MłodaRP MłodaRP
158
BLOG

Hłasko lekturą... obywatelską!

MłodaRP MłodaRP Kultura Obserwuj notkę 2

14 stycznia MłodaRP rozpoczeła akcję Hłasko Lekturą. Chcemy sprawdzić czy i jak uda się nam zaaktywizować Polaków, szczególnie młodych, tym razem poprzez literaturę, która stała się elementem partycypacji obywatelskiej. Naturalnie w ramach naszej najnowszej inicjatywy.

Naszym zdaniem najbardziej ceniona książka w dorobku Marka Hłasko – „Piękni, dwudziestoletni” powinna znaleźć się wśród obowiązkowych lektur dla uczniów szkół średnich.Napisaliśmy list do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall i zbieramy podpisy poparcia dla postulatu zawartego w tym dokumencie – umieszczeniu „Pięknych, dwudziestoletnich” w podstawie programowej nauczania języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych, na liście tekstów kultury (w zakresie podstawowym) poznawanych w całości. Podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych stanowi załącznik numer cztery do rozporządzenia min sita edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Pojawienie się na wspomnianej powyżej liście „Pięknych, dwudziestoletnich” spowodowałoby, że Marek Hłasko pojawiłby się na liście obowiązkowych lektur szkolnych. To jest celem naszej inicjatywy.

Prosimy o poparcie naszej prośby do minister edukacji narodowej. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób podpisało się pod petycją. Jeśli ktoś ma ochotę poprzeć naszą inicjatywę to wystarczy, że podpisze się na odpowiednim formularzu, który można znaleźć tutaj. Następnie swój podpis możecie wysłać na adres: Stowarzyszenie MłodaRP, al. KEN 46/U4 skr. 80, 02-797 Warszawa. Wasz podpis się nie zmarnuje, zapewniamy. Obok niezbędnych danych osobowych na formularzu zbiórki podpisów możecie także wpisać swój adres e-mail – będziecie na niego otrzymywać bieżące informacje o rozwoju akcji, będziecie wiedzieć co dzieje się z Waszym podpisem.

Więcej informacji o akcji, jej organizatorach, a także o tym jak możecie pomóc w tym, aby "Piękni, dwudziestoletni" trafili na listę szkolnych lektur znajdziecie na HlaskoLektura.pl. Zapraszamy do współpracy!

MłodaRP
O mnie MłodaRP

Naszymi celami są m.in. wspieranie przedsiębiorczości, dialogu oraz aktywności młodych ludzi. Więcej na naszej stronie - www.MlodaRP.org

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Kultura