Blog
Paweł Ozdoba - komentarze
Paweł Ozdoba
Paweł Ozdoba Dziennikarz
0 obserwujących 15 notek 9934 odsłony
Paweł Ozdoba, 16 lutego 2017 r.

Historia do rewizji! Odkłamać wczoraj i dziś!

96 0 1 A A A

Odkłamać „wczoraj i dziś” stara się w swej książce prof. Mieczysław Ryba. Autor pomaga czytelnikowi na nowo spojrzeć na historię Polski w kontekście kulturowym i cywilizacyjnym.


Na przestrzeni ostatnich lat dokonuje się nieustanny proces wypychania ze szkół lekcji historii, radykalnego umniejszania jej wartości oraz notorycznego manipulowania prawdą o naszych dziejach. Jak zauważył prof. Piotr Jaroszyński, „bierze się to stąd, że historia, choć dotyczy spraw minionych, ma ciągle wielki wpływ na ludzkie postępowanie i oceny”. Proces stopniowego zatracania tożsamości, który możemy zaobserwować w społeczeństwach postmodernistycznych doskonale współgra z ideą marginalizacji znaczenia historii, a w zasadzie jest konsekwencją spychania jej na boczny tor. Wybór zebranych przez wydawnictwo Prohibita tekstów prof. Mieczysława Ryby pozwala zrozumieć te procesy, a także spojrzeć na dzieje Polski oraz całej Europy poprzez odwołanie się do kultury i cywilizacji, bez których historia jest jedynie zlepkiem wielu faktów, z których nic nie wynika.


Przemilczanie i zakłamywanie przeszłości, wspieranie kosmopolityzmu, odrzucanie katolickiej tradycji należą do głównych czynników mających osłabić tożsamość Polaków. Problem ten pojawił się już w XVIII w., gdy podejmowano pierwsze próby zaszczepienia ideologii oświeceniowej. W XX stuleciu chciano odebrać narodowi polskiemu jego „duszę” w trakcie rozbiorów, niemieckiej okupacji i w ciągu dziesięcioleci zniewolenia poprzez komunizm, który, jak pisał Marks, „znosi wieczyste prawdy, znosi religię, moralność (…), sprzeciwia się zatem całemu dotychczasowemu rozwojowi historycznemu”.


Oba wymienione totalitaryzmy walcząc z katolicyzmem same uzurpowały sobie prawa swego rodzaju nowych religii. Prof. Ryba w swej książce zauważa, że dla narodowego socjalizmu niezwykle istotny był neopogański kult narodu, wprost prowadzący do okultyzmu i naturalistycznego panteizmu. Natomiast komunizm ustanawiał religię państwową, zmierzającą do kultu wodza. Cechą wspólną obu systemów totalitarnych była wrogość do chrześcijaństwa, a także tworzenie nowej etyki oraz socjalistycznej moralności.


Sporo uwagi autor poświęcił również idei multikulturalizmu. U jego podstaw sytuuje relatywizm, na bazie którego postmoderniści krytykują wszelkie pierwiastki narodowe. Autor przywołuje opierające się na wartościach chrześcijańskich poglądy ojców założycieli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (poprzedniczki Unii Europejskiej), w zwięzły i czytelny sposób przedstawia koncepcję Wspólnoty, mającej stanowić odpowiedź Starego Kontynentu na konflikty, totalitaryzmy i rosnące znaczenie Związku Sowieckiego oraz Stanów Zjednoczonych.


W podrozdziale „Transformacja w Europie według Bukowskiego” Mieczysław Ryba przywołuje fakty układające się w ciąg niezwykłych zdarzeń. Rozpoczyna od obalenia mitu o wielkim reformatorze Michaile Gorbaczowie, który potrafił sprzeciwić się „twardogłowym” komunistom i doprowadził do tzw. pieriestrojki. Powołując się na Władimira Bukowskiego oraz Anatolija Golicyna, autor przedstawia reformy Gorbaczowa jako realizację tajnego sowieckiego projektu tworzonego na wiele lat wcześniej. Pozorna zmiana systemu władzy oraz mentalności sowieckiej miała być jedynie elementem gry, a przemiany polityczne w krajach Europy Środkowej zostały upezednio zaplanowane. Autor zwraca również uwagę na Okrągły Stół - kontrolowany przez służby eksperyment KGB. „We właściwym czasie można doprowadzić do liberalizacji w Polsce i wszędzie indziej, ale zawsze będzie to służyło odnowie reżimów komunistycznych” – pisał w połowie lat 80. o sowieckim projekcie Golicyn.


Książka Odkłamać wczoraj i dziś udowadnia, że oprócz demitologizacji dziejów równie ważne dla budowania tożsamości narodowej są pozytywne wzorce. Wśród nich autor wyróżnia postać Witolda Pileckiego, którego niezłomna postawa powinna być przykładem dla młodego pokolenia Polaków. Historyk przytacza również przypadki dezawuowania, a czasami ośmieszania narodowych bohaterów. Reakcje te są związane z coraz większym atakiem środowisk nowej lewicy, dla której budzenie postaw patriotycznych wśród obywateli jest szkodliwe, gdyż sama tożsamość oraz wspólnota narodowa są złe ze swych definicji.


Za zwieńczenie zbioru tekstów można uznać podrozdział poświęcony manipulacjom historycznym. Prof. Ryba zwraca w nim uwagę na ogromne braki w edukacji (szczególnie w zakresie dziejów XX wieku), które w prosty sposób prowadzą do manipulacji i ignorancji własnej historii. Autor przywołuje również powiedzenie Józefa Szujskiego, który słusznie zauważył, że fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki.


„Odkłamać wczoraj i dziś” to książka napisana niezwykle przystępnym językiem, porywa czytelnika w interesujący ciąg wydarzeń. Zaczynając od schyłku I Rzeczypospolitej i rozbiorów, maszerujemy wraz z autorem przez trudne lata międzywojenne, gdzie spotykamy Romana Dmowskiego i jego koncepcję narodu oraz cywilizacyjne aspekty jego polityki, a także Witolda Pileckiego, który walcząc z niemieckim nazizmem, a następnie komunizmem staje się narodowym bohaterem, odkrytym dopiero pół wieku po śmierci. Prof. Ryba charakteryzując oba totalitaryzmy ukazuje w nich różnice cywilizacyjne, a następnie w klarowny sposób przedstawia prawdziwe idee powstania Wspólnoty Europejskiej oraz niszczenie jej chrześcijańskiego rodowodu przez środowiska nowej lewicy. Czytelnik pochłonięty w interesującej lekturze, otrzymuje spójny obraz Christianitas, od wieków niszczony przez różnorakie siły zła. Zrozumienie procesu nieustannych prób niszczenia chrześcijaństwa i rugowania historii z naszej świadomości, unaoczni nam sytuację w jakiej dziś znajduje się Polska i cała cywilizacja łacińska, pozwoli też przygotować się na wyzwania czekające nas w przyszłości.

 

Paweł OzdobaArtykuł ukazał się również tutaj: http://www.pch24.pl/historia-do-rewizji-,23099,i.html#ixzz4YqFD0vYK

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrej zwyciężaj".

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @DRY IMACT Nie wiem o czym Pan mówi. Tajniacy prowokatorzy owszem istnieją i funkcjonują, ale...
  • @ALEXANDERG Wiadomo z kim. Chciałem w tekście przełożyć ciężar na nieco inną kwestię.
  • @R.H. Oczywiście, ale chodziło mi o bardziej współczesne pokolenia.

Tematy w dziale Kultura