7 obserwujących
378 notek
352k odsłony
146 odsłon

Jak funkcjonariusze MAK mataczyli w sprawie działań kontrolerów - Smoleńsk.

Wykop Skomentuj

m.in tak:

Z raportu MAK:


" O 10.40.13 RZP poinformował załogę

4 na kursie, na ścieżce”

Faktycznie w odległości 4 km samolot znajdował się na wysokości około 260 metrów (w tej odległości: na ścieżce zniżania kąt nachylenia ścieżki zniżania - 2°40’ - 200 m, strefa dopuszczalnych odchyleń - 35 metrów), przy tym znacznik samolotu na wskaźniku stacji radiolokacyjnej lądowania (PRŁ), z uwzględnieniem przedstawionych tolerancji wskazań, nie wychodził poza górną granicę strefy dopuszczalnych odchyleń. Załoga odpowiednio potwierdziła odbiór."

W raporcie  MAK wybiela  sie  kontrolerów  i próbuje  nieudolnie, bezczelnie  ukrywać  ich  postępki. Wprowadzanie  w błąd  załogę ; szczególnie  w  złych warunkach  atmosferycznych  to kryminał


Wg rosyjskich  regulacji  dotyczących  pracy  kontrolera    przy  używaniu  radiolokatora  takiego typu  jak w Smolensku:


передавать экипажу информацию: «На глиссаде, на курсе», если величина ошибки
не превышает одной трети линейных размеров зоны допустимых отклонений;

przekazywać  załodze  informację : " Na kursie na ścieżce"

  jeżeli   wielkość  odchyłki  nie przewyższa  1/3 liniowego rozmiaru dopuszczalnych odchyłek.


Tymczasem MAK  w sposób  zresztą mocno  naciągany usiłuje wciskać , jakoby  kontroler  podał  prawidłową informację,  gdyż  plamka  na ekranie  nie wychodziła( rzekomo) poza  górny ,  zakres  odchyłki.

Tak więc kontroler  w Smoleńsku  winien  był ostrzegać załogę  gdyby  odchyłka  w odległości    4km wynosiła  ok 15 m- faktycznie  wynosiła  60 metrów!

W tym zaleceniu  "nie przewyższa  1/3  odchyłek"  nie chodzi  o aptekarską  dokładność; na ekranie  kontroler obserwuje  plamkę  poruszającą się   miedzy  liniami; łatwo  zauważyć  gdy  środek plamki   znajduje się  w ok. 1/3  odległości miedzy liniami; a już  zupełnie łatwo  to zauważyć  gdy plamka  wychodzi  poza tę  granicę  i zbliża się  do połowy   zakresu.
Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka