mannet mannet
464
BLOG

Symetryści vs blogerzy Salon24 w idei polskiego układu prezydenckiego

mannet mannet Blogi Obserwuj temat Obserwuj notkę 3

Fizyka w polityce, scenariusz
jak się tworzy program partii

Inspiracja: powitanie "symetrystów" w Salon24.

"Tak naprawdę hasło wyborcze PiS "Bezpieczna Przyszłość Polaków" powinno brzmieć "Bezpieczna Przyszłość Pisowców", bo o to naprawdę umieją oni zadbać - przewodniczący PO Donald Tusk.

W istocie rzeczy pospolitej idei modelu dwupartyjnego polskiego układu prezydenckiego potrzebne jest zagwarantowanie bytu tych dwóch partii. Czynione jest to metodą skali związanej w wyborem prezydenta RP, co prowadzi do maksymalizacji każdej partii wraz z ich podziałem na układ dwupartyjny. Rysunek:

idee polityków w wyborach - > rzut idei na teren Rzeczypospolitej -> fizyka uwarunkowania bytu partii

idee polityków w wyborach - > rzut idei na teren Rzeczypospolitej -> źródła dochodów i cel wydatków

Co to za partia wyborcza, która obiecuje, a utrzymania trwałego bytu swego w Polsce nie planuje w polityce?

Jednak, gdy w modelu dwupartyjnym systemu prezydenckiego zapewniony jest byt w Senacie partii politycznych, to kumuluje się w nich impet frakcji wewnątrz partii, np. kreowany przez układ liderów frakcji. Stąd w nich idea przywództwa w domenie partyjnej, a nie królestwa partyjnego. Dlatego mogą odbywać się prezydenckie wewnątrzpartyjne (międzyfrakcyjne w danej partii) prawybory w celu wyboru kandydata partii do wyborów prezydenckich.

W idei modelu dwupartyjnego polskiego systemu prezydenckiego, gdy w polityce słowo "Rzeczpospolita" staje się ciałem, w pierwszej kolejności w postaci terytorium, to w istocie, Rzeczypospolitej zależy na tym by partie miały trwały byt w Senacie.

I tak, np. rozkład mandatów w Senacie może być transferowany w rozkład stanowisk w radach nadzorczych, np. spółek Skarbu Państwa i innych podmiotów państwowych wraz z możliwością idei, że na każde miejsce jest 10-ciu chętnych w każdej partii, gdyby w danym ułożeniu rady nadzorczej doszło do paraliżu działania podmiotu (idea modelu zmiany układu personalnego). Ponadto w idei modelu dwupartyjnego polskiego systemu prezydenckiego mogłaby być zachowana subwencja ustawowa dla partii, która nie uzyskała większości w Senacie. Sprzeczność? Niesymetyczność subwencji w dwupartyjnym układzie symetrycznym polskiego systemu prezydenckiego?

Cóż może naród głosujący uzyskać od partii, gdy one ciągle w presji, jak tu zapewnić jej byt by realizować obietnice wyborcze?

Która z partii politycznych nie ma w haśle wyborczym ułożonej idei bytu członków jej partii? Czy idea takiej partii jest możliwa?

*

Zatem scenariusz "Symetryści vs blogerzy Salon24" rozważań o polskim układzie prezydenckim spełnia w założeniu pierwotną ideę salonowej blogsfery medialnego dealu metodą ICT/IT profesjonalistów i hobbystów.

ps.

Związane z ideą wyborczą w domenie PO i PiS oprócz określenia "symetryści" są również inne, Google: ""sieroty" oraz "bękarty" POPiS-u".mannet
O mnie mannet

Blog: "Ułożenia" - sztuka to fizyka bez matematyki. * W przyrodzie są tylko dźwięki i więcej nie ma w naturze muzyki. Talent nie pochodzi z tej Ziemi. * Monter ułożeń niemożliwych [ komentarze ].

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura