72 obserwujących
382 notki
688k odsłon
1030 odsłon

Inteligentny Projekt a ewolucja cz.2

Wykop Skomentuj88

Przedstawiam ze sporym opóźnieniem kolejny tekst związany z teoriami powstania i rozwoju życia na Ziemi. Dla lepszego zrozumienia całego wywodu polecam przypomnienie sobie treści poprzedniej notki, gdzie zostały omówione krytycznie Teoria Ewolucji Darwina (TE) i Klasyczna Teoria Kreacjonizmu (KTK).
http://piko.salon24.pl/707301,indoktrynacja-na-poziomie-nauk-biologicznych-ewolucjonizm-v-kreacjonizm-cz-i

Co to jest Koncepcja „Planu Bożego” zwana też Inteligentnym Projektem (IP)
To koncepcja rozwoju wszechświata i życia na Ziemi mająca swoje źródła już w starożytności a sformułowana przed Darwinem przez brytyjskiego filozofa Williama Paley-a.  Nie neguje ona zmienności genomu i istnienia selekcji naturalnej, neguje przypadek jako jedyny mechanizm generowania mutacji genetycznych. Opowiada się za działaniem nieznanego mechanizmu odpowiedzialnego za ukierunkowaną modyfikację zmian genetycznych.
Taki mechanizm może być zawarty w kodzie genetycznym, a może być też wynikiem ciągłego oddziaływania czynnika którego nie znamy. Mechanizm został zaprojektowany przez Stwórcę i realizuje „Plan Boży” lub inaczej pisząc jest Inteligentnym Projektem (IP).

Proszę zauważyć, że akt stworzenia/powstania Wszechświata nieożywionego (Big Bang) i ewolucja życia są konsekwencjami IP. W przypadku Wszechświata przejawia się to istnieniem wyjątkowych wartości fundamentalnych stałych fizycznych (np. grawitacji) i ich relacji (np. e/m). Inne wartości tych stałych spowodowałyby, że Wszechświat byłby zupełnie inny a nas by w nim nie było.

Przeanalizujmy jak poprzednio czy IP spełnia postulaty teorii naukowej

Zgodność z faktami
Jest zgodna z danymi paleontologicznymi i wyjaśnia jak TE pokrewieństwo gatunków, unika przy tym kłopotów z ilościowym wyjaśnieniem ewolucji (czas trwania i wielkość populacji). Wprowadza ukierunkowany mechanizm sterujący ewolucją zamiast wyłącznie przypadkowej mutacji.

Spójność teorii
Koncepcja IP jest spójna z założenia, bo wszelkie efekty mogą być wyjaśnione działaniem czynnika sterującego IP. Z drugiej strony wprowadzenie czynnika, którego istoty nie znamy można uznać za wadę teorii.

Użyłem określenia wada przyjmując obowiązujący powszechnie wśród naukowców naturalizm metodologiczny jako metodę badawczą. Ale jak się dobrze zastanowić, to nie widać racjonalnych powodów dla których nie można by założyć inteligencji jako przyczyny wyjaśnienia pewnych procesów i zjawisk.

Wyjaśnienie znanych faktów
Gwałtowne skokowe zmiany w szybkości ewolucji (lub jej brak – endemity) dają się wyjaśnić działaniem IP. TE z przypadkowymi mutacjami nie sprawdza się w tym przypadku. Przykładem może być ewolucja homo sapiens (duży mózg/duża głowa - patrz poprzednia notka).

Przewidywanie nowych faktów
Koncepcja IP ma wiele zalet w porównaniu z TE i KTK lecz nie spełnia jak w/w kryteriów naukowości. Nie znamy Planu Bożego, więc nie możemy przewidzieć dalszego rozwoju organizmów w tym człowieka.

Jednak zwróćmy uwagę, że obecnie naukowcy od biologii molekularnej traktują badane i modyfikowane przez siebie byty jako bardzo złożone mechanizmy inżynieryjne. Nie ma w badaniach nawet śladu mechanizmów ewolucyjnych. W istocie nikt poważny nie próbuje re-programować komórki poprzez losowe zaburzanie sterującego nimi programu i dobór naturalny. Losowe zakłócenia programu kontrolnego mogą co najwyżej prowadzić do odkryć nowych defektów i nowotworów, a nie do przełomów w leczeniu tychże. Nawet dziecko wie, co stanie się z kompleksowo zintegrowanym mechanizmem, poddanym losowym "mutacjom" (proponuję walić o podłogę zabawką zrobioną z klocków lego i patrzeć co „wyjdzie”).  Czyli jednak plan i projekt.

Poza tym w naukach ścisłych istnieje wiele zjawisk których nie można wyjaśnić w sposób deterministyczny. Weźmy chociaż mechanikę kwantową i zasadę nieoznaczoności Heisenberga określającą fundamentalne nieprzewidywalne właściwości przyrody w skali mikroskopowej. W skali makroskopowej Mandelbrod matematycznie wykazał niemożność długoterminowego przewidzenia zjawisk pogodowych (efekt motyla).

Minimalna ilość założeń
Inteligentny Projekt wymaga o wiele mniej założeń niż teoria ewolucji oparta o przypadkowo generowane mutacje i dobór naturalny. Jest jedno podstawowe założenie – IP wymaga istnienia Stwórcy - Projektanta. Stąd teoria ewolucji jest tak usilnie propagowana jako jedynie słuszna, bo pozbywa się tego nienaukowego i politycznie niepoprawnego czynnika. Sama jednak (TE) przechodzi do porządku nad „demonem przypadku”, który narusza poznane zasady statystyki i fizyki, i jest też czymś w rodzaju „boga”.

Podsumowanie
Ostatnie badania w dziedzinie biologii molekularnej pokazują, że ewolucją nie mogły sterować przypadkowe mutacje i procesy selekcji naturalnej. W kolejnej części postaram się przedstawić jak inteligentne, wyrafinowane i skomplikowane są procesy zachodzące w komórce, jądrze komórkowym i strukturach DNA.
Poniżej tylko kilka  najważniejszych wniosków wynikających z aktualnych badań genetycznych:

- Zmiany ewolucyjne nie zachodzą w wyniku przypadkowych zmian genów, ale w wyniku aktywnego przeorganizowania przez sam organizm, całych, liczących setki tysięcy genów sekwencji.
- Przeorganizowanie sekwencji jest wynikiem działania, zapisanego w genomie, identycznego dla wszystkich żywych stworzeń naturalnego mechanizmu inżynierii genetycznej.
- Działanie naturalnego mechanizmu inżynierii genetycznej przypomina funkcjonowanie komputera i nie opiera się o procesy stochastyczne.
- Duże przeorganizowania zachodzą gwałtownie, w wyniku aktywowania naturalnego mechanizmu inżynierii genetycznej przez wpływy zewnętrzne.

Współczesne badania definitywnie obalają rolę przypadku i selekcji naturalnej jako podstawowych mechanizmów ewolucji.

Kilka refleksji nad IP
Komplet ludzkiego DNA zawiera ok. 3 miliardy znaków. Analiza kodujących obszarów cząsteczki DNA wskazuje, że jej symbole chemiczne mają określony układ, który pozwala im na przekazywanie szczegółowych instrukcji lub informacji, bardzo podobnie jak litery w sensownym zdaniu lub cyfry w dwójkowym kodzie komputerowym. Procesy jakie zachodzą w komórce, w DNA są jak program komputerowy, tylko że o wiele, wiele  bardziej skomplikowany niż jakikolwiek, który potrafiliśmy skonstruować.
Co z tego wynika? Sam z siebie nie mógł powstać. Programiści nie używają generatorów liczb losowych do wytwarzania swego oprogramowania, posługują się swoją wiedzą, inteligencją, planują działanie.

Tak więc wszystko, co znamy z naszego doświadczenia, sugeruje, że systemy z bogatym zasobem informacji, powstają w wyniku inteligentnego projektu. Co jednak zrobimy z faktem, że fenomen życia zależy od informacji, zawartej w każdej żywej komórce? Oto podstawowa tajemnica - skąd pochodzi ta informacja? Obecnie wiemy, że nie ma żadnego przyrodniczego wyjaśnienia, żadnej naturalnej przyczyny, która tworzyłaby informację. Nie jest to dobór naturalny, ani procesy samoorganizacji, ani też czysty przypadek. Znamy jednak przyczynę zdolną do tworzenia informacji - jest nią inteligencja.

Tak więc, teoria Inteligentnego Projektu jest całkowicie naukowa. Oczywiście, może za sobą pociągać konsekwencje religijne, ale nie opiera się na religijnych przesłankach. Obiektywnie przyglądając się dowodom, bez wykluczania możliwości projektu - projekt po prostu pojawia się jako najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie.

Również w tej części posiłkowałem się tekstem  Bóg czy „demon przypadku”? autorstwa dr Marka Chmielowskiego.

Wykop Skomentuj88
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie