6 obserwujących
1590 notek
278k odsłon
24 odsłony

Czytajcie Pismo Święte - największy skarb świata!

Wykop Skomentuj1

"Objawiona została sprawiedliwość Boża [...] przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących".

List do Rzymian3,21-22

       Trzy początkowe rozdział Listu do Rzymian prezentują nam Bożą diagnozę moralnego stanu wszystkich ludzi. To Boże "badanie" obejmuje wszelkie kategorie: prymitywnych pogan, kulturowo wysoko - rozwiniętych ludzi oraz oddanych religijnej mądrości, jak na przykład Żydów. Jego pełen powagi wynik brzmi jednoznacznie: "wszyscy zgrzeszyli i definitywnie odpadli od chwały Bożej" .Czy akceptuję to niepochlebne zdanie Boga o mnie samym? Jeżeli tak, to Jego dalsza odpowiedź na taką postawę leży natychmiast w zasięgu ręki. Jest przedstawiona już w następnym wersecie tego miejsca w Biblii: "i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie" [Rzym. 3,24].

       Zauważmy: wprawdzie wynik  Bożej diagnozy jest nieubłagany, ale Bożym lekarstwem jest Jego łaska, która jest w stanie obdarować grzesznika stanem doskonałej prawości - tj. usprawiedliwić. Ale jak człowiek może dojść do pełnego rozkoszowania się tą cudowną łaską? Musi uznać, że jest zgubiony i niezbędnie potrzebuje Bożego miłosierdzia. To decydujący krok wiary.

       Człowiek, który w pełni zaufania do Boga znajduje oparcie w owej usprawiedliwiającej łasce, staje się wierzącym. Wierzącym zatem jest ktoś taki, kto rozpoznał siebie jako grzesznika oraz przyjął wiarę pełną skuteczności dzieła odkupienia, dokonanego przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu w celu zgładzenia jego grzechów. Taki człowiek został usprawiedliwiony przez działanie Bożej łaski - to znaczy Bóg odtąd widzi go tak, jakby nigdy nie zgrzeszył. Jakże cudowne jest zbawienie, jakie Bóg w swej łasce oferuje każdemu jednemu człowiekowi.

Źródło: Kalendarz Chrześcijański

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale