58 obserwujących
298 notek
313k odsłon
  164   1

Europoseł Saryusz-Wolski monituje w Komisji Europejskiej

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski przesłał w dniu 30 listopada do Komisji Europejskiej przypomnienie w sprawie  E-004477/2021.

Jak pamiętamy, było to pytanie z 30 września złożone w Parlamencie Europejskim - wymagające odpowiedzi na piśmie - w związku z bezprawnym i bezskutecznym nałożeniem kary finansowej na Polskę przez wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości z powodu niezaprzestania wydobycia przez Polskę węgla brunatnego w kopalni Turów .

Jak poinformowało biuro europosła, jego pytanie zostało przekazane z Parlamentu Europejskiego do Komisji Europejskiej w dniu 14 października 2021. Zgodnie z z artykułem 138 regulaminu Parlamentu Europejskiego (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-138_PL.html): "co do zasady adresat pytania udziela na nie odpowiedzi w ciągu sześciu tygodni od przekazania mu pytania."

Komisja Europejska do dnia 1 grudnia nie przekazała odpowiedzi. W związku z tym, iż regulaminowy termin jej udzielenia upłynął w dniu 29 listopada, europoseł Jacek Saryusz-Wolski przesłał w dniu 30 listopada monit w tej sprawie.

Treść pytania z 30 września brzmiała:

"20 września 2021 r. wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości wydała postanowienie w sprawie C-121/21, na mocy którego Polska jest zobowiązana do zapłaty Komisji kary finansowej w wysokości 500 000 EUR dziennie. W swojej wcześniejszej decyzji, wydanej 21 maja 2021 r., wiceprezes zobowiązała Polskę do natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego w kopalni w Turowie do czasu wydania prawomocnego wyroku.

Kopalnia Turów ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, ponieważ wydobywane tam zasoby zasilają elektrownię produkującą 7 % energii elektrycznej wytwarzanej w kraju, co pokrywa zapotrzebowanie 3,2 mln gospodarstw domowych.

Dlatego też chciałbym zadać Komisji następujące pytania:

1. Czy Komisja uważa, że nakaz wstrzymania działalności takiego strategicznego obiektu energetycznego stanowi środek wpływający „znacząco na [...] ogólną strukturę [...] zaopatrzenia w energię” Polski w rozumieniu art. 192 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w związku z art. 194 TFUE), przez co narusza ten artykuł, zgodnie z którym takie decyzje mogą być podejmowane wyłącznie jednomyślnie przez Radę?

2. Czy Komisja uważa, że wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości postąpiła zgodnie z zasadą praworządności, kiedy sama oddaliła odwołanie od swojej decyzji i sprzeciwiła się przekazaniu sprawy wielkiej izbie Trybunału, pełniąc w ten sposób funkcję sędziego we własnej sprawie?"

Brak odpowiedzi nasuwa 2 refleksje:

Komisja Europejska nie czuje się zobowiązana terminami określonymi w Regulaminie Parlamentu Europejskiego.

Być może Komisja Europejska nie uważa za stosowne honorować przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i z tego powodu zwleka z udzieleniem odpowiedzi.



Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka