kemir kemir
597
BLOG

Stalker na Salonie

kemir kemir Blogi Obserwuj temat Obserwuj notkę 18

Sporządzam właśnie stosowne pismo do Redakcji Salonu 24.pl w sprawie ewidentnego stalkingu, który uprawia wobec mnie bloger kryjący się za pseudo @maciekimaciek. Napisałem stalkingu, ponieważ wspomniany bloger posuwa się dalej, niż zjawisko opisywane jako nękanie.

Systematyczne prześladowanie mnie w internetowym portalu jakim jest Salon 24.pl, monitorowanie mojej aktywności w tym medium, razem z wygłaszanymi pod moim adresem insynuacjami na podstawie wyrwanych z kontekstu słów, bez podania źródła i linków do tekstów, na które @maciekimaciek się powołuje, oraz próby wykorzystywania innych osób do godzenia w moje dobra osobiste i niezbywalne prawo do wolnej i nieskrępowanej wypowiedzi, w pełni wyczerpuje znamiona stalkingu.

Uprzedzam p. @maciekimaciek że, istnieje:
Art. 190a  Kodeksu Karnego.
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Żądam od @maciekimaciek publicznych przeprosin na łamach Salonu 24.pl, w przeciwnym razie, oprócz zwrócenia się o stosowną reakcję ze strony Redakcji,  zastrzegam sobie prawo do zwrócenia się o pomoc prawną do organów ścigania.

#dosyć chamstwa na Salonie

kemir
O mnie kemir

Z mojego subiektywnego punktu widzenia jestem całkowicie obiektywny.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura