50 obserwujących
1242 notki
1231k odsłon
1058 odsłon

Zabójstwo ok.40 granatowych policjantów.Nie chcieli pacyfikować?

Wykop Skomentuj

 

Poniżej kilka informacji o śledztwie prowadzonym przez Instytut Pamięci Narodowej - Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w Krakowie

"S 33/08/Zn – śledztwo w sprawie zbrodni wojennej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości i będącej ludobójstwem, popełnionej w bliżej nieustalonym dniu pod koniec 1943 r. lub na początku 1944 r. w Krakowie przez funkcjonariuszy III Rzeszy, którzy naruszając prawo międzynarodowe, dokonali zabójstwa przez rozstrzelanie około 40 funkcjonariuszy [tzw.] Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, tzw. policji granatowej, i zarazem członków Armii Krajowej"

W toku prowadzonego śledztwa zgromadzono obecnie wystarczający materiał procesowy w postaci zeznań świadków oraz dokumentacji bibliograficznej potwierdzający, iż na przełomie 1943 r. i 1944 r. w Krakowie doszło do zorganizowanej akcji władz niemieckich polegającej na aresztowaniu około 40 funkcjonariuszy [tzw.] Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa - tzw. policji granatowej, którzy w szeregach tej formacji zawiązali struktury konspiracyjne podporządkowane kierownictwu Armii Krajowej. Aresztowani zostali następnie rozstrzelani przez okupanta w Krakowie, na tzw. Krzemionkach. Do chwili obecnej nie są znane losy pomordowanych, ich personalia, a zwłaszcza miejsce pochowania ciał. Prowadzone śledztwo zmierza do wyjaśnienia wszystkich okoliczności popełnienia tej zbrodni. W jego toku weryfikowane są także inne pojawiające się wątki, jak np. ten, iż powodem aresztowania grupy oficerów policji granatowej wiosną 1944 r. była odmowa wymienionych na niemiecką propozycję wyjazdu wraz z innymi formacjami do Bułgarii w celach pacyfikacyjnych. Podobne informacje były także powtarzane w innych dokumentach z tego okresu, choć jako miejsce docelowe wysłania funkcjonariuszy policji granatowej wskazuje się bliżej nieokreślony odcinek frontu wschodniego. Okoliczności te wynikają z odnalezionych dokumentów przechowywanych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, a pochodzą z byłego archiwum Zakładu Historii Partii, Delegatury Rządu na Kraj i archiwum Armii Krajowej." (13.12.2011)

Dokumentów poszukiwano także w niemieckich archiwach.

"Jedną z ostatnich czynności w śledztwie było przesłuchanie świadka Konrada M. W toku ostatnio realizowanych czynności, w trakcie innego równolegle prowadzonego śledztwa przez tut. Komisję, natrafiono na informacje, że w aktach Specjalnego Sądu Karnego, sygn. IPN Kr 502/2858 dot. Leona W. znajdują się istotne materiały dotyczące przedmiotu prowadzonego śledztwa. W związku z tym uzyskano z Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Krakowie powyższe akta, które zawierają wiele cennych, nieznanych dotychczas źródeł dowodowych w sprawie. Przeanalizowane dowody wskazują na celowość uzupełnienia materiału dowodowego o przesłuchania kolejnych świadków min. Krystyny W. i Bolesława W."

Sprawa została zakończona postanowieniem o umorzeniu śledztwa z dnia 09.10.2012 roku wobec niewykrycia sprawców przestępstwa."


http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/A6752540A9BC0759C1257966002BAEC9/$File/65.pdf


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ULdGGb7F-WkJ:warszawa.ipn.gov.pl/kszpnp/sledztwa/oddzialowa-komisja-w-krakowie-stan-na-lipiec-2012-r./sledztwa-zakonczone-wydaniem-postanowienia-o-umorzeniu+wszcz%C4%99tym+%C5%9Bledztwie,+na+podstawie+z%C5%82o%C5%BConych+zezna%C5%84+przez+Ann%C4%99+S.+w+przedmiocie+zbrodni+nazistowskiej+pope%C5%82nionej+w+1943+r.+lub+1944+r.+w&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

***

 

Żaden z trzech stopni alarmu przewidzianych przez okupanta na wypadek powstania w Warszawie nie przewidywał użycia PP. W trzecim stopniu alarmu Niemcy zakładali aresztowanie i rozbrojenie całej PP, a nawet jej fizyczną likwidację.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura