0 obserwujących
1 notka
181 odsłon
168 odsłon

Organizacja państwa polskiego

Wykop Skomentuj4

Organizacja państwa polskiego

Polska powinna pozostać republiką, władza sądownicza , ustawodawcza i wykonawcza powinny być w realny sposób rozdzielone co wyklucza system parlamentarno gabinetowy.

Państwo Polskie pozostaje państwem unitarnym z tym że nie powinno na siłę wchodzić w dziedziny życia gdzie obywatel może i powinien sam sobie poradzić , państwo stosuje podobną zasadę w stosunku do samorządu.

Państwo realizuje politykę wewnętrzną zgodną z prawem naturalnym oraz prawami obywatelskimi, dba o zachowanie wolności słowa, zachowanie możliwie jak największego zakresu wolnego rynku i wolności gospodarczej oraz wspiera edukację.

Władza wykonawcza

Na czele państwa stoi prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 7 lub 10 letnią kadencję (w drugim wypadku nie może ubiegać się na drugą kadencję) mający pełne kompetencje władzy wykonawczej .

Prezydent bezpośrednio odpowiada za politykę zagraniczną , obronną oraz bezpieczeństwa a co za tym idzie powołuje odpowiednich ministrów, którzy przed nim odpowiadają.

Prezydent również powołuje premiera który odpowiada za cała resztę i osobiście powołuje ministrów z kontrasygnatą prezydenta.

Parlament

Sejm

Wybory do sejmu powinny być albo proporcjonalne bez żadnych progów ( w tym wypadku można ograniczyć liczbę posłów do 200) albo jednomandatowe okręgi wyborcze, na 4 letnią kadencję.

Sejm proceduje nad ustawami które przedstawia parlamentowi rząd i nie może wprowadzać poprawek wyjątkiem jest ustawa budżetowa gdzie sejm może przesuwać środki oraz zatwierdzać wysokość danin ściąganych przez Państwo. Sejm może z własnej inicjatywy opracować i przegłosować ustawy które prezydent może ale nie musi podpisać, wówczas jednak ustawa trafia pod obrady Zgromadzenia Narodowego, jeśli ustawa uzyska większość zostanie rozpisane referendum.

Ustawa wchodzi w życie z co najmniej 3 miesięczną karencją przy czym ustawy dotyczące prawa podatkowego i gospodarczego nie mogą wejść w życie w trakcie okresu rozliczeniowego czyli muszą wejść w życie z dniem 1stycznia roku następnego. Podobnie ustawy dotyczące szkolnictwa wchodzą w życie z dniem pierwszego września.

Kandydat na posła powinien mieć ukończone 24 lata, mieć minimum maturę oraz przynajmniej od dwóch lat płacić podatki, lub być posiadaczem przedsiębiorstwa które odprowadza do budżetu minimum 20,000PLN podatków rocznie za wyjątkiem VAT, akcyzy i cła.

Uprawniony do głosowania jest każdy kto ukończył 18 lat i albo ma maturę albo za rok poprzedni odprowadził jakiekolwiek podatek.

Senat

Wybory do senatu powinny być w jedno mandatowych okręgach wyborczych a senatorem zostaje ten który uzyska minimum 50% ważnych głosów i max 3 senatorów na województwo w zależności od liczby mieszkańców, na 5 letnią kadencję, Senat może odrzucić ustawę przekazaną mu przez sejm i skierować ją do rządu z uzasadnieniem. Rząd ma obowiązek odnieść się do tych uwag, uzasadnić dlaczego je odrzuca zaś sejm może przyjąć poprawki senatu wbrew rządowi przy większości konstytucyjnej. W tym wypadku Prezydent może nie podpisać tej ustawy.

Kandydat na senatora powinien mieć ukończone 35 lat i mieć za sobą funkcję pochodzącą z wyboru, być jedną kadencję posłem, dwie kadencje radnym, jedną kadencję na stanowisku wójta burmistrza lub prezydenta miasta ,jedną kadencję rektora, dziekana wyższej uczelni , lub sędzią pokoju.

Czynne prawo wyborcze w wyborach do senatu mają jedynie ci którzy w ostatnich wyborach do sejmu mieli bierne prawo wyborcze

Zgromadzenie Narodowe

Zgromadzenie narodowe składa się z posłów, senatorów, rektorów pięciu najbardziej prestiżowych uczelni oraz byłych prezydentów państwa. Nie stawienie się lub nie wzięcie udziału w głosowaniu oznacza rezygnację z pełnionej funkcji i utratę biernego prawa wyborczego na 10 lat.

Zgromadzenie narodowe zatwierdza ustawę zasadniczą lub poprawki do niej większością 4/5 głosów.

Zgromadzenie narodowe przyjmuje lub odrzuca ustawy będące inicjatywą sejmu które nie zostały akceptowane przez prezydenta, przegłosowanie takiej ustawy oznacza rozpisanie referendum.

W wypadku gdy wynik referendum ogólnokrajowego nie zostanie zaakceptowany przez prezydenta projekt będący przedmiotem referendum trafia pod obrady ZN gdzie może on być unieważniony o ile dotyczy zmian w konstytucji 4/5 w pozostałych przypadkach 3/4 głosów. Nie odrzucony wynik referendum z automatu staje się prawem na zasadach każdej innej ustawy.

Samorządy

Podstawową jednostką samorządu jest gmina, oraz miasto, nie widzę sensu utrzymywania samorządów powiatowych czy wojewódzkich. Samorząd prócz funduszy które otrzymuje w ramach ogólnokrajowego systemu może zarządzić podatek celowy i jednorazowy proporcjonalnie rozłożony pomiędzy wszystkich mieszkańców za zgodą co najmniej ¾ radnych lub w wyniku referendum lokalnego. Celem może być budowa lub remont drogi, kanalizacji wodnej, szkoły ośrodka zdrowia. Przy czym te fundusze nie mogą być przeznaczone np. na administrację muszą to być cele do użytku ogólnospołecznego mające na celu poprawę bytu całej społeczności.

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka