Marek Ciesielczyk Marek Ciesielczyk
571
BLOG

Tadeusz Kwiatkowski - najpierw molestował, a teraz jest wiceprezydentem

Marek Ciesielczyk Marek Ciesielczyk Polityka Obserwuj notkę 1

„Tadeusz Kwiatkowski zostanie wiceprezydentem Tarnowa. Nie przeszkadza fakt, że molestował seksualnie w 2009 roku?” – to tytuł jednego z artykułów.


7 pytań do prezydenta Tarnowa, Romana Ciepieli, które zadał radny bezpartyjny Marek Ciesielczyk na sesji Rady Miejskiej 25 kwietnia 2019 roku:


1. Czy Pan Prezydent wiedział, powołując p. Tadeusza Kwiatkowskiego (działacza PSL z Dąbrowy Tarnowskiej, b. starostę dąbrowskiego) na stanowisko zastępcy Prezydenta Tarnowa, iż Główny Inspektor Pracy przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej kontrolę (w 2012) „w zakresie… poniżania oraz molestowania seksualnego” i stwierdził w swym raporcie pokontrolnym, dostępnym w Starostwie, m.in.:
„W dwóch przypadkach ankietowani (pracownicy starostwa, MC) stwierdzili, że według ich oceny w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej występują przejawy dyskryminacji (m.in. „ze względu na poglądy polityczne”, przyp. red.)
… występują werbalne, nieakceptowane zachowania o charakterze seksualnym, odnoszące się do płci pracownika i naruszające jego godność…., a wyżej wymienione działania, dotyczące molestowania seksualnego wykonywane były w obecności świadków i osobą je stosującą był pracodawca”.

Główny Inspektor Pracy „w wstąpieniu skierowanym do pracodawcy – Starosty Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej zobowiązał go do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym molestowaniu seksualnemu…”.

2. Czy Pan Prezydent wiedział, iż po upublicznieniu nagrania, które obrazowało skandaliczny sposób odnoszenia się p. Kwiatkowskiego do podwładnych kobiet, p. Kwiatkowski przegrał proces (w 2012) o zniesławienie, a Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził m.in. w publikacji były „sformułowania sugerujące, iż (Kwiatkowski, MC) w stosunku do podwładnych kobiet, wykorzystując zależność służbową, dopuścił się werbalnego seksualnego napastowania urzędniczek… w żaden sposób nie można zgodzić się z oskarżycielem prywatnym (czyli z Kwiatkowskim, MC), aby został zniesławiony treścią w/wym. artykułów… treść ww. artykułu nie jest niczym więcej jak właśnie oceną określonego zachowania … , a opinia publiczna ma prawo być informowana o ewentualnych nieprawidłowościach lub wręcz patologiach”,

3. Czy Pan Prezydent wiedział, iż – według danych statystycznych (m.in. GUS) powiat dąbrowski w czasach rządów starosty Kwiatkowskiego, charakteryzował się najwyższym w Małopolsce bezrobociem, najniższymi dochodami, wyjątkowo słabymi wynikami nauczania w tamtejszych szkołach, kryzysem w służbie zdrowia (np. strajk w dąbrowskim szpitalu). Czy Pan Prezydent wiedział, dlaczego p. Kwiatkowski stracił władzę w powiecie dąbrowskim jesienią 2018 roku?

4. Czy Pan Prezydent wiedział, iż – według wypowiedzi posła RP Wiesława Krajewskiego w jednej z gazet, p. Kwiatkowski przebywał 4 miesiące na zwolnieniu chorobowym od chwili utraty stanowiska starosty jesienią 2018 roku do chwili – prawdopodobnie uzyskania wiedzy, iż zostanie zastępcą Prezydenta Tarnowa pod koniec marca 2019 roku.
Czy p. Kwiatkowski może potwierdzić lub zaprzeczyć temu, iż przebywał 4 miesiące na zwolnieniu chorobowym?

5. Czy Pan Prezydent wiedział, iż – według informacji Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Kwiatkowski w czasie, gdy przebywał na zwolnieniu chorobowym, brał udział w posiedzeniu Rady Powiatu?
Jak pokazują dotychczasowe wyroki sądowe (np. sądu tarnowskiego w przypadku radnego tarnowskiego), udział w posiedzeniach rady czy komisji radnego, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, kończy się niekorzystnym dla tego radnego wyrokiem sądu. Czy Pan Kwiatkowski może potwierdzić lub zaprzeczyć prezentowanym tu informacjom Starostwa?

6. Jeśli Pan Prezydent wiedział o 4-miesiecznej chorobie p. Kwiatkowskiego, o której mówi publicznie poseł Krajewski, czy nie miał Pan obaw, czy stan zdrowia p. Kwiatkowskiego pozwoli mu na wykonywanie odpowiedzialnej pracy zastępcy Prezydenta Tarnowa?

7. Chciałbym także spytać radnych tarnowskich, zwłaszcza kobiety, a także przedstawicieli organizacji obecnych na sali (np. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich czy tych, które upominają się o prawa kobiet – w Radzie są działaczki „Nowoczesnej”), co sądzą o powołaniu p. Kwiatkowskiego na stanowisko z-cy Prezydenta Tarnowa?

Oczekuję na pisemną odpowiedź.
dr Marek Ciesielczyk – radny bezpartyjny
Tel. 601 255 849, dr.ciesielczyk@gmail.com

http://oburzeni.pl/wp-content/uploads/2019/04/kwiatkowski-gazeta-polska.jpeg

image


_________________________________________________ w czasie mojego wykładu w Chicago w lutym 2009 _________________________________________________ _________________________________________________ patrz: www.marekciesielczyk.com _________________________________________________ dr politologii Uniwersytetu w Monachium, Visiting Professor w University of Illinois w Chicago, pracownik naukowy w Forschungsinstitut fur sowjetische Gegenwart w Bonn, Fellow w European University Institute we Florencji, europejski korespondent Radia WPNA w Chicago, autor pierwszej książki w jęz.polskim nt.KGB, 12 lat radny Rady Miejskiej w Tarnowie, Dyrektor Centrum Polonii w Brniu do 31 marca 2011, Redaktor naczelny pisma i portalu Prawdę mówiąc - www.prawdemowiac.pl _________________________________________________ skopiuj poniższy adres i wklej - jest tu relacja telewizji POLONIA z mojego wykładu w Chicago w lutym 2009: http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=52245621 _________________________________________________

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka