IVANHOE
Tu trzeba być mechanikiem rowerowym...
2 obserwujących
16 notek
7651 odsłon
2029 odsłon

Czysta energia i cudowny, syntetyczny gaz SF6

Wykop Skomentuj57

Gaz cieplarniany to gaz, który pochłania promieniowanie podczerwone docierające do Ziemi oraz to emitowane z powierzchni Ziemi, powodując podwyższenie temperatury atmosfery, czyli tzw. efekt cieplarniany. Dzięki gazom cieplarnianym atmosfera Ziemi ma średnią temperaturę zbliżoną do 15OC. Gdyby gazów cieplarnianych nie było, czyli gdyby atmosfera składała się tylko z azotu, tlenu i gazów szlachetnych, średnia temperatura atmosfery wynosiłaby minus19OC.   Największy udział w ogrzewaniu atmosfery mają cztery  gazy cieplarniane: para wodna 36-72%, dwutlenek węgla 9-26%, metan 4-9% i ozon – 3-7%. 
Na co dzień, w Europie nie odczuwamy tego, że Ziemia się nieznacznie ociepla: jest trochę cieplej latem, mamy łagodniejsze zimy, częściej zdarzają się susze i pożary lasów. Wydaje się, że nie mamy się jeszcze czym przejmować.
Zastanawiamy się czy nasza ulubiona cywilizacja, przyczynia się do tych zmian?  Lodowce znikają: https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/big-thaw/
Znikają po części dlatego, że podgrzewamy atmosferę – z niektórych wyliczeń wynika, że w ponad 60% jest to wynik bezpośredniego uwalniania ciepła z naszych instalacji grzewczych, hut, flar, ciepłowni, domów, etc., a po części z powodu emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, takich jak metan, który uwalnia się także z odwiertów i z gazociągów,
Przyczyną topnienia lodowców jest także emisja pyłów, które przy mniejszych opadach śniegu, pozostając na powierzchni lodu, zmniejszają jego albedo - szary lód pochłania więcej energii światła słonecznego, niż czysty, biały śnieg i topnieje.


Zakładamy, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest produkcja energii z turbin wiatrowych i że jest to energia czysta. Nie całkiem.


Obecnie buduje znacznie więcej połączeń sieci elektrycznej i transformatorów, niż w czasach kiedy jedna elektrownia spalała węgiel lub gaz i rozprowadzała prąd do swoich odbiorców. Administracyjna konieczność konkurencji na rynku energii elektrycznej, a także konieczność podłączania turbin wiatrowych i innych źródeł energii odnawialnej do wspólnej sieci, powoduje, że tych połączeń trzeba budować coraz więcej.
Żeby zmniejszyć powierzchnię transformatorów i generatorów prądu, zbliżyć do siebie przewody pod wysokim napięciem i chronić je przed powstaniem łuku elektrycznego, stosuje się hermetycznie zamknięte pomieszczenia oraz komory wypełnione nowym cudownym syntetycznym gazem jakim jest sześciofluorek siarki (SF6). SF6 jest rekordzistą niechlubnym - jest gazem cieplarnianym, wydajniejszym od CO2 o 23.500 razy. Nie znamy gazu, który pobiłby ten rekord. Emisja 1 kg SF6 to równowartość ilości dwutlenku węgla uwolnionej w wyniku przelotu 24 osób z Londynu do Nowego Jorku. Skala produkcji SF6 jest duża i niestety szybko rośnie (8,5% rocznie), a stężenie tego gazu w atmosferze podwoiło się wciągu ostatnich 20 lat. Szacuje się, że do roku 2050 skumulowana emisja SF6 wyniesie od 50-250 tys. ton, co odpowiada 1,2-6,0 Gt CO2.
Sześciofluorek siarki SF6 inaczej - heksafluorek siarki, jest gazem, pięć razy cięższym niż powietrze, można go skraplać w temp. 20OC i co najważniejsze w elektroenergetyce - jest trzykrotnie lepszym izolatorem od powietrza. Chroni instalacje przed przepięciami i gasi łuk elektryczny. W warunkach naturalnych jest nietoksyczny - obojętny podobnie jak hel lub argon. Jednak w środowisku wilgotnym, w obecności tlenu, a także przy wyładowaniach elektrycznych powstają z niego toksyczne gazy, takie jak  SF4 i SOF2. SF4 rozpuszcza się w wodzie - w płucach powstanie z niego fluorowodór (HF) i dwutlenek siarki (SO2). Ponieważ SF6 jest cięższy od powietrza wdychanie jest niebezpieczne - w najlepszym razie może spowodować obrzęk płuc. SF6 jest powszechnie stosowany w hermetycznie zamkniętych rozdzielniach wysokiego napięcia, co pozwala nawet 15-krotnie zmniejszać ich powierzchnię w porównaniu do konstrukcji konwencjonalnych. Ma także wiele innych zastosowań - w budownictwie - do testowania sprawności systemów wentylacyjnych, w badaniach środowiska - do testowania tempa rozchodzenia się spalin wokół dróg, w medycynie do operacji siatkówki, do USG i w końcu w przemyśle rozrywkowym - do obniżania głosu - efekt odwrotny do uzyskiwanego przy wdychaniu helu, który jest od powietrza lżejszy :-)
Emisja SF6 w Europie w roku 2017 była równowartością 6,73 milionów ton CO2. Tylko w 2017 emisja wzrosła o 8,1% w wyniku budowy nowych turbin wiatrowych. Z takich hermetycznych instalacji w czasie ich użytkowania wycieka około 15% SF6.
Wycieki tego gazu w Europie w roku 2017 szacuje się na równowartość emisji 6,73 milionów ton CO2 lub rocznego korzystania z 1,3 mln samochodów. SF6 jest tani i jest wykorzystywany w elektrowniach, turbinach wiatrowych i w rozdzielniach małych miast, a nawet w hermetycznie zamkniętych wyłącznikach prądu i małych urządzeniach elektronicznych. Tylko brytyjska sieć energetyczna zawiera dzisiaj 1 milion kilogramów SF6.
https://www.bbc.com/news/science-environment-49567197
Podobno na razie nie ma szans na zakazanie używania heksafluorku siarki, a większość państw prawdopodobnie ukrywa prawdziwą skalę jego produkcji.

Wykop Skomentuj57
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie