61 obserwujących
306 notek
318k odsłon
  716   0

Wielka Środa. Zapraszamy na rozprawę Górzyńskiego do Gostynia

Zapraszamy na sprawę Janusza Górzyńskiego! Sąd Rejonowy w Gostyniu środa 31 marca godz. 8.30


W dniu 31 marca 2010 r. o godz. 8.30 rozpoczyna się w Sądzie Rejonowym w Gostyniu rozprawa Janusza i Wiesławy Górzyńskich, zainicjowana fałszywym, w oczywisty sposób bezpodstawnym oskarżeniem Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp.

Przypomnijmy, Janusz i Wiesława Górzyńscy są pokrzywdzonymi przez oszustów ze Środy Wlkp. W 1999 r. Wieslawa Górzyńska chciała kupić komputer dla syna. Jej mąż,  Janusz  przygotował zamówienie, w którym określił konfigurację komputera, i złożył je w Sklepie "U Szandora" w Środzie Wlkp. Wiesława Górzyńska za pośrednictwem sklepu i współpracującego z nim pośrednika kredytowego, firmy Credo Sp. z o.o., zaciągnęła kredyt bezgotówkowy w Banku PKO BP O/Kalisz na zakup tego komputera.

Bank przelał pieniądze na konto oszusta, właściciela sklepu, ale Wiesława Górzyńska nigdy komputera nie otrzymała. Zawiadomiła o oszustwie policję.

Dopiero po 2 latach wszczęto śledztwo, podczas którego ustalono, że:

 • właściciel sklepu Zenon Biela przyznał się, że nie dostarczył Wiesławie Górzyńskiej zamówionego komputera oraz że podzielił się pieniędzmi z kredytu z Ferdynandem Górnym,
 • Zenon Biela posłużył się przed organami ścigania i Bankiem dostarczoną przez Górnego fałszywą fakturą rzekomego zakupu części w nieistniejącej firmie w celu upozorowania zakupu komputera dla W. Górzyńskiej, za co Górny został skazany wyrokiem II K 510/02,
 • Zenon Biela dokonał licznych fałszerstw na umowie kredytowej - podał numer fabryczny nieistniejącego urządzenia, fałszywie potwierdził, iż towar odwieziono na adres wskazany w umowie oraz że J. Górzyński podpisał umowę w obecności Bieli jako gwarant, gdy tymczasem podpis Górzyńskiego został sfałszowany przez nieustaloną osobę / stwierdzono to po przeprowadzeniu analizy grafologicznej/. Do wymienionych fałszerstw Biela się przyznał, za co został skazany wyrokiem II K 604/04.

Mimo pozyskania wyżej wymienionych jednoznacznych dowodów oszustwa popełnionego na szkodę Górzyńskich, Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. 4-krotnie umarzała śledztwo twierdząc, że "brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie zaistnienia przestępstwa". Prokuratura posługiwała się przy tym historyjką wymyśloną przez Bielę i Górnego o tym, że umowa pisemna zawarta między dostawcą Bielą i konsumentką Górzyńską z udziałem Banku była fikcyjna, gdyż - zdaniem oszustów - nie miał być dostarczony nowy komputer, ale modernizowany stary. Biela i Górny nie potrafili - przy tym - nadać żadnej treści pojęciu "modernizacja" /co modernizowali, kiedy, skąd pochodziły części i jakie to były, etc./, zresztą prokurator Anna Skrzypczak i tak ich nigdy o to nie zapytała. Oszuści Biela i Górny w rzeczywistości niczego nie dostarczyli, ani niczego nie modernizowali, tylko tak sobie - bez żadnych konkretów - o rzekomej usłudze opowiadali. W tą tandetną opowiastkę Prokuratura w Środzie Wlkp. bezkrytycznie "uwierzyła".

 

Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z dnia 31.12.04 r.

Prokurator Prokuratury Okręgowej, która kilkukrotnie uchylała Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp., w swoich Postanowieniach uzasadniała uchylenie m.in.w ten sposób:

 1. Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. formułuje kategoryczne ustalenia co do przebiegu ustaleń między stronami umowy, mimo zachodzących w tym zakresie wątpliwości w świetle sprzeczności w zeznaniach świadków,
 2. postępowanie Prokuratury należy ocenić jako prowadzone bez konkretnej koncepcji, w konsekwencji czego doszło do wielokrotnego, lecz bezskutecznego przesłuchiwania świadków,
 3. Z. Biela i F. Górny nie wyjaśnili powodów braku pokwitowania odbioru komputera przez małżeństwo Górzyńskich,
 4. nieznane są motywy, dla których F. Górny posłużył się fałszywą fakturą, 
 5. F. Górny nie udokumentował faktu nabycia i pochodzenia części użytych do rzekomej modernizacji /poza tym Prokuratura tego się od niego nie domagała/, 
 6. F. Górny nie wskazał na czym miała polegać wskazywana przez niego modernizacja, jakiej marki był rzekomo modernizowany komputer, ani też jakie konkretnie części zostały użyte,
 7. kolejne zeznania Górnego wykazują sprzeczności dotyczące m.in. użytej skrzyni komputerowej,
 8. zeznania Górnego są sprzeczne z zeznaniami Bieli  i Górzyńskiego w sprawie rozdysponowania przez Z. Bielę pieniędzy z kredytu,
 9. zeznania  F. Górnego są mało wiarygodne w kontekście posłużenia się przez niego fałszywą fakturą, nieudokumentowania faktu nabycia części komputerowych, braku pokwitowania odbioru komputera przez pokrzywdzonych,
 10. Z. Biela sam przyznał, że nie zna się na komputerach, a zatem fakt, że widział on w domu Górzyńskich bliżej nieokreślony komputer należy ocenić z dużą ostrożnością.

Wbrew stanowisku Prokurator Prokuratury Okręgowej, prokurator Anna Skrzypczak ze Środy Wlkp. utrzymywała, że oszustwo na szkodę Wiesławy i Janusza Górzyńskich nie zostało popełnione.

Lubię to! Skomentuj21 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale