55 obserwujących
275 notek
457k odsłon
4281 odsłon

List otwarty do Senatorów RP

Wykop Skomentuj196

v-ce Marszałek Senatu RP
Marek Pęk
senator.pek@gmail.com


Szanowny Panie Marszałku


Uprzejmie proszę o udostępnienie Paniom i Panom Senatorom treści mojego listu otwartego skierowanego do nich w związku z tzw. „orędziem”, z którym marszałek Senatu Tomasz Grodzki wystąpił w telewizji publicznej w dniu 27 listopada 2020 o godz. 20:00. List mój przesyłam pocztą e-mail, a w celu uwiarygodnienia tego maila zamieszczam jego treść na portalu S24, gdzie moja identyfikacja jest w pełni publiczna.

List otwarty do Senatorów RP


Szanowni Panie i Panowie Senatorowie Rzeczypospolitej,
    Prof. Tomasz Grodzki został przez Senatorów wybrany 12 listopada 2019 większością 51 głosów na marszałka Senatu X kadencji. W świetle ujawnionych, bardzo poważnych i licznych oskarżeń, dotyczących jego wcześniejszej zawodowej aktywności, gdy wymuszał i przyjmował łapówki od oskarżających, szantażowanych zagrożeniem zdrowia i życia członków ich rodzin, wybór ten był policzkiem wymierzonym wszystkim Obywatelom Rzeczypospolitej. Jest rzeczą haniebną, że funkcję trzeciej osoby w państwie pełni ktoś obarczony brzemieniem tak ciężkich oskarżeń.
    Minął już cały rok tej hańby, której wymowę podkreślają działania prof. T. Grodzkiego w funkcji marszałka senatu, jawnie szkodliwe dla Rzeczpospolitej. W istocie zamienił Izbę Wyższą Parlamentu w izbę obstrukcji hamującą tempo prac legislacyjnych, sabotującą działania Rządu RP i ośmieszającą senat  nieznanym dotąd obyczajem wygłaszania orędzi marszałka senatu skierowanych wprost do narodu.
    W dniu 27 listopada 2020, o godz. 20:00 marszałek Senatu T. Grodzki wystąpił z kolejnym orędziem, którego treść i forma przekroczyła wszystko to, co może być tolerowane przez Naród Rzeczypospolitej. W treści wystąpienie to zawierało dywersyjne tezy, podważające działania Rządu RP na niwie międzynarodowej i stanowiło drastyczne naruszenie Konstytucji RP, w której polityka zagraniczna jest domeną wyłącznie Rządu RP i współdziałającego z nim Prezydenta RP. Forma orędzia, infantylna, niepoważna i budząca niepokojące wrażenie braku psychicznej równowagi, była w istocie obraźliwa dla Narodu i niemożliwa do przyjęcia.
    W związku z powyższym zwracam się do Państwa Senatorów o zakończenie tej haniebnej sytuacji i odwołanie prof. Tomasza Grodzkiego z funkcji marszałka senatu. Bez względu na wynik głosowania w tej sprawie, uważam, że Obywatele RP mają prawo dowiedzieć się, którzy Senatorowie, po upływie ponad roku i po wielu negatywnych doświadczeniach, nie uznają za pomyłkę swojego wcześniejszego wyboru T. Grodzkiego na marszałka senatu.

Z poważaniem
Prof. dr hab. Rafał Broda


Wykop Skomentuj196
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka