29 obserwujących
356 notek
238k odsłon
  72   1

„ANTYMANTYKA” nr 32, pismo Federacji Młodzieży Walczącej

„ANTYMANTYKA” nr. 32 pismo/magazyn Federacji Młodzieży Walczącej, wydawane bez debitu - w II obiegu, a wychodzące w Gdyni (Region Pomorze Wschodnie). Numer ukazał się z datą: 1990.06.10. Na pierwszej stronie zamieszczono oświadczenie Rady Krajowej FMW oraz orędzie Prezydenta RP p. Ryszarda Kaczorowskiego, na dzień święta narodowego w rocznicę Konstytucji 3 Maja w 1990. W oświadczeniu RK FMW czytamy m.in.: „Narzucony mam przez Sowiety ustrój komunistyczny rozkłada się w zawrotnym tempie. Imperium sowieckie znajduje się w największej od chwili swego powstania kryzysie. Tymczasem obecne władze w Polsce opierają swój system rządzenia o kontrakt z Magdalenki w dalszym ciągu zachowują swój wasalnym stosunek wobec zniewalającego nas mocarstwa”.

image

Ponadto na str. 1 kilka krótkich informacji, w tym info o spotkaniu na II zjeździe Solidarności w hali Oliwia ukrywającego się jeszcze wtedy w podziemiu Romana Zwiercana, szefa SW Trójmiasto. Info kończy pytanie: Czyżby najciemniej było pod latarnią?

image

Na 2 str. pisma zamieszczono szerokie fragmenty przygotowanej wypowiedzi jaką na drugim zjeździe NSZZ „Solidarność” próbował przedstawić p. Zbigniew Inger, delegat numer 250 z Piotrkowa Trybunalskiego. Niestety wypowiedź uznano na tyle niebezpieczną, iż uniemożliwiono jej upublicznienie. W tekście pt. „zjazd neo-Solidarności na ocenzurowanym” czytamy m.in.: Czyżby wynikało z tego, iż szacowni delegaci przed wystąpieniem musieli dawać teksty swoich wypowiedzi do wglądu? Jako ilustrację zamieszczono rysunek znanego rysownika – Arkadiusza Gacparskiego.

image

Na 3 str. pisma zamieszczono krótkie wspomnienie o śp. Hannie Angielczyk, przedwcześnie zmarłej w 1989 poetce, malarce oraz działaczce niepodległościowej z lat 80, w niewyjaśnionych do końca okolicznościach. Autorka tekstu p. Lila Badurska apelowała m.in.: o kontakt do osób jakie w ostatnich tygodniach Jej życia kontaktowały się z nią w kawiarni „Heweliusz”. Zamieszczono tam również treść ulotki odnoszącej się do spazmatycznego ataku na organizatorów wiecu poparcia dla strajkujących kolejarzy. Wiec organizowany był 27 maja 1990. po niedzielnej Mszy świętej w kościele św. Brygidy w Gdańsku.

Także na str. 3 zamieszczono wywiad z Romualdem Szeremietiewem zatytułowany „Są różne metody walki”, w którym czytamy m.in.: „Pan Wałęsa zdaje się nie wie, że postawienie na złą koncepcję polityczną i nieudolnych ludzi oznacza przegraną i konieczność ustąpienia innym, którzy tę koncepcję krytykowali”.

image

Na str. 4 opublikowano wyjątki z biografii ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, autorstwa Andrzeja Micewskiego a dotyczące m.in. Tadeusza Mazowieckiego i jego działalności publicznej w PRL, patrz: „Kardynał Wyszyński, prymas i mąż stanu”, Paryż 1982. Ponadto zamieszczono informacje z działalności FMW oraz o powstaniu w Krakowie Bloku Prawicy Niepodległościowej. Opublikowano także stanowisko rządu RP na uchodźstwie w sprawie polskich ziem wschodnich z 14 maja 1990, w którym czytamy m.in.: „że wschodnia granica Polski ustalona traktatem ryskim z 1921 roku jest legalną granicą między Polską a Związkiem Sowieckim. Wschodnia granica Polski z jej innymi sąsiadami może być zmieniona tylko przez wolne i suwerenne parlamenty”.

image

Na str. 5 opublikowano dwa oświadczenia desygnowane przez partie i organizacje niepodległościowe, w tym Federację Młodzieży Walczącej z 12 oraz 18 maja 1990 roku. W pierwszym oświadczeniu uwierzytelnionym przez śp. Wojciecha Ziembińskiego czytamy m.in.: „podstawą legalnej ciągłości suwerennej władzy państwa polskiego jest Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 roku”. Drugie oświadczenie dotyczyło pogwałcenia przez Rosję sowiecką Traktatu Ryskiego.

image

Na ostatniej 6 stronie pisma opublikowano dwa krótkie teksty: pierwszy pt. „Anarchiści…” podpisany pseudonimem „Zagłoba” używanym wtedy przez Macieja Langa oraz tekst pt. „Kto jest prawdziwym demokratą?”. Ponadto w nawiązaniu do okrojonego wywiadu z przedstawicielem FMW oraz innych manipulacji do jakich doszło na łamach „Gazety Gdańskiej” (nr 10 z 5 marca 1990), zamieszczono plakat z treścią oświadczeniem autorstwa Tomasza Stoppy (FMW-RSZ) pt. „Prawda o Gazecie Gdańskiej”, który był szeroko kolportowany / rozklejany w połowie 1990 w Trójmieście, patrz także poprzedni 31 numer „Antymantyki”.

image

W numerze podany został również kontakt na dwóch oficjalnych przedstawicieli FMW: w Gdyni: Mariusza Romana oraz Gdańsku: Zbigniewa Justę. Kontakt z FMW można było także uzyskać za pośrednictwem p. Liliany Badurskiej, prowadzącej biuro Solidarności Walczącej. Format pisma A4, sześć strony. Druk offsetowy, informacja o wydaniu: SW - Oddział Trójmiasto. Nakład nieokreślony. Kolportowany był głównie w szkołach średnich, uczelniach oraz wśród młodych robotników Trójmiasta i innych miejscowościach związanych z regionem: Wejherowie, Chojnicach, Bydgoszczy, a także śladowe ilości w całej Polsce.

Całość skanów tego numeru oraz innych (sukcesywnie dodawanych), patrz tutaj.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura