Anka K Anka K
268
BLOG

Warszawiacy nie znają tej historii

Anka K Anka K Historia Obserwuj temat Obserwuj notkę 14
Warszawa jest jedyną europejską stolicą, w której w czasie II wojny światowej działał obóz koncentracyjny KL Warschau, a w nim zginęło ok. 200 tysięcy osób, głównie Warszawiaków. Niewiarygodne jest, że większość Warszawiaków nie zna jego historii.
KL Warschau był kompleksem kilku łagrów połączonych linią kolejową o rozbudowanej strukturze. Aby poznać, jak działał ten obóz zagłady należałoby przeczytać liczne publikacje sędzi Marii Trzcińskiej lub odsłuchać dostępne nagrania. W notce tej jedynie sygnalizuję, jak Niemcy realizowały realizowały założony plan Pabsta.

Plan Pabsta

W 1938 roku w Warszawie mieszkało 1 295 tysięcy Warszawiaków, z czego   368 tysięcy było narodowości żydowskiej.

zasadiimage
Warszawa w 1938 roku

Według planu Pabsta, przedstawionego w dniu 6 lutego 1940 roku, Warszawa, stolica okupowanej przez Niemców Polski, miała być dziesięciokrotnie zmniejszona, pozbawiona większości zabytków i sprowadzona do rangi prowincjonalnego miasteczka.

image
Warszawa w planie Pabsta

" ... Zgodnie z planem Pabsta, powierzchnia „niemieckiej Warszawy” miała wynosić zaledwie 7 km kwadratowych (z czego 6 km po lewej stronie Wisły), populacja – maksymalnie ok. 130 tys. Niemców; wszyscy mieli zamieszkać w lewobrzeżnej części miasta. Około 30 tys. polskich mieszkańców (czasami podaje się szacunki od 30 do 80 tys.), których okupanci zamierzali pozostawić w granicach Warszawy, miało mieszkać na Pradze (na wschód od ul. Targowej) i wykonywać niewolniczą pracę. ..." [link]

Historyczna wielowiekowa zabudowa Warszawy miała być zniszczona oprócz Starego Miasta, które rzekomo pobudowane było wg. porządku germańskiego. Niemcy we wrześniu 1939 roku zburzyli już około 10% zabudowy miasta.

" ... W 1942 roku opracowano koncepcję, w myśl której zamierzano wybudować na Placu Zamkowym niemieckie gmachy użyteczności publicznej. Zamiast Zamku Królewskiego i Kolumny Zygmunta III, które miały raz na zawsze zniknąć z miejskiego krajobrazu, planowano wznieść Halę Kongresową NSDAP i pomnik Germanii. Były też plany wybudowania dwóch kompleksów – Gauforum, jako miejsca zgromadzeń, oraz tzw. zabudowy przyczółka mostu miejskiego, który miał być wzniesiony w miejscu ówczesnego Mostu Kierbedzia. Ponadto noszono się z zamiarem zbudowania dzielnicy mieszkaniowej dla niemieckiej elity (Ostgruppe), funkcjonariuszy SS oraz młodzieży należącej do Hitlerjugend. ..." [link]


Niemiecki obóz koncentracyjny w centrum Warszawy

Na stronie Niemiecki obóz zagłady dla Polaków KL Warschau  znajduje się wiele dokumentów dotyczący warszawskiego obozu zagłady, a wśród nich mapka niemieckich obozów koncentracyjnych w Europie.

image

Rudolf Hoess na niemieckiej mapce wskazał KL Warschau jako obóz zagłady - Vernichtungslager - oznaczony krzyżem. Potrójne oznakowanie trójkątami odpowiada trzem skupiskom obozu: na Kole, w Warszawie Zachodniej i na terenach zlikwidowanego getta żydowskiego.

Rozkaz Himmlera z 9 października 1942 r. potwierdzał fakt funkcjonowania obozu KL Warschau od października 1942 roku (nr RF/V AR 31/22/42 tajny dok. norymberski - 1631). 

image
Mapka obozu KL Warschau 

Najwięcej dokumentów o obozie zebrała Maria Trzcińska.  Maria (Marianna) Trzcińska była polską sędzią zatrudnioną w latach 1974–1996 w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytucie Pamięci Narodowej. Prowadziła ona śledztwo i badała zbrodnie niemieckie w Polsce w czasie II wojny światowej. 

Wiele kopii dokumentów znajduje się w jej książce Obóz Zagłady w centrum Warszawy - KL Warshau.


image


Lager na Kole

Najwcześniej na przełomie 1939/40 powstał obóz w osiedlu Warszawa-Koło w bezpośrednim sąsiedztwie niemieckich zakładów zbrojeniowych w Forcie Bema. Początkowo Lager na Kole pełnił funkcje obozu jenieckiego dla internowanych oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego z kampanii wrześniowej. 

image
Lager na Kole

9 października 1942 r. Lager na Kole został przekształcony w obóz koncentracyjny. Zajmował on powierzchnię ponad 20 ha, stało tam 55 baraków.


Lager w Warszawie Zachodniej

Jesienią 1942r. Niemcy przystąpili do budowy dwóch Lagrów w Warszawie Zachodniej, w okolicy Dworca Kolejowego.

image

Tunel przy ul. Bema, w którym były komory gazowe

image

Teren obozowy rozciągał się po obu stronach tunelu przy ul. Bema. Lager II na powierzchni około 30 ha pomiędzy ulicami Mszczonowską, Armatnią i Bema posiadał 20 baraków. Po przeciwnej stronie tunelu przy ul. Skalmierzyckiej znajdował się Lager III na powierzchni około 20 ha, gdzie znajdowało się 20 baraków. W tunelu znajdowały się KOMORY GAZOWE. Obydwa Lagry otoczone były drutem kolczastym w dwóch rzędach.


Łagry na terenie byłego getta

Bezpośrednio po zdławieniu powstania w getcie w kwietniu 1943r. przystąpiono do urządzania obozu koncentracyjnego w części dawnego obozu wojskowego przy ul. Gęsiej. Następnie do obozu dołączono Pawlak.

image
Zdjęcie lotnicze z 5 XII 1944r.

Na terenie tej części obozu działały krematoria.

image
Krematorium


W styczniu 1945 roku w Warszawie mieszkało 162 tysiące osób, miasto było zburzone.


"Naród, który nie zna swej historii,
 skazany jest na jej powtórne przeżycie"

Piotr Konieczny


W kolejnej notce opiszę, jak sędzia Maria Trzcińska starała się przekazać Warszawiakom informacje o niemieckim obozie zagłady pobudowanym w centrum stolicy Polski, w którym w latach 1942-44 zginęło około 200 tysięcy ludzi.Anka K
O mnie Anka K

Interesuję się współczesną historią, psychologią społeczną i turystyką.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura