Rozważania biblijne
WOLNOŚĆ I PRAWDA
6 obserwujących
95 notek
35k odsłon
201 odsłon

Tożsamość WB

Wykop Skomentuj

W związku z wczorajszą notką Prawdziwa tożsamość boga wszechmogącego ,zobowiązany jestem dokonać pewnych korekt odnośnie dotychczasowych rozważań, albowiem  na skutek blogerskich dociekań wyłaniająca się PRAWDA ze sfałszowanego Pisma Świętego, domaga się tego aż nadto. Korekty postanowiłem dokonać jedynie za pomocą tego tekstu, natomiast wcześniej publikowane teksty pozostawię bez zmian, na świadectwo PRAWDZIE, że oto studiując współczesne PISMO ŚWIĘTE, człowiek jest wodzony niczym flaga trzepocząca na wietrze, co jest potwierdzeniem, że biblijne fałszerstwa nie są jakimiś tam fałszerstwami, lecz przemyślanym precyzyjnie  ciągiem logicznym, który w sposób arcymistrzowski odwodzi biblijnego studenta od poznania  PRAWDY, w temacie WB – czyli rządu światowego, który zniewolił świat cały, a który poprzez  biblijne fałszerstwa kieruje wszelkie podejrzenia swych nieprawości  na NIEWINNE istoty, kościoły, narody czy instytucje. 

Dodam, że owe korekty stanowią jakby kosmetykę, ponieważ we wczorajszej notce Jahwe został oczyszczony z wszelkich zarzutów nieprawości wynikających z biblijnych fałszerstw,  przeproszony,  a kwestia ta była NAJWAŻNIEJSZĄ ze wszystkich, zatem nie nanosząc owych korekt na wcześniejsze materiały, przestępstwa żadnego nie popełniam, gdyż rozważania prowadzone na moich blogach, idą w jak najlepszym kierunku, co za chwilę zostanie państwu okazane.

Nim przejdziemy do meritum, chcę pokazać państwu wczorajszy komentarz lukasza pod materiałem na YT , który dotyczy nomenklatury WB;

image

https://www.youtube.com/watch?v=YHXZaHe_RaU


Jak widzimy, lukasz genialnie, gdyż biblijnie odczytał drugi człon skrótu WB . Zatem skrót opisujący rząd światowy, który próbujemy namierzyć  poprzez biblijne studium , oznacza;

WB = WORLD BEAST – Światowa BESTIA

dodam jedynie, że wczoraj nazwałem toto tak;

WB   -   World Britain

https://www.salon24.pl/u/marekpolandia/980346,prawdziwa-tozsamosc-boga-wszechmogacego,2


A teraz kilka biblijnych wersetów, potwierdzających powyższą tezę;
 
Dn7,12
12 Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia co do czasu i godziny. – BT


Ap15
2 I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym,  mających harfy Boże. - BT


Ap17,11
11 A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. – BT

Ap19,20
20 I pochwycono Bestię,  a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki,  którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora,  gorejącego siarką. – BT


Ap20,10
10 A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok … - BT 

Jak widzimy, Apokalipsa  jest dla nas wybawieniem, bowiem dotyczy jeno WB,  zatem dzięki niej wszystkie SZCZURY KANALIZACYJNE WB, zostaną wystawione na pośmiewisko całego świata, a sromoty swej zakryć toto nie będzie miało czym. Człowiek świadomy doskonale rozumie czym jest tak zwana Apokalipsa , zatem na samą myśl o niej pojawia się w nim RADOŚĆ, albowiem;


Ap20,4
4 I ujrzałem trony - a na nich zasiedli [sędziowie], i dano im władzę sądzenia -  i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa OJCA, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z JEZUSEM. - BT


To jest prawdziwe MNÓSTWO CZASU, co to ogłosili mi zielonoświątkowcy, o którym pisałem ostatnio w którejś z notek. Tysiąc lat na tej ziemi  bez dziadostwa WB , to chyba dobra zachęta, przed RAJEM?

A teraz wspomniane wcześniej korekty;


Rdz4,8
8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: «Chodźmy na pole». A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata  Abla i zabił go. – BT


Werset ten dotyczy upolowania nauczyciela ELOHIM – Jahwe, który wpakowano w chronologię początków, a dotyczy wydarzeń sprzed około 50 lat - przynajmniej tak głosi współczesna historia. Dlatego to sfałszowano słowo ABEL w całej Biblii;


H1891  הבל  Czasownik -  próżnować
https://biblehub.com/hebrew/1891.htm

H1892   הבל  opary, oddech  ,marność
https://biblehub.com/hebrew/1892.htm

H1893   הבל    drugi syn Adama
https://biblehub.com/hebrew/1893.htm

image


Jak jasno widzimy, nawet rzekome imię posiada trzy definicje STRONGA zamiast JEDNEJ, co jest oczywistym dowodem na biblijne FAŁSZERSTWA.


Druga korekta, a w zasadzie potwierdzenie istnienia matrixa nr3;


Rdz4,16
16 Po czym Kain odszedł od Jahwe  i zamieszkał w kraju Nod…- BT


Drobna egzegeza powyższego wersetu;
H7014  קין  - Kain


image

Słowo kain posiada 6 definicji Stronga, które pokazują że zostało ono w Biblii sfałszowane. Z pobieżnej analizy tego słowa wynika, że imię dla Kaina sklecono ze słowa oznaczającego broń, którą zestrzelono Jahwe w strefie 51.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale