3 obserwujących
29 notek
51k odsłon
Starcie Chin z Rosją

Starcie Chin z Rosją

Oba mocarstwa są na kursie kolizyjnym, który prowadzi do konfliktu nawet z użyciem broni nuklearnej. Sprawą sporną, która doprowadzi do starcia staną się surowce, w które bogata jest Syberia. Dla Rosji są one kluczowe w kwestii zapewnienia sobie bezpieczeństwa.
Śpiący się zbudził  - The sleeper has awaken

Śpiący się zbudził - The sleeper has awaken

W przeszłości imperialne wizje kierujące polityką Niemiec i Rosji niejednokrotnie doprowadzały do potwornych zbrodni, których ofiarą padała ludność zamieszkująca ziemie należące do Polski, Ukrainy, Białorusi, krajów bałtyckich i zachodniej część Rosji. [...] Zarówno Józef Piłsudski jak i Roman Dmowski zdawali sobie sprawę, że między Rosją a Niemcami może przetrwać tylko silne państwo polskie.
Goodbye Sweden?

Goodbye Sweden?

Szwecja jawiła się do niedawna jako kraina mlekiem i miodem płynąca. Kraj, w którym piękne niebieskookie blondyni i przystojni niebieskoocy blondyni zakładali idealne rodziny, w których wychowywali gromadkę, a jakże, pięknych niebieskoo...