Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
98 notek
79k odsłon
  144   1

Od czego zależy energetyka w Polsce?

Technologie, Nauka

Cywilizacja technicznych metod energetycznych

Przesłanka: Rafako to przykład firmy specjalizującej się w produkcji instalacji do wytwarzania energii w szczególności wielkich kotłów do elektrowni i elektrociepłowni węglowych. Posiada zdolność opracowania i wykonana autorskich projektów.

*

W tej idei można by ogłosić konkurs na technologię i technikę metody energetycznej wykorzystującej tylko zasoby własne w Polsce. Słońce co prawda nie należy do Polski jednak promieniowanie słoneczne padające na powierzchnię jej terytorium już miałoby taką kwalifikację. Inne zasoby. Wiedza naukowców i inżynierów możliwa do nabycia i rozwijania. Jednak w każdym przypadku metody energetycznej jest konstrukcja z materii, z wydobytych pierwiastków, przetworzona, dostarczona w wyprodukowanych elementach konstrukcyjnych. Zatem łańcuch dostaw może sięgać poza granice Polski i od czegoś poza granicami kraju polska energetyka, energetyka w Polsce, jest zależna. Czy jest wybór od czego?

*

W idei reaktora hydroelektronowego medium energetycznym są cząsteczki wody i elektrony swobodne (tak określone w odróżnieniu od elektronów stanowiących cząsteczkę wody i materii konstrukcji zbiornika). W tym ułożeniu zbiornik może być produkowany w Polsce, choć zależnie od składników do ich produkcji spoza Polski. Uzyskanie czystej wody (technicznie oczyszczonej z innych składników)  i elektronów swobodnych również możliwe jest w Polsce. Zbiorki można wypełnić jakimś gazem, wytworzyć bardzo niskie ciśnienie, wypełnić promieniowaniem elektromagnetycznym (np. termicznym). Można wprowadzić wymiennik ciepła oraz wykorzystać w układzie elektrownie wiatrową oraz fotowoltaiczną. Cel jest jeden. Ułożyć instalację hydroelektronową zawierającą korzystny ekonomicznie i ekologicznie efekt na rynku energetycznym z największej ilości własnych, krajowych, zasobów, materiałowych, wiedzy i umiejętności, możliwości wytwarzania oraz produkcji. Ile wolności ma demokracja w energetyce?

*

W tym ułożeniu elektrony swobodne wprowadzone z działa elektronowego do zbiornika w kształcie torusa ulokowały się naturalnie przy ściance wewnętrznej zbiornika. Odpychają się od siebie czyniąc siłą elektryczną napór na zbiornik. Niech wartość tej siły wynosi Fel = Q2 / ε • S, gdzie Q - to ładunek elektryczny elektronów zgromadzonych na powierzchni S wewnątrz zbiornika, ε - przenikalność elektryczna ośrodka w zbiorniku. W przypadku próżni ε0. Zatem jeżeli ciśnienie elektronów swobodnych byłoby porównywalne z ciśnieniem atmosferyczny, przyjmując dla rozważań w przybliżeniu ok. 1000 hPa, to dodatkowe ciśnienie pary wodnej wprowadzałoby większe ciśnienie, które musiałby wytrzymać zbiornik.

image

Przy ciśnieniu jednej atmosfery fizycznej woda wrze w temperaturze 100 °C. Przy odpowiednio niższym ciśnieniu woda wrzeć może nawet w temperaturze pokojowej. Zatem przy niższym ciśnieniu można do zbiornika wtłoczyć wodę zamiast pary wodnej.

Jednak czy ciśnienie elektronów swobodnych byłoby w oddziaływaniu na zbiornik fizycznie tym samym ciśnieniem co gazu, pary wodnej? Problem w tym, że elektrony są cząstkami a molekuły wody cząsteczkami. Stąd bez eksperymentu można trafić w idei na manowce albo w miarę pomysłu na patent.

*

Cywilizacja technicznych metod energetycznych potoczyła się napędzana zyskiem. Przyrównując przysłowie "z deszczu pod rynnę" to głoszenie o uciekaniu od sprawiania ocieplenia klimatu stawia pod zalaniem z ekonomicznej rynny. Coś może się stać w atomowej energetyce Francji, OZE w Niemczech z jakiś powodów tego nie wspomoże ratunkiem mocy i energii, Nord Stream europejskiego krachu energetycznego nie utrzyma. Setki milionów ludzi w chaosie. Energetyka węglowa oparta jest na zasobach kopalnych, wydobywczych. Podobnie ropa naftowa, gaz ziemny i paliwo nuklearne. W istocie rzeczy zasobów kopalnych jest w naturze coś jedno to samo wprowadzane do technicznych metod energetycznych. I ujawni się inaczej choć okaże się, że podobnie, bo to kopalne źródła energii.

Dodane 12.09.2021 r.

Możliwości dodania składników technicznych do reaktora hydroelektronowego jest wiele. Oprócz tego, że nakładamy uwarunkowania "polskie" to jeszcze są inne, np. trwałość, zmienność, jakość, efekt,  użyteczności i użytkowania. Na przykład budowa obiektu - materiały budowlane, projekt, wykonanie, to wszystko stanowiłoby miejsca pracy w energetyki domenie hydroelektronowej. Inne ułożenia: magnes i elektromagnes.  Magnes trwały jest wykonany z materiału ferromagnetycznego o właściwościach magnetycznie twardych i wytwarza w otaczającej go przestrzeni stałe pole magnetyczne. Elektromagnes to urządzenie wytwarzające pole magnetyczne w wyniku przepływu przez nie prądu elektrycznego. Jeżeli taki sam efekt uzyska się za pomocą magnesu i elektromagnesu, to w drugim przypadku podczas stosowania potrzebne jest zużycie energii elektrycznej.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie