BICO BICO
79
BLOG

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

BICO BICO Polityka Obserwuj notkę 3

14 kwietnia

   Sejm RP ustanowił to święto ustawą z 22 lutego 2019 r. "W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 roku, zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego". Według historyków Chrzest Polski miał miejsce właśnie w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku. Ta data dała początek państwu polskiemu.

   W 965 roku książę Mieszko I ożenił się z Dubrawą, córką księcia czeskiego Bolesława Srogiego. Rok później Mieszko zgłosił akces do obozu chrześcijańskiego, zapewne pod warunkiem, że chrystianizacją całego kraju zajmie się biskup misyjny, niezależny od biskupa niemieckiego. Faktem jest, że aż do utworzenia polskiej prowincji kościelnej biskup dla Polski podlegał bezpośrednio papieżowi. Na siedzibę biskupa misyjnego został obrany Poznań [Gniezno, być może, było, zbyt silnym jeszcze ośrodkiem kultu niechrześcijańskiego]. Nie wiemy, jak się odbyła chrystianizacja Polski. Formalnie trwała ona na pewno kilkaset lat [np. jeszcze w XII w. zdarzały się pochówki ciałopalne]. Przenikanie zaś ideologii chrześcijańskiej do świadomości społecznej trwało jeszcze dłużej.

    Przyjęcie chrześcijaństwa przez dwór polski przyniosło w krótkim czasie duże korzyści. Książę, występujący zapewne w roli misjonarza, podporządkował sobie wszystkie ziemie z ludnością wczesnopolską. Granicę zachodnią oparł Mieszko na Odrze i Nysie, północną i północno-wschodnią na - "długim morzu" i dolnej Wiśle, wschodnią - na Bugu, południową - na Karpatach i Sudetach. Pomorze Zachodnie ze Szczecinem, Wolinem i Kołobrzegiem opanował Mieszko I w 972 r. Usiłowali mu w tym przeszkodzić Niemcy, utwierdzający swe panowanie nad zachodnimi plemionami słowiańskimi między Odrą a Łabą. Podjęta w tym celu przez Niemców wyprawa margrabiego Hodona została jednak rozbita przez Mieszka i jego brata Czcibora pod Cedynią.

   Pierwsza żona Mieszka urodziła troje dzieci: Bolesława, Świętosławę i nie znanego z imienia syna, który zmarł w dzieciństwie. Z drugiej żony, Ody, miał książę trzech synów: Mieszka, Świętopełka i Lamberta. Bolesław objął tron po ojcu, Świętosława została wydana za króla Szwecji Eryka Zwycięskiego; po jego zaś śmierci wyszła za króla Danii, Swena Widłobrodego. Źródła skandynawskie obdarzyły Świętosławę przydomkiem Storrada - Dumna.

Źródło: Ilustrowana Kronika Polaków.

BICO
O mnie BICO

Interesuję sie działalnością polskiego wymiaru sprawiedliwości, szczególnie władzą sądowniczą, a także orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka