Rozważania biblijne
WOLNOŚĆ I PRAWDA
5 obserwujących
95 notek
34k odsłony
613 odsłon

Historia życia, które stało się bytem

Wykop Skomentuj

Konfrontacja wersetów;


Rdz1,27
27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. - BT

J4,24
24 Bóg jest duchem: ....- BT

Widzisz oszuście jeden z drugim swoje FAŁSZERSTWA? Nasmarowałeś w Rdz1,27 że BÓG jest CZŁOWIEKIEM -  mężczyzną i niewiastą  , by dalej napisać, że BÓG jest DUCHEM!

Jak wiemy z dotychczasowych rozważań, tam gdzie OSZUŚCI w przekładach zapisali słowo BÓG, chodzi o naszego Ojca. Z J4,24 dowiadujemy się, że nasz Ojciec jest DUCHEM, który w Rdz1,27 stworzył nas na swój obraz, czyli kim byliśmy wówczas? Obrazem DUCHA, czyli DUCHAMI. Słowo duch zdefiniowaliśmy jako ETER, zatem byliśmy oddzielnymi ETERAMI identycznymi Ojcu naszemu. Popatrzmy co nam SŁOWO pokazało kilka godzin wstecz;


< Z biblijnego rozeznania wynika zatem, że  w matrixach istnieje wiele rodzajów eterów , którą to wiedzę zapodano nam w szkołach jako -  częstotliwości fal elektromagnetycznych.> https://www.salon24.pl/u/marekpolandia/978798,siedem-duchow,2


Jak widzimy jasno, studium Słowa w duchu naszego Ojca, zawsze będzie potwierdzeniem jedynej PRAWDY, którą jest jedynie nasz OJCIEC i Jego stwórcze dzieła.


Dopiero tu, uczyniono z nas upadłe BYTY;


Rdz2,7
7 wtedy to Jahwe bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
Rdz2,22
22 Po czym Jahwe bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny,- BT


Kto uczynił z doskonałych DUCHÓW upadłe byty? Morderca Abla i nauczyciela Elohim - KAIN vel Jahwe, który następnie sam został upolowany przez tych, których uznawał za swe sługi. Co zrobili słudzy Jahwe z wiedzą z niego wydobytą? Dokładnie to samo co MORDERCA, którego upolowali.Tak jak on sklecili kolejnego matrixa, i tak jak on ustanowili się bogiem JHWH, który jak pokazuje historia wielokrotnych resetów, także jest MORDERCĄ nie innym jak Kain vel Jahwe. Tak jak Jahwe uczynił se elektromagnetyczne hologramy, które pomagały mu w sprawowaniu władzy, tak JHWH podzielił się TECHNOLOGIAMI wydobytymi z Jahwe, tworząc w ten sposób rząd światowy, który od wieków odgrywa przed nami SPEKTAKL, przy użyciu mediów i technologii.


Nie dawno w jednej z notek nazwałem siebie samego NĘDZĄ ,

https://www.salon24.pl/u/marekpolandia/977239,jak-przestac-klamac

bowiem pozbawiony PRAWDY Słowa naszego Ojca, za nic innego uznać się nie mogę. Jakim przeto słowem określić należy JHWH, co to prawdę zna, lecz tai ją przed nami - własnymi parobkami? O pomoc  w zdefiniowaniu JHWH, poprosiłem Pawła, jako wprawionego w boju harpagana SŁOWA;


LIST do  RZYMIAN   1,18-32


18 Albowiem gniew Ojca ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. 19 To bowiem, co o Ojcu  można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Ojciec im to ujawnił. 20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz wiedza - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. 21 Ponieważ, choć Ojca poznali, nie oddali Mu czci jako Ojcu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. 22 Podając się za mądrych stali się głupimi. 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Ojca na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. 24 Dlatego wydał ich Ojciec poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 25 Prawdę Ojca przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast ufać Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki . 26 Dlatego to wydały ich programy na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. 28 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Ojca, wydał ich Ojciec na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.29   Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; 30 potwarcy, oszczercy, nienawidzący Ojca, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, 31 bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. 32 Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Ojca, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. - BT


Marek Sujkowski
Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale