Mariusz A. Roman Mariusz A. Roman
72
BLOG

„ANTYMANTYKA” nr 27, Rocznice Grudniowe na Wybrzeżu w 1989

Mariusz A. Roman Mariusz A. Roman Historia Obserwuj temat Obserwuj notkę 1

„ANTYMANTYKA” nr. 27 pismo/magazyn Federacji Młodzieży Walczącej, wydawane w II obiegu, a wychodzące w Gdyni (Region Pomorze Wschodnie). Numer ukazał się z datą: 1989.12.22. Uwaga: ukazały się dwie mutacje tego numeru. Pismo otwiera krótka charakterystyka FMW (z wezwaniem do wstępowania do Federacji) przedstawiona w 7 punktach: m.in. jasno stwierdzając że jest to organizacja niepodległościowa nie zgadzająca się na pojałtański porządek prawny i jakąkolwiek ugodę z komunistami w Polsce.

Ponadto na str. 1 – 2 (zakończenie na str. 3) ukazał się wiodący tekst pt. „Grudzień ‘ 70” autorstwa śp. Wiesławy Kwiatkowskiej będący krótką ale jakże wymowną relacją z wydarzeń 1970 roku na Wybrzeżu, zwłaszcza w Gdyni. Dla przypomnienia dodajmy, że W. Kwiatkowska pracowała w czasie karnawału „Solidarności” w sekcji historycznej Zarządu Regionu „Solidarności” w Gdańsku, zbierając materiały dotyczące wydarzeń Grudnia 1970 na Wybrzeżu. Po wprowadzeniu stanu wojennego została aresztowana i skazana przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na pięć lat więzienia. Wyszła na wolność w marcu 1983.

image

Na 3 str. pisma opublikowano swoisty dezyderat z października 1989 w którym Andrzej Drawicz, prezes Komitetu ds. Radia i Telewizji przekazywał wytyczne dyrektorom centralnych programów RTV w związku z 8 rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, gdzie czytamy m.in. cyt.: „Programy (…) powinny być pozbawione rewanżyzmu , nawoływania do odwetu” a także: „Należy się wystrzegać jakichkolwiek ataków personalnych, a zwłaszcza prób dezawuowania osoby prezydenta PRL” (sic!).

Ponadto na str. 3 replika w temacie oświadczeń Federacji Młodzieży Walczącej zamieszczonych w poprzednim numerze „Antymantyki” (nr 26 z 1989.12.1-15) w której autor wyjaśnia m.in. że dla FMW trwa ciągłość państwowa RP poprzez działalność polskich władz na uchodźctwie, którym podporządkowanie winno trwać aż do przeprowadzenia wolnych wyborów w Polsce Niepodległej. Zamieszczono także oświadczenie zatytułowane – „Do społeczeństwa” sygnowane przez grupę osób m.in. Zbigniewa Stefańskiego uczestniczących w proteście głodowym przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu.

image

Wreszcie na str. 3 opublikowano bardzo istotną notkę (wyjaśniająca wiele nieścisłości) informująca: o przeprowadzonej przez działaczy FMW oraz Solidarności Walczącej niezależnej manifestacji w dniu 17 grudnia 1989, a bezpośrednio przed tą tragiczną rocznicą wydarzeń z Grudnia 1970 (noc z 16 na 17 grudnia) o przeprowadzeniu akcji zamiany tabliczek z nazwą ul. Rokosowskiego na ul. Janka Wiśniewskiego. W późniejszym czasie, podawano często informację o tej akcji, ale że została ona przeprowadzona w nocy z 16 na 17 grudnia 1990, patrz tutaj. A także, że zmieniono tabliczki z ul. Marchlewskiego na Janka Wiśniewskiego. Błędne informacje brały się zapewne z faktu daty oficjalnej zmiany nazwy tej ulicy, a błąd w samej nazwie (pierwotnie ul. Okrężnej, przemianowanej w czasach PRL na ul. Marchlewskiego) wziął się z tego, że część ulicy Marchlewskiego komuniści w Gdyni przemianowali w 1986 na ul. Rokosowskiego, dokładnie jej bieg od placu Konstytucji do ul. Gruny (obecnie Unruga) w gdyńskiej dzielnicy Obłuże.

image

Na ostatniej 4 stronie pisma opublikowano tekst ideowy pt. „Co to jest lewica?” podpisany pseudonimem „Zagłoba” używanym przez Macieja Langa. Zamieszczono także oświadczenie uczestników pikiety protestujących przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. Ponadto z uwagi na fakt, że ten numer pisma ukazał się w dwóch mutacjach (do końca brak pewności która z nich ukazała się pierwsza) to najprawdopodobniej pierwotnie zamieszczono na tej stronie także tekst w sprawie m.in. pobicia w dniu 14 grudnia 1989 uczestników protestów pod Terminalem Kontenerowym w czasie wywożenia kolejnych elementów przeznaczonych do budowy EJ w Żarnowcu. W kolejnej mutacji tekst ten zamieniono publikując w tym samym miejscu życzenia świąteczne. Obie wersje zamieszczam w Albumie poświęconym „Antymantyce”.

image

Po raz kolejny podane zostały adresy oraz numery telefonów dwóch oficjalnych przedstawicieli FMW: w Gdyni: Mariusza Romana oraz Gdańsku: Zbigniewa Justy. Ponadto, ukazała się informacja o dyżurach prowadzonych przez FMW Region Pomorze Wschodnie w salce przy kościele św. Brygidy w Gdańsku. Format pisma A5, cztery strony. Druk pisma wykonany metodą offsetową, podana informacja o nakładzie pisma: 10 tys. egz. Kolportowany był głównie w szkołach średnich Trójmiasta oraz innych miejscowościach związanych z regionem: Wejherowie, Chojnicach, Bydgoszczy, a także śladowe ilości w całej Polsce.

Całość skanów tego numeru oraz innych (sukcesywnie dodawanych), patrz tutaj.

mariuszroman.gdy@gmail.com  Mariusz A. Roman (ps. "Powstaniec" i „Hubal”), urodzony w 1969 roku - gdynianin w drugim pokoleniu, mgr politologii, specjalizujący się w samorządzie terytorialnym, ukończył również studia podyplomowe na kierunku zarządzania i przedsiębiorczości. Przywiązany do tradycyjnych wartości katolickich, od 1984 prowadził działalność niepodległościową, a od 1991 roku znany jest ze swojejdziałalności na Kresach. W latach 80-tych tworzy w podziemiu struktury gdyńskiej Federacji Młodzieży Walczącej. Początkowo w składzie redakcji gdańskiego pisma FMW - „Monit”, następnie wydawał „Antymantykę” - pismo regionu Pomorze Wschodnie, oraz inicjował wydawanie pism: „Wolni” w Wejherowie, "Strzelec" w Chojnicach i „Piłsudczyk” w Gdańsku, a także szeregu pism szkolnych. Od 1987 r. działał w strukturach Polskiej Partii Niepodległościowej i wydawał pismo młodzieżowe „Szaniec”, inicjował wydawanie pisma „Solidarność i Niepodległość” wychodzącego na Wybrzeżu w latach 1989 - 1991. W maju i sierpniu 1988 roku czynnie wspomagał protest robotniczy na Wybrzeżu. Wielokrotnie represjonowany za działalność polityczną przez organa władzy komunistycznej. W latach 1993-2002 redaktor naczelny „Prawicy Polskiej”, pisma redagowanego przez środowiska prawicowe Kaszub i Pomorza. Z czasem wokół „PP” powstało środowisko polityczne. Był pierwszym korespondentem „Naszego Dziennika” na Wybrzeżu. Współpracował z kilkoma ogólnokrajowymi tygodnikami prawicowymi, prasą polonijną oraz lokalną. Obecnie pisuje do kilku prawicowych portali internetowych. W latach 1998-2006 radny Rady Miasta Gdyni. Przez trzy lata był w gdyńskim samorządzie, przewodniczącym komisji ds. Rodziny. Jest m.in. współautorem programu pomocy rodzinie oraz nowatorskiego projektu: „Bilet rodzinny elementem integrującym rodzinę wielodzietną w Gdyni”. Z jego inicjatywy powstał raport o stanie rodziny w Gdyni.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura