7 obserwujących
2121 notek
314k odsłon
  12   0

Czytajcie Pismo Święte - największy skarb świata!

"W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc"

Księga Izajasza 30,15

                                                             Kilka spostrzeżeń na temat 1. Księgi Mojżeszowej

                                                                        [Przeczytaj rozdział 16, wersety 1-6]

       Życie Abrahama było nacechowane ufnością wobec Boga i posłuszeństwem Jego słowu. We wskazanym fragmencie [1. Mojż. 16,1-6] widzimy jednak, że jego wiara się zachowała. Czy Bóg nie obiecał dać mu potomka? Mijały jednak lata i nic się nie działo. Abraham był coraz starszy i z ludzkiego punktu widzenia wypełnienie Bożych słów stawało się coraz mniej prawdopodobne. Cierpliwość Abrahama została poddana wielkiej próbie. Ostatecznie usłuchał rady Sary, dla której również trwało to zbyt długo, dlatego pragnęła nieco wspomóc wypełnienie tej obietnicy. Według ówczesnych obyczajów, bezdzietna Sara dała swemu mężowi niewolnicę, aby przyjąć jej potomstwo za własne.

       Od początku Bożym zamiarem było, żeby mężczyzna miał tylko jedną żonę. Zawsze, gdy człowiek odrzuca Boże zasady, pojawiają się problemy i nieprzyjemności. Następstwa tego obserwujemy także w życiu Abrahama. Ismaela, syna Hagar, wcale nie dotyczyły obietnice, a jego potomkowie, Ismaelici stali się wrogami Izraelitów, potomków Abrahama wywodzących się z obietnicy.

       Dlatego Bób nie mógł pobłogosławić Abrahamowi w tej sprawie. Również i my dzisiaj nie możemy oczekiwać, że Jego błogosławieństwo będzie na nas spoczywać, gdy postępujemy przeciwko Jego woli i zamiast okazać wiarę, zaczynamy działać według własnych zasad. Jedynie wtedy, gdy nasze serce będzie wypełniać pokój i w ciszy będziemy ufać Bogu. On zachowa nas przed samowolą w naszym życiu i jej wszystkimi tragicznymi skutkami. 

Źródło: Kalendarz Chrześcijański

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale