BICO BICO
24
BLOG

ŻYDZI POLSCY - Dzieje i kultura cd.

BICO BICO Społeczeństwo Obserwuj notkę 0

26 maja

Znakomicie, żywo i z dużą kulturą redagowane przez J. Appenszlaka, N. Szwalbego, S. Wagmana i D. Rozencwajga - pismo było ze względu na język czytane także przez środowiska polskie, często też cytowane w prasie krajowej, jako reprezentatywny organ żydowski. Gazeta zyskała szybko poczytność, a nakład doszedł do ok. 50 tysięcy egzemplarzy. Ten liczący się, świetnie redagowany dziennik miał bogaty serwis informacyjny, urozmaicone formy, od lekkiego felietonu i reportażu po poważne przeglądy polityczne i gospodarcze, a przede wszystkim bogaty dział kulturalny. Prowadził liczne działy oraz stałe dodatki, jak dla młodzieży "Mały Przegląd" redagowany przez Janusza Korczaka, "Nasz Przegląd Sportowy", "Nasz Przegląd Rozrywkowy" [brydż, szachy, szarady, krzyżówki, humor] oraz "Nasz Przegląd Ilustrowany". Ostatni, 262/8962 numer dziennika ukazał sę 20 IX 1939 roku. W latach 1929 - 1932 przy "Naszym Przeglądzie" wydawano popołudniówkę "Nasz Głos Wieczorny", która jednak nie wytrzymała konkurencji polskiej prasy popołudniowej. Konkurencji "Naszego Przeglądu" nie wytrzymało kilka innych dzienników w języku polskim, jak "Dziennik Warszawski" [1927] "Nowe Słowo" [1924, 1931 -32].

Dużą poczytnością, osiągając nakład 50 tysięcy egzemplarzy, cieszył się do wybuchu wojny, założony 18 III 1931 roku przez E. Śpiewaka i redagowany przez R. Londona dziennik "5 Rano", lansujący sensacje - zdarzenia kryminalne, reportaże sądowe i mało ambitne powieści. Sprawom żydowskim gazeta ta poświęcała mało miejsca. Podobny charakter miał dziennik założony przez Samuela Jackana, którego obsesją było stworzenie popularnej gazety, lansującej dyskretnie zgodne i dobre współżycie Żydów i Polaków. W ten sposób powstała w 1929 roku gazeta "Ostatnie Wiadomości", a nie bez słuszności może przez bardziej ambitnych czytelników uważana za dziennik raczej "brukowy" Nie przeszkodziło to "Ostatnim Wiadomościom" osiągnąć ogromnego na owe czasy nakładu 150 tysięcy egzemplarzy. cdn.

Źródło: Interpress

BICO
O mnie BICO

Interesuję sie działalnością polskiego wymiaru sprawiedliwości, szczególnie władzą sądowniczą, a także orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo