Młodzi Socjaliści Młodzi Socjaliści
201
BLOG

Świeczkowski: Europa+, Europa Złotych Świtów

Młodzi Socjaliści Młodzi Socjaliści Polityka Obserwuj notkę 0

Jako okręg wrocławski Młodych Socjalistów zjawiliśmy się dziś na spotkaniu z Januszem Palikotem i Markiem Siwcem, reklamującymi swój nowy projekt polityczny Europa+. Brak złudzeń co do tego projektu wyraziliśmy już wcześniej, postanowiliśmy jednak skonfrontować swoje wątpliwości z samymi zainteresowanymi. We wstępie do dyskusji Marek Siwiec stwierdził, że na razie nie wiadomo czym będzie Europa+, podkreślał jednak chęć bycia w centrum wydarzeń i wpływania na decyzje podejmowane w europejskiej polityce. Stąd m.in. bezwarunkowe dążenie do przyjęcia przez Polskę euro oraz poparcie paktu fiskalnego jako kroku w tym kierunku.

Jedynym postulatem Europy+ jest jak na razie gorące poparcie dla integracji europejskiej - w jej obecnym kształcie, bez przedstawienia swojej wizji. Tego właśnie dotyczyło pytanie które udało nam się zadać: czy taka wizja integracji - finansowej i militarnej przy lekceważeniu kwestii socjalnych, z jednoczesnym przyjmowaniem polityki prowadzącej do drastycznego pogorszenia poziomu życia wielu Europejczyków, może prowadzić do czegokolwiek innego niż do frustracji i powstawania kolejnych Złotych Świtów.

W odpowiedzi Janusz Palikot w typowy, paradoksalny sposób bronił liberalnej polityki, twierdząc że takie działania jak pakt fiskalny są potrzebne, by utrzymać dotychczasowy europejski dobrobyt, w tym w dziedzinie usług społecznych. Marek Siwiec stwierdził natomiast, że obecny system socjalny nie może być utrzymany, a nic nowego na razie nie wymyślono.

Ruch Palikota i powstający wokół niego projekt - a także SLD, co pokazuje choćby wystąpienie Leszka Millera w parlamentarnej dyskusji na temat paktu fiskalnego - jest gotów za wszelką cenę bronić integracji europejskiej. Niestety politycy Ruchu i SLD nie zauważają, że aby jej bronić, potrzebne są głębokie zmiany. Obecna polityka cięć socjalnych narzucanych przez niedemokratyczne instytucje nie może przynieść poparcia Europejczyków i Europejek dla pogłębiania integracji. W lepszym wypadku może skończyć się chęcią odłączenia się od Unii i obrony swoich zdobyczy socjalnych przed równaniem w dół, w gorszym - wściekłością, desperacją i rozwojem ruchów takich jak grecki Złoty Świt. Na razie to taką Europę proponują nam Kwaśniewski, Palikot i Miller.'

Jan Świeczkowski (Młodzi Socjaliści)

W dziale publicystyka zamieszczamy wypowiedzi członków, sympatyków i zaproszonych do dyskusji z nami osób. Debata ma służyć wypracowaniu stanowisk Młodych Socjalistów i wymianie poglądów w ramach pluralistycznej dyskusji. Jednocześnie głoszone w tekstach tezy są poglądami prywatnymi autorów.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka