Mariusz A. Roman Mariusz A. Roman
60
BLOG

„ANTYMANTYKA” nr 6, pismo Federacji Młodzieży Walczącej

Mariusz A. Roman Mariusz A. Roman Kultura Obserwuj notkę 1

„ANTYMANTYKA” nr 6 pisma/magazynu Federacji Młodzieży Walczącej, wydawana w II obiegu a wychodzącego w Gdyni (następnie jako magazyn FMW Region Pomorze Wschodnie). Numer ukazał się z data dzienną: 1988.06.20. Opublikowano w nim m.in.: jeszcze oświadczenie Lecha Wałęsy w nawiązaniu do strajków majowych z roku 1988, ale także krótką informację na temat Polskiej Partii Niepodległościowej, co było już zapowiedzią stopniowej radykalizacji postaw młodzieży z FMW.

image

W piśmie, na str. 2 zacytowano fragmenty teksu PPN, w którym czytamy m.in.: „(…) Komuniści w każdych rokowaniach chcą jedynie oszukać przeciwnika i zyskać na czasie (…) Bez względu na skalę ustępstw reżim nie jest w stanie zawrzeć uczciwego kompromisu również dlatego, że ostateczną instancja dla takich porozumień będzie zawsze Moskwa. (…) W tej perspektywie podstawowym zagadnieniem jakie staje przed przeciwnikami reżimu to nie porozumienie z władzą ale zdobycie władzy (…)”. Na stronie ukazała się także relacja z happeningu przeprowadzonego przez studentów UG w dniu 12.04.1988 pt. „Humanka na wesoło”.

image

Na str. 3 pisma opublikowano krótkie opowiadanie zat. „Czerwony pejzaż” sygnowane podpisem Lola, a także recenzję filmu K. Zanussiego, „Człowiek z dalekiego kraju” którą napisał Walt Disney (pseudonim autorski: Andrzeja Czaplickiego). Opublikowano tam także informacje, że podobne, trudno dostępne wtedy filmy ukazujące się poza cenzurą PRL, można było oglądać co jakiś czas w salkach parafii św. Mikołaja w Gdyni.

image

Na ostatniej 4 stronie zamieszczono tekst pt. „Wybory” mówiący o komunistycznej hucpie wyborczej czyli rozpisanych na 19 czerwca 1988 wyborów do Rad Narodowych w PRL. Autor tekstu podpisanego Hubal (pseudonim autorski: Mariusza Romana) kończył go jednoznacznym stwierdzeniem, cyt.: „Przemyślcie więc sens pójścia na wybory. Nie idźcie bezmyślnie za innymi, na łatwiznę. Pomyślcie kto na tym zyska – bo na pewno nie Wy!”. Na stronie opublikowano także zapowiedź wydania relacji dźwiękowej pt. „Cała Polska idzie z nami” z wizyty Ojca Świętego z 1987 w Gdańsku. Ciekawe, czy gdziekolwiek zachowały się jeszcze te nagrania? 

image

Ponadto w numerze, ukazało się kilka informacji, w tym ze szkół gdyńskich, a także zapowiedź rozprawy w sopockim Sądzie Rejonowym przeciwko Tadeuszowi Trockiemu (działacz FMW z Rumii) bezpodstawnie oskarżonemu o pobicie jednego z ZOMO-owców podczas happeningu przeprowadzonego w Sopocie na przywitanie wiosny, którego centralnym punktem była próba utopienia Marzanny, czyli kukły gen. Jaruzelskiego. Patrz także tekst: Topienie generała – Sopot 1988, link tutaj. 

Format pisma A5, cztery strony. Druk offsetowy. Nakład nieokreślony. Kolportowany był głównie w szkołach średnich, uczelniach oraz wśród młodych robotników Trójmiasta i innych miejscowościach związanych z regionem: Wejherowie, Chojnicach, Bydgoszczy, a także śladowe ilości w całej Polsce.

Całość skanów tego numeru oraz innych (sukcesywnie dodawanych), patrz tutaj.

mariuszroman.gdy@gmail.com  Mariusz A. Roman (ps. "Powstaniec" i „Hubal”), urodzony w 1969 roku - gdynianin w drugim pokoleniu, mgr politologii, specjalizujący się w samorządzie terytorialnym, ukończył również studia podyplomowe na kierunku zarządzania i przedsiębiorczości. Przywiązany do tradycyjnych wartości katolickich, od 1984 prowadził działalność niepodległościową, a od 1991 roku znany jest ze swojejdziałalności na Kresach. W latach 80-tych tworzy w podziemiu struktury gdyńskiej Federacji Młodzieży Walczącej. Początkowo w składzie redakcji gdańskiego pisma FMW - „Monit”, następnie wydawał „Antymantykę” - pismo regionu Pomorze Wschodnie, oraz inicjował wydawanie pism: „Wolni” w Wejherowie, "Strzelec" w Chojnicach i „Piłsudczyk” w Gdańsku, a także szeregu pism szkolnych. Od 1987 r. działał w strukturach Polskiej Partii Niepodległościowej i wydawał pismo młodzieżowe „Szaniec”, inicjował wydawanie pisma „Solidarność i Niepodległość” wychodzącego na Wybrzeżu w latach 1989 - 1991. W maju i sierpniu 1988 roku czynnie wspomagał protest robotniczy na Wybrzeżu. Wielokrotnie represjonowany za działalność polityczną przez organa władzy komunistycznej. W latach 1993-2002 redaktor naczelny „Prawicy Polskiej”, pisma redagowanego przez środowiska prawicowe Kaszub i Pomorza. Z czasem wokół „PP” powstało środowisko polityczne. Był pierwszym korespondentem „Naszego Dziennika” na Wybrzeżu. Współpracował z kilkoma ogólnokrajowymi tygodnikami prawicowymi, prasą polonijną oraz lokalną. Obecnie pisuje do kilku prawicowych portali internetowych. W latach 1998-2006 radny Rady Miasta Gdyni. Przez trzy lata był w gdyńskim samorządzie, przewodniczącym komisji ds. Rodziny. Jest m.in. współautorem programu pomocy rodzinie oraz nowatorskiego projektu: „Bilet rodzinny elementem integrującym rodzinę wielodzietną w Gdyni”. Z jego inicjatywy powstał raport o stanie rodziny w Gdyni.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura