14 obserwujących
101 notek
112k odsłon
391 odsłon

Przestrzegania Konstytucji RP – czy łamanie podstawowych Jej zasad…

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz
Wykop Skomentuj1

                   Do rozwagi - czy nawołując do przestrzegania Konstytucji RP można jednocześnie łamać podstawowej jej zasady, w tym także przepisy prawa karnego, prasowego...

               Tak a propo dzisiejszych, choć nie tylko zachowań niektórych uczestników przed Sejmem RP wobec dziennikarzy,  to delikatnie przypomnę, że zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn.zm.) - kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, czyli zgodnie z zasadą określoną w art.9 kpk organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu.

             Dla jasności także przypominam, że materiałem prasowym zgodnie z art.7 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo prasowe jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa.

            Zdezorientowanym także przypominam, że zgodnie z :

art. 127. § 1. kk - Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

art. 128. § 1. kk - Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

art. 255. § 1. kk - Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka