Zapytanie nadzorcze
Zapytanie nadzorcze
mannet mannet
126
BLOG

Jak przeciwstawić się groźbie lub użyciu broni nuklearnej?

mannet mannet Polityka zagraniczna Obserwuj temat Obserwuj notkę 4

Czas na innowacje

Wytyczne: "Należy przeciwstawić się groźbie lub użyciu broni nuklearnej” - przesłanie z Chin.

W tym scenariuszu chodzi o atomowy kontekst powiązany "groźba ~ użycia". W poprzedniej notce jest ułożenie szkicu scenariusza wybranych europejskich krajów nieposiadających broni nuklearnej wobec gróźb i deklarowania użycia takiego arsenału w Europie przez Rosję, które przeciwstawiają się groźbie lub jej użyciu. Nie mam pojęcia o co chodzi adminowi z tym pytajnikiem przy notce w module edycyjnym. Być może admin nie ma pojęcia o co chodzi w temacie tamtej notki?

Nowością w historii jest internet. Kiedyś była nawet taka legenda o nim, że internet w idei TCP/IP jest odporny na "wojnę atomową". Jak zatem internauci przeciwstawiają się groźbie lub użyciu broni nuklearnej? Innowacji nie ma. Piszą - nie strasz, nie strasz, bo się.... albo nie bądź taki do przodu, bo ci tyłu zabraknie, no i te wszystkie wersje, że Moskwa również może doznać uderzenia atomowego. Natomiast dziennikarze piszą, że to rosyjska "atomowa" propaganda. W idei "euroimplozji III WŚ (atomowej)" takich metod nie ma. Zatem czas na innowacje.

Przeciwstawić się groźbie nie można. Przecież w rosyjskich mediach ją głoszą, pochodzi z rosyjskiej domeny polityki, a inni tylko cytują. Natomiast na decyzje Putina o użyciu broni nuklearnej wobec państw europejskich, w pierwszym przybliżeniu tzw. "Bukaresztańska Dziewiątka", nieposiadających takiego arsenału, Pekin ma nic. Nikt w świecie nie ma. Na tym właśnie polega istota dostępu do "przycisku atomowego". Zatem sama słowna inicjatywa groźby "atomowej", a następnie niespełnienie żądań pod groźbą "atomową", stawia Putina wobec historii profuturo jej użycia - wiadomość z przyszłości:

Rosja użyła broni "atomowej" wobec krajów europejskich jej nieposiadających.

Moskwa zabija Europę bronią nuklearną... jednak wojny "atomowej" nie będzie.

Co wówczas będzie kreowane w idei mediach świata prasy, radio, TV, internetu?

Kontekst zagadnienia jest globalnie szerszy, ponieważ odnosi się do tego co Rosja uzna za zagrożenie jej cywilizacji.

"Rosja musi przesunąć "granice zagrożeń" jak najdalej, nawet jeśli będą to granice Polski" - Dmitrij Miedwiediew

To implementacja idei przemówienia Putina o ufizycznieniu zasięgu tego co uznane jest za zagrożenie. W kosmicznym przypadku przesunięcie granicy uznanego zagrożenia, jak np. satelity, nie jest możliwe. Tymczasem jeżeli w ułożeniu wojskowym przetwarzania danych lotniskowiec korzysta z danych satelity meteorologiczny, to satelita stanowi zagrożenie. Dlatego Rosja musi uderzyć we wszystkie satelity, oprócz w swoje, będące na orbicie okołoziemskiej. Wszystko co nie podlega domenie władzy rosyjskiej cywilizacji stanowi dla niej zagrożenie. Granice Polski nie gwarantują odsunięcie zagrożenia, ponieważ Rosja nie włada Urzędami Patentowymi na Zachodzie. Musi zatem posiadać arsenał atomowy do bezpośredniego (fizycznego) lub pośredniego (władztwo) zniszczenia wszystkiego co jej zagraża w świecie, nawet epidemia na innym kontynencie.

To fizyka. Arsenał atomowy determinuje ścieżki w polityce. Wyobraźmy sobie, że Chiny likwidują swój arsenał atomowy i stają się światowym centrum idei - "jak należy przeciwstawiać się groźbie lub użyciu broni nuklearnej”, ponieważ wówczas interferencja miliardów zdarzeń w świecie nie będzie spychać chińską politykę do ufizycznienia - "mamy arsenał atomowy" a następie do granicy "to może groźbą nim postraszymy". Posiadanie arsenału "atomowego" nie warunkuje automatycznego użycia. Grożenie warunkuje, gdy straszony atakiem "atomowym" nie ulegnie groźbie i nie spełni żądań.

Zatem, aby USA, Wielka Brytania i Francja były innowacyjne, to w scenariuszu "atomowego" uderzenia przez Rosję w kraje europejskie nieposiadające takiego arsenału, trzeba ich militaria "atomowe" nie uwzględniać. Niemożliwe. Prawda?

*

Jak zatem admin salonowej blogsfery miałby przeciwstawiać się groźbie lub użyciu broni nuklearnej? Czas na innowacje.

ps.

W tej kosmicznej salonowej blogsferze, gdzie było tak wiele o Elonie Musku cisza pod ankietą. I admin chyba nowy jest, niemający z salonowej przeszłości o tym tu trendzie kosmicznym orientacji?


image


mannet
O mnie mannet

Blog: "Ułożenia" - sztuka to fizyka bez matematyki. * W przyrodzie są tylko dźwięki i więcej nie ma w naturze muzyki. Talent nie pochodzi z tej Ziemi. * Monter ułożeń niemożliwych [ komentarze ].

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka