Piotr Glownia Piotr Glownia
375
BLOG

Co winna Ukraina uczynić, aby zakończyć konflikt z Rosją.

Piotr Glownia Piotr Glownia Polityka Obserwuj notkę 20

Dyplomacja - "Pokój na Ziemi w naszych czasach".

Rosja wnet rozpęta nowy konflikt, pewnie w Antarktyce, acz ten "pokój na Ziemi w naszych czasach" starczy by usunąć z terytorium Ukrainy obecność wojsk rosyjskich. Dyplomacja Ukrainy musi zacząć wypracowywać plan pokojowy z wszystkimi innymi krajami na całym świecie. Nieważne jak małe kraje to są. Ten plan powinien mieć furtkę dla noworosyjskiego Ługańska i Doniecka, aby Rosja mogła wycofać się z twarzą, a przynajmniej z częścią jej. Rosjanie walczą także w szeregach Wojska Ukrainy, więc w razie pokoju z Rosją i problemów z ich powrotem, winni móc osiedlić się w Noworosji. Plan winien mieć także rozwiązanie dla tatarskiej autonomii Krymu, bo Ukraina musi pozyskać sobie poparcie świata muzułmańskiego. Na Krymie mieszka 5 mln Rosjan przynależących do sowieckiej grupy etnicznej. To nie są etniczni Słowianie, choć mówią po rosyjsku. Rosjanie z Krymu i części Donbasu wystawiali do parlamentu Ukrainy w przeszłości swoją reprezentację, która tworzyła Ukrainie problemy. Ukraina więc winna usunąć wojska rosyjskie ze swojego terytorium, a także usunąć rosyjską reprezentację ze swojego parlamentu do parlamentów w autonomicznych regionach. Dyplomacja musi także nawiązać stosunki z Mołdawią, aby umożliwić ukraińską zbrojną interwencję na terenie tego kraju. Dyplomacja Ukrainy winna także pracować nad rekrutacją ochotników ze słowiańskich krajów jak rodowi Słowianie i przyzwolenia tych krajów, aby ich obywatele jechali na Ukrainę by walczyć za nią ze zesłowiańszczonymi na Słowian Rosjanami. Oczywiście pokonanie dyplomatyczne oporu Rosji poprzez nadszarpnięcie jej twarzy w Azji musi zostać osiągnięte nie tylko poprzez samą dyplomację, lecz też środkami militarnymi. Przywódca Ukrainy Zełenski winien spotkać się z przywódcą Chin, aby przekonać ich tam w Chinach, że mają na pokoju więcej do zyskania niż z trwania tej wojny. Rynek zbytu może? Surowce może? Lepszy dostęp Chin do ukraińskiej żywności? Ukraina winna starać się o względy Chin, bo bez Chin nikt zdeterminowaną Rosję nie zaciągnie do stołu negocjacyjnego.

Pieniądze.

Ukraina z powodu bycia krajem demokratycznym z aspiracjami przystąpienia do EU i NATO ma dziś wsparcie finansowe i militarne ze strony USA, UE i różnych zachodnioeuropejskich krajów na świecie. Ukraina winna pozyskać wsparcie wśród krajów muzułmańskich dla utworzenia na Krymie tatarskiej autonomii. Dziś kraje muzułmańskie z powodu społeczności muzułmańskiej zamieszkałej w Rosji wspierają prędzej Rosję. Tatarski Krym pozwoliłby zwrócić się do tych krajów o pomoc finansową, jak i o pozyskanie muzułmańskich ochotników, którzy by walczyli za Ukrainę i Tatarski Krym. Te muzułmańskie pieniądze na pewno pomogą znacznie w finansowaniu zakupów amunicji dla Ukrainy. Muzułmańscy bojownicy na terenie Krymu dadzą Rosjanom wiele do przemyślenia o dalszym zamieszkiwaniu przez nich Krymu. Rosja nie chowa się z posiadaniem broni nuklearnej czy bardzo dużego potencjału wojskowo-przemysłowego. Rosja wręcz żyje ze sprzedaży nośników energii. Twarzą Rosji jest bycie gwarantem bezpieczeństwa militarnego i energetycznego. Twarz jest azjatyckim odpowiednikiem europejskiego słowa honoru i funkcjonuje jako gwarant kredytowy. To oznacza, że osoba pozbawiona możliwości spłaty kredytu nadal może w Azji otrzymać kredyt, bo kredytodawca będzie nadal oczekiwał spłaty albo innej rekompensaty, choć w dalszym już terminie. Twarz Rosji (eksporter bezpieczeństwa i energii) czy twarz Ukrainy (eksporter żywności) mają znaczenie w krajach Azji jak dla przykładu Chiny. Ukraina musi więc dbać o swoją twarz w Azji i nadszarpnąć troszeczkę rosyjską. Mniej pieniędzy Rosji i więcej pieniędzy Ukrainy na prowadzenie wojny ma znaczenie.

Wojsko Ukraińskie.

Wojsko Ukrainy jest oparte na ograniczonym systemie brygadowym, gdzie nie ma 1-2 żołnierzy na tyłach wspierających 1 żołnierza walczącego na froncie. To oznacza z automatu, że Ukraina ponosi dziś straty w ludziach większe niż winna. Bez dywizji to maraton z kulą u nogi. Ukraina musi na gwałt przeformować swoje wojsko w dywizje. Ukraina ma problemy z kadrami dowódczymi i winna zwrócić się do przyszłych sojuszników o ochotników do dowodzenia, a także szkolić własnych studentów na oficerów sztabowych. Wojsko Ukrainy winno stać na systemie dywizyjnym. Wojska inżynieryjne, logistyczne, dronów/śmigłowców, artylerii i plot to potrzeba masowego szkolenia nowych rekrutów. Ukraina czyni to z dronami, lecz inne typy wojsk wsparcia także potrzebują rozwoju. Logistyka dla przykładu potrzebuje kierowców i lekarzy. Nawet nieopancerzona cywilna spycharko-koparka jest dziś cenniejsza na froncie niż czołg Abrams. Tam gdzie nie ma specjalistycznego wojskowego sprzętu, Ukraina winna kupić cywilny i jak Rosja adaptować się na bieżąco do potrzeb na froncie. Zestrzeliwanie dronów jest łatwiejsze przy użyciu głowic optycznych, które widzą także w nocy. Polska ma parę gotowych i funkcjonujących prototypów takiego uzbrojenia, które działają z polskiej produkcji głowicami optycznymi. Ukraina powinna kupić tutaj jakiś transfer technologi antydronowych z Polski, albo złożyć na nie zamówienie. Wiek poborowy winien być obniżony do wieku w którym otrzymuje się ukraińskie obywatelstwo i uznaje się na Ukrainie młodzież dorosłymi ludźmi. Młodzież przed tym wiekiem na poziomie gimnazjalnym winna na Ukrainie zacząć uczyć się wojskowych podstaw, aby ułatwione mieli odbycie służby wojskowej i szkolenia wojskowego w razie powołania.

Militarne działania.

Rosja widzi się imperium z globalnymi celami. Twarz Rosji w Azji jest prosto tłumaczona na pieniądze, kredyty i finansową wiarygodność tego rosyjskiego imperium. To jest powód dlaczego rosyjska gospodarka nadal spokojnie się rozwija, choć coraz bardziej w wojennym trybie. Ukraina może swoim wojskiem tą twarz Rosji naruszyć. Najprościej będzie to Ukrainie zacząć robić w Mołdawii. Ukraina musi pokonać rosyjski garnizon stacjonujący tam, bo póki on istnieje to Putin wojny z Ukrainą nie skończy bez przyłączenia do Rosji miasta Odessy. Mołdawia musi przyłączyć naddniestrzańską dzielnicę i zintegrować ją z ukraińską wojskową pomocą. Rosjan z Mołdawii zawsze można internować na Ukrainie. To będzie tylko mały policzek na twarzy Rosji. Tak aspiracja imperialna Rosji zostanie skrócona z linii Dniestru do linii Dniepru. Następnie należy ukrócić Rosji zacisze zaplecza poligonowego Białorusi. Ukraina winna sformować białoruską dywizję z białoruskich brygad i różnych innych słowiańskich brygad. Ta dywizja winna stanąć na granicy z Białorusią i wkroczyć na jej teren, aby stworzyć na Białorusi strefę buforową. Rosja strzela rakietami z terenu Białorusi, więc Ukraina ma prawo do samoobrony. Białoruś dostanie wsparcie Rosji oczywiście, lecz to będą dywizje które znikną znad Dniepru i Donbasu, co uczyni następną akcję możliwą. Ukraina winna uzyskać lokalną przewagę lotniczą i dokonać desantu przez Dniepr, jak i dokończyć starą ofensywę przez linię Surowikina, tak aby odciąć most lądowy Rosji z Krymem. To przy rokowaniach pokojowych uczyni Rosję bardziej zgodną na autonomię tatarską Krymu. Po dokonaniu tego i skróceniu frontu z Rosją, Ukraina winna wesprzeć Białorusinów walczących o swoją wolność od Rosji na Białorusi. Utrata kontroli Rosji nad Białorusią jest kluczem utraty twarzy przez Rosję w Azji. "Pokój na Ziemi w naszych czasach" winien także obejmować wyzwolenie i niepodległość przynajmniej Białorusi leżącej na zachód od Dniepru. Na wschód od Dniepru Białorusini są bardziej Rosjanami niż Białorusinami, więc utrata przez Białoruś rosyjskiego matecznika Łukaszenki winna być możliwą ofiarą w ewentualnej umowie pokojowej z Rosją. Przegrana Rosja potrzebuje sprzedać swoją "operację specjalną", jako taki cierpki sukces swoim obywatelom. Wolna i demokratyczna Białoruś i Ukraina razem w NATO i EU są warte tej terytorialnej ceny. Rosjanie żyjący w Rosji i innych rosyjskich państwowościach, nie będą stanowić zagrożenia agresją Rosji przynajmniej z tego powodu.

Podsumowanie.

Ukraina może w przeciągu 2-3 lat wyzwolić się zupełnie od Rosjan i od korupcji. Przymusowe wcielanie przyłapanych na korupcji we frontowe oddziały szturmowe? Uczenie dzieci w szkołach o korupcji? To będzie zwycięstwo dyplomatyczne, acz będzie wymagało dodatkowych sponsorów, masowych szkoleń dowódczych, wyrzeczenia części terenów Ukrainy na rzecz stworzenia tam etnicznych autonomii, masowego poboru do wojska ukraińskiego, a także poświęceń i odwagi ukraińskiego żołnierza. Pytanie tylko dla Ukrainy, czy pozostanie popychadłem rosyjskiej, EU i NATO inicjatywy, czy też odważy się tworzyć własne fakty dokonane. Odwaga jest konieczna, bo taka EU nadal importuje znaczne ilości rosyjskiej ropy naftowej. Wielki sojusz Rosji i Korei Północnej wisi dosłownie na połączeniu przez 1 most, lecz na drugim końcu świata. Niestety odwaga sama nie pomoże. Ukraina ma jeden bardzo duży problem w drodze do wygrania tej wojny. Generał Surowikin nie wypadł sam przez okno ani poślizgnął się śmiertelnie na schodach. Rosja nadal może go powołać do służby.

Jestem Sarmatą, słowiańskim Polakiem, tradycjonalistycznym konserwatystą ideologii politycznego sarmatyzmu z edukacją informatyka. Mieszkam w Szwecji całe moje dorosłe życie i moim ideałem dobrze zarządzanego państwa jest Japonia, Singapur i Korea Południowa, a Szwecja anty-ideałem. Nigdy się nie zintegrowałem w Szwecji i żyję poza nawiasem jego społeczeństwa.

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Polityka