szkic idei
szkic idei
mannet mannet
277
BLOG

Linie "pola eteru" i "zapłon" Wielkiego Wybuchu

mannet mannet Nauka Obserwuj temat Obserwuj notkę 22

Implozja wirująca

Startup: "to w środku to też jest siła, skierowana do środka krzywizny..." - deda, "Masa w geometrii"

W tej idei przed początkiem masy elektromagnetyczne oddziaływania wirtualne kreacji i anihilacji tworzyły pozytony i elektrony oraz fotony, dopóki nie zdarzyło się to, co zdarzyło się w środku - implozja wirująca.

W ułożeniu stop-klatki A są cztery wirtualne nośniki ładunku elektrycznego, 2 pozytony i 2 elektrony, będące w spoczynku. Utrzymywane "sztywno" przez silę elektrostatyczną. Nie posiadają masy.

W ułożeniu stop-klatki B są ułożone cztery nośniki ładunku elektrycznego, 1 elektron rzeczywisty, będący w ruchu sprężysto-wirowym, oraz tworzące proton: 1 pozyton rzeczywisty, 1 pozyton wirtualny i 1 elektron wirtualny, będące w ruchu sprężysto-wirowym. Utrzymywane przez formy siły elektrodynamicznej w skali jądrowej (protonu) i atomowej (wodoru). Elektron rzeczywisty i proton posiadają masę.

W ułożeniu A jest atom wirtualny wodoru w idei modelu atomu Bohra. Ukazuje dlaczego elektron nie może spaść na proton. Niemożliwość w ułożeniu A utrzymana jest w ułożeniu B.

Dodałem w tytule notki eter, aby był również w ułożeniu eter. Linie pola eteru są jednoczesno-przestrzenne liniami pola elektrostatycznego, magnetycznego i grawitacyjnego. Ładunki elektryczne to są punkty eteru i antyeteru pola eteron.

Rysunek

- poza środkiem - linie pola związane z protonem zmieniają się, a linie pola elektronu nie zmieniają się:

image
- to w środku: to proton rzeczywisty wraz z antyneutronem wirtualnym rozdzielone masą (energią):

image

- złamanie symetrii wirtualno-rzeczywistej - rozszerza się przestrzeń sprzed Wielkiego Wybuchu:

image

Wirtualny antyproton powinien czynić rozpad swobodnego neutronu rzeczywistego?

*

Mikrofalowe promieniowanie tła


Zobacz galerię zdjęć:

idei generowania energetycznego impetu
idei generowania energetycznego impetu idei generowania energetycznego impetu idei generowania energetycznego impetu idei generowania energetycznego impetu idei generowania energetycznego impetu idei generowania energetycznego impetu idei generowania energetycznego impetu idei generowania energetycznego impetu Teoria jednolitego pola „siła odśrodkowa” w ruchu elektronu jako efekt działania elektrostatycznej siły przyciągania zewnętrznego
mannet
O mnie mannet

Blog: "Ułożenia" - sztuka to fizyka bez matematyki. * W przyrodzie są tylko dźwięki i więcej nie ma w naturze muzyki. Talent nie pochodzi z tej Ziemi. * Monter ułożeń niemożliwych [ komentarze ].

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie