Biblijnie
Wolność prawdy więzieniem kłamstwa
15 obserwujących
351 notek
65k odsłon
12 odsłon

Świadomość życia

Wykop Skomentuj

Analizując różne aspekty początku, dochodzę do przekonania, że aby cokolwiek mogło zaistnieć, najpierw musiała zaistnieć ŚWIADOMOŚĆ;


Świadomość –   Łaciński wyraz określający świadomość: conscientia, pochodzi od con – „z” i scientia – „wiedza”. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadomo%C5%9B%C4%87


Jak widzimy, świadomość = wiedza, a wiedza pochodzi od słowa łacińskiego SCIENTIA , od którego zaistniała SCJENTOLOGIA. Przeto SCJENTOLOGIA = WIEDZOLOGIA vel ŚWIADOMOŚĆLOGIA;


Scjentologiaruch religijny założony w 1951 przez pisarza fantastyki naukowej L. Rona Hubbarda[1] jako alternatywa dla psychologii.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Scjentologia


Jeśli zatem WIEDZOLOGIĘ vel SCJENTOLOGIĘ sklasyfikowano psychologicznie jako religię, to czym jest PSYCHOLOGIA, która jest alternatywą dla religii zwanej WIEDZĄ vel SCJENTOLOGIĄ?  W tej sytuacji, może być tylko PRÓŻNIĄ, czyli przeciwnym biegunem dla WIEDZY, albowiem tylko  wówczas spełni  warunki dwubiegunowości. W ten sposób dochodzimy do wniosku, że PRÓŻNIA = PSYCHOLOGIA = BRAK WIEDZY.

Z biblijnych rozważań wynikło, że pozamatrixowy Stwórca zaaplikował do Edenu własną świadomość, w postaci cybernetycznej nanotechnologii, zwaną naukowo ETEREM,  który religijnie nazwano DUCHEM. Można by powiedzieć, że Stwórca nadmuchał pusty balon, przez co w jego wnętrzu zaistniał ETER vel świadomość Stwórcy. Przeto odnosząc ten aspekt do wcześniejszego rozeznania należy stwierdzić, że w próżnym balonie istniała najsampierw psychologia vel próżnia, która po nadmuchaniu balonu przez Stwórcę, otrzymała jego eteryczną świadomość. Zatem jeśli ktokolwiek ma kłopoty z psychiką vel próżnią, wystarczy by pooddychał eterem, a jego  próżniowe vel psychologiczne dolegliwości przestaną istnieć,  bowiem psychologiczną próżnię zastąpi eter, stanowiący świadomość vel wiedzę pozamatrixowego Stwórcy.

Paradoksalnie dmuchanie balonu eterem opisano w BIBLII;

Rdz2,7

7 wtedy to YHWH bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.  - BT


Jak widzimy, dmuchanie balonu opisano  w przekładach jako TCHNIENIE  ŻYCIA, zatem  wtłoczono do wnętrza  ulepionego z komponentów ziemi człowieka świadomość pozamatrixowego Stwórcy będącą eterem. Takie wdmuchiwanie eteru do człowieczego wnętrza  nazywa się obecnie SZTUCZNYM ODDYCHANIEM , z czego wnioskujemy, że pan bóg YHWH jest lekarzem vel doktorkiem - jak to mawia  disnejowski królik Baks vel dolar - znającym się na sztucznym oddychaniu.

Ze świadomością Stwórcy istniejącą w eterze należy także kojarzyć  słowo PRZESTRZEŃ, albowiem zaistniała ona dzięki  świadomości Stwórcy vel eteru, czego przykładem jest pusty balon. Póki balonu nie nadmuchamy eterem vel świadomością pozamatrixowego stwórcy, przestrzeń w nim nie istnieje, mimo iż teoretycznie znajduje się w takim pustym balonie próżnia zwana psychologią. Przeto każdy świat może istnieć tylko i wyłącznie dlatego, że istnieje eteryczna świadomość stwórcy, która utworzyła przestrzeń niezbędną do zaistnienia czegokolwiek.

Skoro eter stanowi świadomość pozamatrixowego Stwórcy, to i jest nośnikiem INFORMACJI. Eter wypełnia całe naczynie, zwane światem,  co oznacza  że jest w każdym miejscu jednocześnie, dlatego dla eteru CZAS nie istnieje, gdyż czasu potrzebuje tylko konstrukt ograniczony ciałem, który by się przemieszczać z punku A do punktu B potrzebuje czasu. Kto przeto jest wszędzie jednocześnie, przemieszczać się nie musi, zatem nawet gdyby bardzo chciał, pojęcia -  CZAS,  za cholerę nie jest w stanie zakumać;


image

https://www.youtube.com/watch?v=6an1thwaMKI

Zatem świadomość vel eter,  która stworzyła przestrzeń, napełniła ów przestrzeń WIEDZĄ pozamatrixowego stwórcy, chyba, że ktoś jest w stanie nadmuchać balon znajdując się w jego wnętrzu? Czym przeto  jest wiedza?


Wiedza – Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedza


W tej definicji zapisano jasno, że istota oddychająca ETEREM  winna posiąść wiarygodne informacje , zwane wiedzą i potrafić je wykorzystać w życiu, zatem eteryczny oddychacz to nikt inny jak istota SAMODZIELNA, posiadająca wiedzę pozamatrixowego STWÓRCY. Skoro się tak tu nie dzieje, to co to oznacza? Ano wicie rozumnicie, ktoś  panie święty wziął i z pierwotnego ETERU uczynił tu komunistyczny FETOR - słowo utworzone od słowa ETER;


Rdz6,3

3 Wtedy YHWH  rzekł: «Nie może pozostawać ETER w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat». - BT


To jest werset, w którym zapisano, że YHWH vel doktorek zmienił skład vel świadomość ETERU w matrixie, albowiem bał się, że straci władzę, gdyż nikt oddychający świadomością pozamatrixowego stwórcy nigdy nie zgodziłby się na czyjekolwiek bogowanie vel doktorowanie, bowiem z racji tego, że  wszyscy oddychamy świadomością STWÓRCY,  stanowimy  TOŻSAMOŚĆ.

Co jeszcze czyni władza vel doktorek, by ze świadomości pozamatrixowego stwórcy vel ETERU czynić FETOR?

Ano wicie rozumnicie, emituje w nim rozmaite informacje, zwane  REKLAMĄ, TELEWIZJĄ, INTERNETEM, RADIEM, GPSem, GSMem itd, które to  informacje są niczym innym jak manifestem  komunistycznego CIEMNOGRODU, z adekwatnym do tejże ideologii herbem;


image

https://gs24.pl/wyklad-natalii-siwiec-na-uniwersytecie-wroclawskim-dupa-rzadzi-swiatem-wideo/ar/5540978


Dlaczego zatem słowo DUPA, które rządzi światem  zgodnie z tym co wykłada się  na UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM, jest słowem powszechnie vel katolicko uznawanym za nieprzyzwoite? Czy gdyby coś było nieprzyzwoite mogłoby w ogóle zaistnieć? Z etymologii słowa DUPA wynika, że;

dupa = rzyć, przez co  dupy = rzycie, co obecnie w języku polski zapisuje się jako -  ŻYCIE. 

Przeto słowo ŻYCIE  oznacza  DUPY.  Dlaczego  słowo DUPY jest uznawane za nieprzyzwoite, a słowo ŻYCIE oznaczające to samo sklasyfikowano tak;

image


Jakby zatem nie kombinować, Natalia Siwiec ma rację,  jeno w swym wykładzie winna jasno zaznaczyć, że ziemskie  ŻYCIE vel DUPY są darem BOGA - doktorka, przez co określane są przez kapłanów boga vel doktorka jako największy SKARB.

Jak wiemy, DUPY vel ŻYCIE  są jedynym konstruktem, który w ogóle czegokolwiek potrzebuje,  mimo,  iż  MIŁOŚĆ = BRAK OCZEKIWAŃ.  Czego przeto  potrzebują DUPY vel  ŻYCIE?


image


W ten sposób, zyskujemy  apokalipsę vel objawienie wieloaspektowe, niedomówień nieposiadające...


P.S.

Wielokrotnie na blogach zapisałem, że prawdziwe ŻYCIE to dopiero poza matrixmi zaistnieją. Nie miałem pojęcia, że to o to chodzi - słowo daję... Pisałem, że stwórca określił nasze istnienie w matrixach jako BYT , a od tego słowa utworzono przecież słowo ODBYT, zwane D...


marek sujkowski


 
Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale