PIOTR PANASIUK
Sóbrii estóte, et vigiláte: quia adversárius vester diábolus, tamquam leo rúgiens círcuit, quaerens quem dévoret
7 obserwujących
32 notki
75k odsłon
  550   0

SMOLEŃSK 2010 – WAŻNY EPIZOD WOJNY INFORMACYJNEJ

Smoleńsk
Smoleńsk
#SMOLEŃSK #KACZYŃSKI #BND #ROSJA #TUSK


RYWALIZACJA OŚRODKÓW SIŁY NA ZIEMIACH POLSKICH


Od czasów wzrostu znaczenia Rosji w końcu wieku XVI związanego z umocnieniem lokalnego ośrodka siły nad Nadwołżem, Polska dostała się pod jego wpływ, który z każdym rokiem był coraz bardziej silniejszy. Od czasów wojny północnej, która doprowadziła do dalszego wzmocnienia władzy w imperium carów - Polska stała się protektoratem Rosji, a następnie po utracie niepodległości w 1795 roku prowincją Cesarstwa Rosyjskiego.
Innym ośrodkiem siły, który powstał się na zachodnich rubieżach Polski było państwo pruskie z dziedziczną dynastia Hohenzollernów, które konsolidowało swoją potęgę wojskową w wieku XVIII i które wzmocnione podbojami Fryderyka II zaczęło spoglądać na Polskę, jako na przestrzeń geograficzną, w której można by dalej ekspandować gospodarczo i militarnie.
Rozwój rosyjskiego i pruskiego ośrodka siły był możliwy tylko dlatego, że od końca XVI wieku osłabł polski ośrodek siły, a w XVII wieku praktycznie przestał istnieć. Rozpad scentralizowanego państwa polskiego na republiki magnackie stał się faktem już na początku XVII wieku.  Poszczególne koterie czy tez dzielnice bardzo szybko stały się satelitami realnych, prawdziwych ośrodków siły – pruskiego i moskiewskiego - posiadających zaplecze militarne i finansowe i to one realizowały swoja politykę na ziemiach polskich. Dysponując nowoczesną armia i biurokracją nie dopuściły one do odrodzenia polskiego władztwa i do końca wieku XVIII zdołały rozparcelować ziemie polskie pomiędzy siebie.
Odrodzenie polskiego ośrodka siły w 1918 roku po 123 latach niewoli to wyniku chwilowego osłabienia zarówno moskiewskiego jak i pruskiego ośrodka siły. Było to wydarzenie bez precedensu, gdyż bardzo rzadko w historii ulegają destrukcji naraz rywalizujące ze sobą potężne imperia. Tak naprawę już od początku lat trzydziestych XX wieku obydwa ośrodki odradzały się militarnie i gospodarczo. Było tylko kwestia czasu, kiedy ich budowane z rozmachem potęgi zaczną ekspandować na zewnątrz, przede wszystkim na graniczące z nimi ziemie polskie.  Stało się to po 21 latach niepodległości, w roku 1939. Wielokrotnie słabsza demograficznie i gospodarczo Polska stając samodzielnie do konfrontacji z oboma ośrodkami nie miała najmniejszych szans.  Polski ośrodek siły przestał istnieć być może już na zawsze.

imageZwycięzcą militarnym II Wojny Światowej w europejskim teatrze działań został Związek Sowiecki, którego hegemonia geograficznie oparła się aż o Łabę. Ziemie polskie pozbawione wieloetnicznych kresów zostały przesunięte na zachód i na północ, oparte o Bałtyk. Polska stawała się państwem etniczno jednorodnym. Szereg nowo pozyskanych miast Gdańsk, Szczecin, Opole, Wrocław zmieniał zupełnie oblicze Polski z kraju rolniczego na przemysłowy z otwartym na handel międzynarodowy dostępem do morza.  Dla ZSRR Polska nie była żadną przestrzenią życiową do podboju, ale odległą prowincją i kraj niewątpliwie rozkwitał demograficznie i gospodarczo pod rosyjskim kloszem. Stworzono na bazie przejętych ziem przemysł ciężki i chemiczny, zelektryfikowano cały kraj, pierwszy raz w historii przeprowadzono reformę rolną i uwłaszczono chłopów. Sam fakt dominacji moskiewskiego ośrodka siły powodował brak rywalizacji zagranicznej na ziemiach polskich i dawał możliwość swobodnego planowania. Ukoronowaniem postępu gospodarczego i cywilizacyjnego były lata 70-te uwieńczone pasmem sukcesów w kulturze i sporcie.
Jednak imperium sowieckie pod wpływem ciosów zadawanych przez USA, zapaści demograficznej i gospodarczej upadło i musiało cofnąć się geograficznie aż do granic z początku XVII wieku. Polska jednak nie odzyskała wolności i nie stworzyła własnego autonomicznego ośrodka siły, chociaż była taka szansa. Kraj posiadał własne służby specjalne i mógł spróbować na ich bazie znaleźć swoje autonomiczne miejsce w świecie kapitalistycznym.  Niestety, generał Jaruzelski nie miał w sobie tyle odwagi i samozaparcia, aby tego dokonać sam i wolał oddać kraj obcym koteriom za obietnice niekaralności.
Od końca lat 90 tych Polska uległa zewnętrznej przemocy anglosaskiej i niemieckiej realizowanej pod płaszczykiem przemian w duchu neoliberalnym. Nastąpiła wroga penetracja polskiego rynku. Tak naprawdę zewnętrzne ośrodki kupowały dawnych polskich konkurentów lub likwidowały je pod byle pretekstem. Przedsiębiorstwa państwowe bez pieniędzy i know-how, duszone popiwkiem ginęły jedne po drugim. Jednak pomimo tej agresji narzuconej głównie z zewnętrz polskie podmioty powstałe w wyniku uwolnienia gospodarki w 1989 zdołały powodzeniem wypełnić lukę przemysłową powstałą po rozpadzie komunizmu.

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale