Blog
.
szpak80
46 obserwujących 1181 notek 1147206 odsłon
szpak80, 13 lutego 2018 r.

Kim był przed wojną pracownik Gestapo "Lolek" vel "Lonek" Skosowski

492 3 0 A A A


"...osób pochodzenia żydowskiego, wśród których zaobserwowaliśmy dwóch mundurowych członków SD czyli Gestapo. Szefem tej grupy był Lolek Skosowski z Łodzi".

"Po likwidacji zabraliśmy z mieszkania walizkę pełną papierów i dokumentów gdyż uwagę naszą zwróciły czyste blankiety tak zwanych Kennkart czyli okupacyjnych dowodów tożsamości oraz gumowe pieczątki władz niemieckich. Całość została przekazana do Archiwum, czyli referatu badawczego kontrwywiadu AK, który ustalił, że Skosowski pochodził z Łodzi..."
"Sam Skosowski szukał sobie zabezpieczenia na okres powojenny i związał się z wywiadem Gwardii Ludowej i Polskiej Partii Robotniczej, czyli dwóch organizacji kontrolowanych wojskowo i politycznie przez Moskwę. Dla nich w lokalu swoim, lokalu agentów Gestapo a za tym zupełnie bezpiecznym prowadził warsztat wystawiania fałszywych dokumentów tożsamości, który zabraliśmy. Wgląd szczegółowy w zabrane dokumenty pozwolił ustalić fakt współpracy grupy konfidentów Gestapo Skosowskiego z podziemnymi organizacjami komunistycznymi. Fakt, który nie był nam znany przed likwidacją. Nie potrafię dziś podać żadnych dowodów dotyczących rezultatów penetracji jednostek Armii Krajowej i Delegatury Rządu przez grupę Skosowskiego. Przypuszczalnie była bardzo poważna. Trzeba bowiem pamiętać, że w opinii przeciętnego mieszkańca Warszawy już sam fakt, że ktoś był z pochodzenia Żydem, dawał poczucie bezpieczeństwa i pewności, że dana osoba nie mogła być konfidentem Gestapo. Członkom grupy Skosowskiego łatwo było więc penetrować organizacje podziemne. Wiadomo mi tylko, że w lecie 1943 roku Gestapo na skutek spenetrowania jednostek Armii Krajowej Obszaru Warszawskiego aresztowało prawie całą siatkę oficerów informacyjnych i oficerów Oddziału Drugiego w miejscowościach podmiejskich Warszawa. Czy były to rezultaty niezależnej akcji Skosowskiego cz też rezultaty inspiracji idącej ze wschodu, nie umiem powiedzieć.Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że Skosowski i jego grupa byli odpowiedzialni za śmierć wielkiej ilości Polaków..."  (Za: Lonek Skosowski - koniec żydowskich kolaborantow Gestapo)


image
Sicherheitsdienst (SD) w okupowanej przez Niemców Polsce

* * *
1930.
Porozumienie kartelowe drobnych wytwórców trykotaży [branża włókiennicza, tekstylna].
W dniu wczorajszym w centralnym stowarzyszeniu kupców i przemysłowców woj. łódzkiego (Piotrkowska 10) odbyło się walne zabranie producentów i sprzedawców wyrobów trykotażowych. Przewodniczył obradom p. Skosowski.

1938.
Tkalnia Mechaniczna, Sz. i A. B-cia Skosowscy. (1921). Łódź.
A. Zarz: Łódź, Piotrkowska 49. Tlf: 139-93, Bk: B. Polski. Rejestr: Łódź A 17243. Zakłady: Zgierz, Gen. Dąbrowskiego 31. Tlf: 1-71. B. Abram Skosowski, L. Skosowski, J. Skosowski.
E. A. Skosowski.
H. Stow. Fabr-tów Przem. Włókien., Łódź.
K. Zł. 436.590.99
N. Tkalnia (4194). Siln. elektr: 20 HP.
Robotn: 60. Person, techn: 2. Urzędn: 2.
Kros. sukien: 20. Kros. ang: 4. Wrzec. niciark: 150.
P. Tkaniny wełniane i półwełniane (4484,3150). Sprzed: 1936 — ca. Zł. 1.100.000.


Styczeń 1939 r.
10 URZĄD SKARBOWY Łódź, dn. 10.1.1939 r.
W ŁODZI Nr. IV 1223/14/38
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
W myśl § 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 25.6.1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz.580), podaje się do ogólnej wiadomości, że na rzecz 10 Urzędu Skarbowego w Łodzi i innych wierzycieli, celem uregulowania należności odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wymienionych ruchomości:
(...)
Dnia 19 stycznia 1939 r.
1) Skosowski L. ul. Moniuszki Nr.3 — towary męskie wełn. zł. 650.-
2) Bialer S. S., ul. Piotrkowska Nr-76 — meble zł. 990.—
(...)

Czerwiec 1939 r.
Sygnatura: IV Km. 1049/39
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI.
Komornik Sadu Grodzkiego w Łodzi, IV-go rewiru Stefan Zajkowski, mający kancelarię w Łodzi ul. Narutowicza Nr.35 na podstawie art. 602 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości że dnia 15 czerwca 1939 r. o g.12 w Łodzi przy ul. Moniuszki Nr.3, odbędzie się licytacja ruchomości, należących do  Lajba Skosowskiego — składających się z 45 metrów kamgarnowego materiału firm bielskich, na rzecz Ireny vel Ity Kacy Zajbert, oszacowanych na łączną sumę zł.630. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Dnia 2 czerwca 1939 r.
Komornik: (—) Stefan Zajkowski.

image

Opublikowano: 13.02.2018 16:55. Ostatnia aktualizacja: 13.02.2018 17:42.
Autor: szpak80
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • https://www.salon24.pl/u/nick/923316,gratulacje-dla-pana-andruszkiewicza-za-potepienia-dolaczyl-d...
  • Się Polaczki uwłaszczają u-w-ła-sz-cz-ają. Całe szczęście jest kacap Trzaskowski z...
  • Stanishev jako premier: Rosja i Bułgaria podpisały umowę o budowie gazociągu (2008)Stanishev...

Tematy w dziale Kultura