Blog
Nie rozumiem, dlaczego ....
Anka K
Anka K Niezależnie myśląca
8 obserwujących 63 notki 159434 odsłony
Anka K, 25 stycznia 2014 r.

Laickość, nowa religia we Francji

1780 13 0 A A A

Wielki Wschód Francji (fr. Grand Orient de France) jest największą organizacją masońską we Francji, założoną w 1773 roku. Skupia około 500 pracujących lóż głównie w rycie francuskim. W 2010 roku GODF liczył 52 000 wolnomularzy. Siedziba Wielkiego Wschodu znajduje w Paryżu, 16 rue Cadet.

grand
Wielki Wschód Francji, jego siedziba i muzeum

30 VIII 2012 nowym wielkim mistrzem Wielkiego Wschodu Francji został José Gulino. „Nowy wielki mistrz Wielkiego Wschodu, José Gulino, w bezprecedensowym wywiadzie udzielonym „Le Figaro" jasno sformułował najbliższe cele. – Chcemy mieć wpływ na życie polityczne, ponieważ bronimy określonych wartości: Republiki, wolności, równości, braterstwa i laickości – stwierdził Gulino.

Jak powiedział, masoni będą „aktywnie i czujnie" zajmować się projektami zmian w prawie dotyczących eutanazji, bankowości, szkolnictwa, a także dążyć do wprowadzenia „małżeństwa dla wszystkich", pozwalającego na zawieranie ślubu przez pary homoseksualne. Oświadczył też, że Kościół katolicki i inne religie nie mogą wypowiadać się w kwestii małżeństw homoseksualnych, gdyż „nie powinny zajmować stanowiska w kwestiach związanych ze sferą publiczną" i „wtrącać się w sprawy Republiki".” 1.

W ostatnich latach w prasie francuskiej często pojawiają się informacje o masonach pracujących w strukturach rządowych, o spotkaniach aktywnych polityków w siedzibie loży oraz o innych akcjach organizowanych przez Wielki Wschód Francji lub inne obediencje. Obowiązuje jedynie zasada, każdy polityk może mówić o własnej przynależności do loży, nie może wyjawiać nazwisk współbraci.

Minister Edukacji Vincent Peillon jest zagorzałym wrogiem religii katolickiej. Jak powiedział w jednym z wywiadów: nie da się zbudować wolnego kraju z religią katolicką. A że na grunt francuski nie da się przeszczepić protestantyzmu, trzeba wymyślić religię republikańską. Tą religią jest laickość." 2.

Ukończył studia z zakresu filozofii, uzyskał stopień naukowy doktora. Pracował jako wykładowca filozofii. Zaangażował się w działalność Partii Socjalistycznej. W wyborach w 2004 uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Przystąpił do grupy Partii Europejskich Socjalistów. W 2009 został wybrany na kolejną kadencję. Jest autorem wielu książek, w tym w 2010 roku wydał "Religia dla Republiki: świecka wiara Ferdinand Buisson".Od 2012 roku jest ministrem edukacji.

Przed wprowadzeniem Szkolnej Karty Laickości minister edukacji Vincent Peillon „w siedzibie Wielkiego Wschodu w Paryżu przez pół godziny zrobił wykład o swojej wizji szkolnictwa i kształcenia młodzieży. Zapewniał tam, że rząd chce „odbudować szkołę Republiki i Republikę przez szkołę”. - Istnieje konieczność powrotu do władzy ducha republikańskiego – wiedzy i moralności laickiej, przekazywanych przez nauczycieli. Szkoła musi przezwyciężyć kryzys przyszłości i tożsamości narodowej – mówił minister edukacji.” 3.

We wrześniu 2013 roku Szkolna Karta Laickości trafiła do 55 tysięcy szkół państwowych we Francji. Jej pierwszą kopię uroczyście zawiesił w dniu 9 września 2013 sam minister edukacji Vincent Peillon w obecności przedstawicieli Obserwatorium Laickości w Liceum im. Samuela Becketta w podparyskim Créteil.

charte
Minister edukacji Vincent Peillon i Karta Laickości. 4.

Vincent Peillon polecił, aby karta wisiała w każdej szkole w najbardziej wyeksponowanym miejscu np. przy wejściu. Jej odsłonięcie musi mieć charakter uroczysty charakter w obecności uczniów i grona pedagogicznego.

Treść Karty Laickości (Charte de la laïcité):

 1. Francja jest republiką niepodzielną, świecką, demokratyczną i socjalną. Zapewnia ona równość wobec prawa wszystkim obywatelom. Respektuje wszystkie przekonania.
 2. Republika zapewnia rozdział religii od państwa. Państwo jest neutralne wobec przekonań religijnych i duchowych. Nie ma religii państwowej.
 3. Sekularyzm gwarantuje wolność sumienia wszystkim. Każdy ma prawo do wiary i braku wiary. Sekularyzm umożliwia swobodne wyrażanie swoich przekonań, z poszanowaniem innych w granicach porządku publicznego.
 4. Sekularyzm umożliwia korzystanie z obywatelstwa, pogodzenie wolności każdego z równością i braterstwem wszystkich w trosce o interes publiczny.
 5. Republika zapewnia w szkołach poszanowanie każdej z tych zasad.
 6. Świecka szkoła oferuje swoim uczniom warunki do kształtowania ich osobowości, ćwiczy ich wolę i umożliwia naukę bycia obywatelem. Chroni przed prozelityzmem i innymi naciskami, które uniemożliwiają uczniom dokonywanie wolnych wyborów.
 7. Sekularyzm zapewnia uczniom dostęp do wspólnej kultury i dzielenie się nią.
 8. Sekularyzm pozwala uczniom korzystać z wolności słowa w ramach funkcjonowania szkoły wyrażającej szacunek dla republikańskich wartości i pluralizmu poglądów.
 9. Sekularyzm zakłada odrzucenie przemocy i dyskryminacji, gwarantuje równość dziewcząt i chłopców, opiera się na szacunku i zrozumienia innych.
 10. Zadaniem pracowników szkoły jest przekazanie uczniom znaczenia i wartości sekularyzmu,jak również innych podstawowych zasad Republiki. Oni zadbają o wdrożenie tych zasad na terenie szkoły. Ich zadaniem jest zapoznanie rodziców uczniów z Kartą.
 11. Pracownicy mają obowiązek zachować neutralność, nie wolno im okazywać swoich przekonań politycznych oraz religijnych w trakcie zajęć szkolnych.
 12. Nauczanie ma charakter świecki. Dla zapewnienia uczniom najbardziej obiektywnego otwarcia się na różne światopoglądy, żadne zagadnienie nie może być z góry wykluczone z obszaru badania naukowego i pedagogicznego. Uczniowie nie mogą powołać się na przekonania religijne i polityczne, aby zakwestionować prawa nauczyciela do poruszania określonych tematów na lekcji.
 13. Nikt nie może odmówić przestrzegania obowiązujących w szkole zasad powołując się na swoją religię.
 14. W szkołach publicznych reguły życia w różnych dziedzinach, jak określono w przepisach, wyrażają szacunek dla świeckości. Noszenie ostentacyjnych oznak i symboli religijnych przez uczniów jest zabronione.
 15. Poprzez swoje myśli i działania uczniowie dbają o zapewnienie zasad sekularyzmu na terenie szkoły.

Pkt.1 Karty to powtórzenie w skróconej formie art.1 zapisanego w Preambule Konstytucji Francuskiej, jest to podstawowa zasada obowiązująca w całym kraju. To Konstytucja zapewnia, że szkoła „respektuje wszystkie przekonania.". 

Opublikowano: 25.01.2014 09:46.
Autor: Anka K
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Interesuję się współczesną historią, psychologią społeczną i turystyką.

Mamy rok 2017, 500-rocznica reformacji, 300-rocznica ujawnienia się masonerii i 100-rocznica objawień w Fatimie. W ostatnich latach nasiliło się tempo niepokojących zmian na świecie.

Na swoim blogu pragnę wychwycić epizody, które ilustrują współczesną historię.

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

 • Oficjalny koszt budowy samego obiektu w latach 2003-2006 wynosił 58 mln $...
 • Zgadzam się, że " ... nie ma opcji powstania jednej religii światowej. ..." Czy nie jest...
 • W notce na blogu możliwe jest wyłącznie zasygnalizowanie pewnych tematów, a nie ich...

Tematy w dziale Społeczeństwo