47 obserwujących
1228 notek
1216k odsłon
262 odsłony

Jerzy I

Wykop Skomentuj3


image
Jerzy, książę Kentu (Prince George, Duke of Kent, Jerzy Edward Aleksander Edmund (1902-1942) – książę Zjednoczonego Królestwa, książę Kentu, członek brytyjskiej rodziny królewskiej. Czwarty syn, a piąte dziecko króla Jerzego V i królowej Marii. Absolwent Eton. W latach 1919–1929 służył w Royal Navy. Żonaty (od 1934) z Mariną, księżniczką grecką.

"Wśród przedstawicieli polskiej i czeskiej emigracji politycznej panowała opinia, że wojna zakończy się w krótkim czasie całkowitą klęską Niemiec, zmiażdżonych przez Francję i Wielką Brytanię. Z tego powodu już miesiąc po spotkaniu obu premierów, 11 listopada 1940 r., oba rządy przedstawiły „Deklarację polsko-czechosłowacką", która zakładała rozpoczęcie procesu zjednoczeniowego trzech narodów. W grudniu 1940 r. Komitet Polityczny Rady Ministrów, któremu przewodniczył generał Kazimierz Sosnkowski, opracował projekt aktu konstytucyjnego Związku Polsko-Czechosłowackiego. (...) Dokument nie wskazywał, kto miałby zasiąść na tronie tej wspólnoty, ale nie było tajemnicą, że Władysław Sikorski miał już upatrzonego kandydata w osobie 37-letniego księcia Kentu.(...)
I choć 23 stycznia 1942 r. przedstawiciele obu rządów na uchodźstwie [Polski i Czechosłowacji] podpisali w Londynie układ o konfederacji obu państw, to nową kością niezgody stały się nadzieje, jakie Czesi wiązali ze zwycięskim pochodem Armii Czerwonej w kierunku granic III Rzeszy.
W latach 1942 i 1943 nastąpiła seria nieszczęśliwych wydarzeń, które zniweczyły mozolnie budowaną przez generała Władysława Sikorskiego koncepcję konfederacji Polski i Czechosłowacji. 25 sierpnia 1942 r. na zboczu szkockiej góry Morven rozbił się samolot, na którego pokładzie znajdował się kandydat do tronu. Nie minął od tego wydarzenia rok, kiedy w podobnej katastrofie lotniczej zginął na Gibraltarze sam Sikorski, główny architekt unii polsko-czechosłowackiej. Ostateczny cios budowie wspólnego królestwa Polaków, Czechów i Słowaków zadał zawarty 12 grudnia 1943 r. układ sojuszniczy między Czechosłowacją a Związkiem Sowieckim. Po wojnie nigdy więcej poważnie nie wracano do tego pomysłu". (rppl)

Przy okazji rocznicy inwazji Sowietów i ich kolaborantów na Czechosłowację w 1968 warto pamiętać, że długo przed wojną Czechosłowacja była określana mianem lotniskowca sowieckiego, ze względu na sympatie i aktywność prosowiecką i fartuchową wśród tamtejszych elit politycznych i nie tylko.

***

Takie tam przyczynkarstwo:

image

21 lipca 1939 r.
Ks. Kentu wielkim mistrzem masonerii angielskiej
LONDYN. W obecności 10.000 przedstawicieli lóż masońskich Anglii oraz delegacji lóż Irlandii, Szkocji, Francji i St. Zjedn., ks. Kentu został uroczyście wprowadzony w urzędowanie jako wielki mistrz masonerii angielskiej. Ks. Kentu wstąpił do loży marynarki angielskiej w 1928 r. Godność wielkiego mistrza masonerii angielskiej ks. Kentu obejmuje po swym sędziwym dziadku stryjecznym ks. Connaught. 89-letni ks. Connaught, syn królowej Wiktorii, sprawował urząd wielkiego mistrza od 1901 roku i zrezygnował w roku bieżącym z powodu podeszłego wieku. Liczba lóż w Anglii wynosi 5.060, z czego 258 lóż przypada na Londyn. Liczba lóż wojskowych wynosi 20, a lóż grupujących obywateli angielskich zagranicą — 55".

***
image
21 czerwca 1938 r.
"Earl of Harewood, wielki mistrz masonerii angielskiej, po przyjeździe do Aten podejmowany był przez tamtejszą lożę wolnomularską. Na zdjęciu od lewej: Nicholl, mistrz ceremonii loży angielskiej; Harewood; obok niego Papageorgion, wielki mistrz loży greckiej; następują wolnomularze greccy".

***

Wizyta księcia Kentu Jerzego Windsora z małżonką Mariną w Polsce w sierpniu 1937 roku.
image
"Fotografia grupowa gości bawiących u hrabiego Alfreda Potockiego na tle zamku. W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: hrabina Maria Helena Potocka, pani Jadwiga Beck, księżna Kentu Marina, hrabina Elżbieta Potocka i księżna Elżbieta Lichtenstein. W drugim rzędzie od lewej stoją: hrabia Benedykt Tyszkiewicz (drugi z lewej), hrabia Alfred Potocki, księżna Lubomirska, minister spraw zagranicznych Józef Beck, pani Zofia Kozielł-Poklewska, książę Kentu Jerzy, hrabia Józef Alfred Potocki, hrabia Roman Antoni Potocki, książę Karol Mikołaj Radziwiłł i księżna Czartoryska".

image
"Książę Jerzy (z prawej w jasnym ubraniu) z małżonką Mariną w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka (z prawej pod parasolem) i pani Jadwigi Beck przed zamkiem łańcuckim. Z lewej w jasnej sukience widoczna hrabina Maria Helena Potocka, w bramie zamku Alfons Koziełł-Poklewski i hrabia Alfred Potocki". [obiektem zainteresowania jest prawdopodobnie jamnik widoczny na innej fotografii. Ale że książę palcem pokazuje?!]

***

1935 r. "Na dowód prawdziwości przytoczonych słów, obrońca oskarżonego [dr Sygiericz z Krakowa] zawnioskował dowód:
1. z przesłuchania p. E. Dworzańczyka, dyrektora departamentu Ministerstwa Opieki Społecznej, a zarazem sekretarza wielkiej loży masońskiej w Warszawie na okoliczność, że loża masońska jest stowarzyszeniem jawnem, w Komisarjacie Rządu Warszawy zarejestrowanem i że członkami loży są pp. minister J. Beck, dyrektor departamentu M.S.Z. [Tadeusz] Schaetzel, szef Sztabu Generalnego, gen. [Janusz] Gąsiorowski;
2. z przesłuchania min. Becka i pułk. Schaetzla na okoliczność, że są członkami loży masońskiej.
3. z przesłuchania księdza Z. Kaczyńskiego, dyrektora Katolickiej Agencji Prasowej w Warszawie na okoliczność, że jest rzeczą notorycznie znaną w prasie polskiej i zagranicznej wielokrotnie publikowaną, czemu nie zaprzeczano i co nie uległo konfiskacie, że pp. Beck, Boerner, Miedziński, Matuszewski, wojew. Kostek-Biernacki, szef Sztabu Generalnego, gen. Gąsiorowski, inspektor armji gen. Rydz-Śmigły, marszałek sejmu Świtalski są członkami loży masońskiej oraz, że głównym celem loży masońskiej jest walka z Kościołem katolickim, to też z punktu widzenia przepisów religji katolickiej kler ma obowiązek uświadamiać wiernych o tem, mówić im o roli i celach masonerji;
4. z wydawnictwa oficjalnego francuskiej loży masońskiej (L'Internationale Maconique), w którem na stronie 26, pod tytułem "Pologne", wśród polskich członków loży masońskiej wymienieni są p. min. Beck i wicemin. Schaetzel".
https://www.salon24.pl/u/nick/774681,ksiadz-t-jayko-z-wyrokiem-za-wspomnienie-o-masonach-wsrod-rzadzacych-ii-rp

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale