15 obserwujących
139 notek
133k odsłony
  139   1

b. Prezydent RP Bronisław Komorowski – 12.11.2010 rok - „Polska nie ma konstytucyjnego obo

b. Prezydent RP Bronisław Komorowski – 12.11.2010 rok - „Polska nie ma konstytucyjnego obowiązku wykonania prawa unijnego, które naruszałyby fundamentalne wartości konstytucyjne RP”.

         Obecna sytuacja polityczno-prawna po wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego skłoniła mnie do analizy działań w zakresie przedmiotu orzeczenia TK podejmowanych uprzednio przez Prezydenta RP, Premiera, partie polityczne oraz inne instytucje państwowe.

          Jednym z w/w działań były inicjatywy zmiany Konstytucji RP podjęte w VI kadencji Sejmu (2007-2011). Większość sejmowa (PO-PSL) powołała wtedy Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz projektów ustaw z nimi związanych (NKZ), w której na przewodniczącego wybrano Jarosława Gowina.

          Przedmiotem prac w/w komisji były projekty ustaw o zmianie Konstytucji RP złożone przez Prezydenta RP (druk sejmowy nr 3598) oraz poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 3687).

         W analizie pominę zgłoszone przez PO, co symptomatyczne w okresie kampanii wyborczej, a później zarzucone przez PO zmiany ustrojowe, między innymi zmniejszenie z 460 do 300 liczby posłów, a senatorów ze 100 do 49, dodatkowo w Senacie mogliby zasiadać byli prezydenci.

        Projekt zmiany Konstytucji RP złożony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zakładał m.in.:

1. - dodanie do Konstytucji RP Rozdziału Xa (art.227a-227k) Członkostwo RP w UE.

2. - zmianę brzmienia art.227 Konstytucji RP, w tym roli konstytucyjno-prawnej Narodowego Banku Polski, Prezesa Narodowego Banku Polski oraz zniesienie Rady Polityki Pieniężnej, m.in.: „ NBP zapewnia stabilność cen oraz realizuje zadania i wykonuje kompetencje określone w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej.

3. – dodanie przepisu art.227k ust.3, który był podstawą do ustanowienia ustawy o wystąpieniu RP z UE.

       Skupiając się w tym opracowaniu tylko na analizie treści i ich skutków proponowanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zmian, to jest przepisach Rozdziału Xa (art.227a-227k) Członkostwo RP w UE należy zauważyć, że proponowano m.in.:

a. - uchylenie art.90 Konstytucji RP, na które obecnie powołuje się RPO oraz opozycja.

b. - w uzasadnieniu do dodania do Konstytucji RP Rozdziału Xa (art.227a-227k) Członkostwo RP w UE wskazano, że:

- obecne przepisy Konstytucji RP nie są jednoznaczną podstawą konstytucyjną członkostwa RP do UE.

- dopiero wprowadzenie do Konstytucji RP art.227a-227k rozstrzygnie w/w wątpliwości jednoznacznie.

- tylko art.227b jednoznacznie rozwiąże przekazywanie przez RP kompetencji na rzecz UE.

- art.227a wyznaczy jednoznacznie konstytucyjne granice dla członkostwa RP w UE: „Polska nie ma konstytucyjnego obowiązku uczestniczyć w UE, która nie respektowałaby wartości wymienionych w art.227a Konstytucji RP. Polska nie ma także konstytucyjnego obowiązku wykonania prawa unijnego, które naruszałyby fundamentalne wartości z art.227a.”

          Przypomnę, że w art.227a wskazano, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, która szanuje suwerenność i tożsamość narodową państw członkowskich, respektuje zasadę pomocniczości, demokracji, państwa prawnego….”

           W dniu 14 lipca 2011 roku przewodniczący NKS Jarosław Gowin wniósł do Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny sprawozdanie w/w komisji z projektem zmian uwzględniających zmiany zawarte w projektach ustaw Prezydenta RP oraz projektu poselskiego jednak nie doszło do jego procedowania (druk sejmowy nr 4450)….

          Z treści proponowanych zmian zgłoszonych w 2010 roku jasno wynika, że sama ówczesna większość sejmowa (PO-PSL) oraz Prezydent RP Bronisław Komorowski, czy RPO mieli wątpliwości co do jednoznaczności i podstaw prawnych przekazania pewnych kompetencji RP na rzecz UE, co o tyle zastanawiające, a może dla niektórych nie, że obecnie w/w instytucje, partie będąc w opozycji mają całkowicie odmienne zdanie…. Może właśnie o to chodziło aby mało precyzyjne przepisy w tym jakże ważnym do Państwa zakresie umożliwiały właściwie dowolna interpretacje…., a może…

            Rozumiem i znam zasady tworzenia przepisów konstytucyjnych, jednak doprecyzowanie w Konstytucji RP, chociażby w ograniczonej treści tak ważnej kwestii jak w zakresie przekazywania przez RP, nawet tylko niektórych kompetencji organizacjom międzynarodowym, widocznie było i jest w interesie instytucji, organów, partii, które nie koniecznie interes RP, Jej m.in. Suwerenność i Tożsamość Narodową mają na Pierwszym Miejscu…..


Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale