Poznanie
Jedną masz rzecz do zrobienia w życiu, poznanie siebie, co znaczy poznanie absolutnej Świadomości. Wszystko inne wybierasz sam i to wszystko jest już tylko obciążeniem.
13 obserwujących
171 notek
132k odsłony
1375 odsłon

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet MK Toruń (7)

Wykop Skomentuj8

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://www.salon24.pl/u/poznanie/907146,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1


Andrzej Tretyn - rektor, byliWitold Łukaszewicz 1965-1975, 10lat, Jan Kopcewicz 1982-1984, 1987-1990 i 1999-2005, 11lat, 4 kadencje i niełączne, Andrzej Jamiołkowski 1993-1999 i 2005-2008, 9lat, 3 kadencje i  niełączne
Andrzej Sokala - pro
Jacek Kubica - pro
Danuta Dziawgo - pro
Beata Przyborowska - pro
Wojciech Wysota - pro
Grażyna Odrowąż-Sypniewska - pro

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Werner Ulrich - dziekan, byli Wojciech Donderski 1985-1993, 8lat (dyr. Instytutu 1993-2003, 10lat, członek senatu 1985-1993, 8lat)
Maria Stankiewicz - pro
Adriana Szmidt-Jaworska - pro
Edmund Kartanas - pro

Katedra Biologii Komórkowej i Molekularnej - kier. Dariusz Jan Smoliński, byli Alicja Górska-Brylass 1973-2004, 31lat, Elżbieta Bednarska-Kozakiwicz 2004-2018, 14lat
Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii - kier. Andrzej Tretyn 2011 nadal, byliMarian Michniewicz 1953-1991, 38lat, Jan Kopcewicz 1991-2011, 20lat
Katedra Ekologii i Biogeografii - kier. Krzysztof Szpila
Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu - kier. Agnieszka Piernik, byli Andrzej Nienartowicz (wieloletni kier. pracowni)

Zakład Antropologii - kier. Tomasz Kozłowski 2014 nadal, byli Franciszek Wokroj 1952-1961, 9lat, Wanda Stęślicka-Mydlarska 1962-1971, 9lat, Guido Kriesel 1971-?
Zakład Biochemii - kier. Katarzyna Roszek, byliLechowi Działoszyńskiemu 1956-1969, 13lat, Piotr Masłowski 1969-1992, 23lata, Jadwiga Gniot-Szulżycka 1992-2006, 14lat, Michał Komoszyński 2006-2013,  Anna Jakubowska 2013-?
Zakład Biofizyki - kier. Maria Stankiewicz
Zakład Biologii Medycznej - kier. Anna Brożyna
Zakład Fizjologii Zwierząt - kier. Justyna Rogalska 2017 nadal, byli Leszek Janiszewski 1966-1996, 30lat, Zofia Bargiel 1996-2000, Michał Caputa 2000-2017, 17lat
Zakład Genetyki - kier. Anna Goc
Zakład Hydrobiologii - kier. Tomasz Kakareko
Zakład Immunologii - kier. Wiesław Kozak
Zakład Mikrobiologii - kier. Katarzyna Hrynkiewicz , byli Edmunda Strzelczyka 1956-?, Hanna Dahm 2000-2018, 18lat i zmiana ustawy
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii - kier. Maciej Walczak 2010 nadal, 9rok, byli Wojciecha Donderskiego 1987-2010, 23lata
Zakład Zoologii Bezkręgowców - kier. Elżbieta Żbikowska 2010 nadal, 9rok, byli Izabella Mikulska 1960-1977, 17lat, Sabina Wąsowska 1978-1984, Arnold Drozdowski 1985-1995, 10lat, Lech Jacuński 1995-2010, 15lat
Zakład Zoologii Kręgowców - kier. Michał S. Wojciechowski

Wydział Chemii

Edward Szłyk - dziekan, byli A. Swinarski 1969-1979, 10lat, Marek Zaidlewicz, Józef Ceynowa, Jerzy Łukaszewicz 2005-?
Iwona Łakomska - pro
Jacek Ścianowski - pro
Urszula Kiełkowska - pro

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej - kier. Edward Szłyk
Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetyków - kier. Alina Sionkowska
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów - kier. Wojciech Kujawski, Anna Narębska ?-1997, Józef Ceynowa 1997-2009, 12lat, Romuald Wódzki 2009–2017
Katedra Chemii i Fotochemii Polimerów - kier. Halina Kaczmarek
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy  - kier. Gerhard Rychlicki (info. z 2007-9)
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej - kier. Piotr Piszczek
Katedra Chemii Organicznej - kier. Jacek Ścianowski 2016 nadal, byli Witold Zacharewicz (1946 – 1974), 28lat, Lucjan Borowiecki (1974 – 1991), 17lat, Marek Zaidlewicz (1991 – 2009), 18lat, Mirosław Wełniak (2009 – 2016)
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki - kier. Bogusław Buszewski
Katedra Technologii Chemicznej - kier. Urszula Kiełkowska, byli Ernest Pischinger 1946-?, Henryk Koneczny, Mieczysław Trypuć

Zakład Chemii Kwantowej - kier. Urszula Kiełkowska
Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych - kier. Roman Buczkowski
Zakład Krystalochemii i Biokrystalografii - kier. Andrzej Wojtczak
Zakład Spektroskopii Atomowej - kier. Marek Polasik

Wydział Farmaceutyczny

Stefan Kruszewski - dziekan
Ewa Żekanowska  - pro
Michał Marszałł - pro
Eugenia Gospodarek-Komkowska - pro

Katedra Biochemii Klinicznej - kier. Marek Foksiński
Zakład Biochemii Klinicznej - kier. Marek Foksiński
Zakład Enzymologii - kier. Karol Białkowski

Katedra Biofizyki - kier. Bronisław Grzegorzewski
Zakład Biofizyki - kier. Bronisław Grzegorzewski
Zakład Fizyki Medycznej - kier. Stefan Kruszewski

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej - kier. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - kier.
Zakład Ewaluacji Biomarkerów - kier.

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej - kier. Barbara Bojko
Zakład Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej - kier. Barbara Bojko

Katedra Immunologii - kier. Jacek Michałkiewicz
Zakład Immunologii - kier. Jacek Michałkiewicz

Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej - kier. Barbara Zegarska
Zakład Kosmetologii - kier. Barbara Zegarska

Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej - kier. Dorota Olszewska-Słonina
Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej - kier. Dorota Olszewska-Słonina

Katedra Patofizjologii - kier. Danuta Rość
Zakład Patofizjologii - kier. Danuta Rość
Zakład Zaburzeń Hemostazy - kier. Ewa Żekanowska

Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej - kier. Katarzyna Buszko
Zakład Modelowania Matematycznego w Naukach Biomedycznych - kier.
Zakład Teorii Układów Biomedycznych - kier.

Katedra Technologii Postaci Leku - kier. Jerzy Krysiński
Zakład Technologii Postaci Leku - kier. Jerzy Krysiński

Katedra i Zakład Biofarmacji - kier. Adam Buciński 2006 nadal, 13rok
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej - kier. Tomasz Załuski
Katedra i Zakład Bromatologii - kier. Grzegorz Bazylak
Katedra i Zakład Chemii Fizycznej - kier.Piotr Cysewski 1999 nadal, 20rok
Katedra i Zakład Chemii Leków - kier. Michał Marszałł
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - kier. Stanisław Sobiak 2014 nadal, byli Jan Pawlaczyk 2002-2007, Elżbieta Budzisz 2007-2014
Katedra i Zakład Chemii Organicznej - kier. Bożena Modzelewska-Banachiewicz
Katedra i Zakład Farmakognozji - kier. Daniel Załuski
Katedra i Zakład Mikrobiologii - kier. Eugenia Gospodarek-Komkowska
Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny - kier. Aleksander Deptuła
Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych - kier. Konrad Misiura,
Katedra i Zakład Toksykologii - kier. Marcin Koba
Zakład Genotoksykologii - kier.

Wydział Filologiczny

Przemysław Nehring - dziekan
Dariusz Pniewski - pro
Adam Kola - pro
Leszek Żyliński - prodziekan 1999-2002 i 2005-2008, kadencje niełączne, członek senatu 2002-2005 i 2008-2012, kadencje niełączne

Instytut Języka Polskiego

Adam Dobaczewski - dyr., byli Maciej Grochowski 1992-1994 i 1999-2014, 17lat, kadencje niełączne
Andrzej Moroz - z-ca 2003 nadal, 16rok

Zakład Historii Języka Polskiego - Kier. Joanna Kulwicka-Kamińska 2015 nadal, byli Maria Szupryczyńska 2004-2007
Zakład Teorii Języka - Kier.  Maciej Grochowski 1978-(1999 zmiana nazwy zakładu)-2018, 40lat
Zakład Współczesnego Języka Polskiego - Kier. Małgorzata Gębka-Wolak może 2010 nadal, 9rok, byli Krystyna Kallas 1991-2010, 19lat

Instytut Literatury Polskiej

Wacław Lewandowski - dyr.
Rafał Moczkodan - z-ca

Zakład Literatury Staropolskiej - Kier. Krzysztof Obremski
Zakład Literatury Oświecenia - Kier. Danuta Künstler-Langner
Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu - Kier. Grażyna Halkiewicz-Sojak
Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego - Kier. Hanna Ratuszna
Zakład Polskiej Literatury Współczesnej - Kier. Wacław Lewandowski
Zakład Teorii Literatury - Kier. Anna Skubaczewska-Pniewska
Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej - Kier. Paweł Tański
Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich - Kier. Mirosław Strzyżewski

Katedra Filologii Angielskiej - kier. Mirosława Buchholtz 2007 nadal, 12rok
Zakład Literatury Anglojęzycznej  - kier. Mirosława Buchholtz
Zakład Kultury Anglojęzycznej  - kier. Edyta Lorek-Jezińska
Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego - kier. Ariadna Strugielska
Zakład Języka Angielskiego - kier. Waldemar Skrzypczak

Katedra Bałkanistyki - kier. Anna Cychnerska

Katedra Filologii Germańskiej - kier. Małgorzata Klentak-Zabłocka, byliEugeniusz Klin 1969-1979, 10lat, Karol Sauerland 1979-2003 (kila lat przerwy dla Weronika Jaworska w `80), mniej niz 24lata, Włodzimierz Zientara 2004-2010, zmiana ustawy, Małgorzata Klentak-Zabłocka 2011
Zakład Germanistyki Interkulturowej - Kier. Maria Gierlak 2010 nadal, 9 rok
Zakład Literatury i Kultury Dawnej - Kier. Włodzimierz Zientara 2003 nadal, 16rok
Zakład Literatury i Kultury XIX i XX wieku - Kier. Leszek Żyliński 2003 nadal, 16rok
Zakład Językoznawstwa - Kier. Lech Zieliński 2013 nadal

Katedra Filologii Klasycznej - kier. Barbara Bibik

Katedra Filologii Romańskiej - kier. Piotr Sadkowski , byli Witold Stefański 1992-?(2013 zmarł), może 21lat
Zakład Języków Romańskich - kier. Grażyna Vetulani

Katedra Filologii Słowiańskiej - kier. Michał Głuszkowski
Katedra Kulturoznawstwa - kier. Violetta Wróblewska
Zakład Dramatu i Teatru - Kier. Artur Duda
Zakład Filmu i Kultury Audiowizualnej - kier. Piotr Skrzypczak
Zakład Antropologii Kultury - kier. Piotr Grochowski
Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej - kier. Violetta Wróblewska

Katedra Italianistyki - kier Cezary Bronowski 2004 nadal, 15rok

Zakład Japonistyki - kier. Krzysztof Stefański 1998 nadal, 21rok

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Włodzimierz Jaskólski - dziekan, byli W. Woźnicki 1973-1981, 8lat, Leon Jeśmanowicz 1981-1993, 12lat, Józef Kwiatkowski 1993-1996, Franciszek Ropłoch 1996-2002, J. Szudy 2002-2008, zmiana ustawy, Stanisław Chwirot 2008- może 2011
Winicjusz Drozdowski - pro
Jacek Jurkowski - pro
Anna Bartkiewicz - pro

Centrum Astronomii

Michał Hanasz - dyr., byli Stanisław Gorgolewski 1976-1978, Aleksander Wolszczan 1997-2000
Krzysztof Katarzyński - z-ca

Katedra Astronomii i Astrofizyki - kier. Andrzej Niedzielski, byli Władysław Dziewulski/Wilhelmina Iwanowska (`50-1974)
Katedra Radioastronomii - kier. Andrzej Marecki, byli Stanisław Gorgolewski 1958-1992, 34lat, Andrzej Kus 1992-?

Instytut Fizyki

Ireneusz Grabowski - dyr. 2014 nadal, byli R.S. Ingarden 1969-1978, 9lat, R. Bauer 1978-1981, Lutosław Wolniewicz 1981-1984, J.S. Kwiatkowski 1984, Józef Szudy 1984-2002, 18lat, Stanisław Chwirot 2002-2007, Włodzimierz Jaskólski 2007-2014
Piotr Masłowski - z-ca

Zakład Biofizyki i Fizyki Medycznej - kier. Aleksander Balter co najmniej 2004 nadal, 15rok, byli J.Kwiatkowski 1986-?
Zakład Dydaktyki Fizyki - kier. Grzegorz Karwasz co najmniej 2004 nadal, 15rok, byli S.Łęgowski 1983-?
Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej - kier. Roman Ciuryło, byli J. Szudy 1982-co najmniej 2004, 22lata
Zakład Fizyki Matematycznej - kier. Dariusz Chruściński, byli S.Pruski 1986-1991,Andrzej Jamiołkowski 1991- co najmniej 2004, 13lat
Zakład Fizyki Stosowanej - kier. Alicja Chruścińska
Zakład Mechaniki Kwantowej - kier. Michał Zieliński 2016 nadal, byli W.Wóźnicki 1986-1995, 9lat, Jarosław Zaręba co najmniej 2004
Zakład Optoelektroniki - kier. Andrzej Wojtowicz co najmniej 2004 nadal, 15rok, byli A.Bączyński 1991-?
Katedra Automatyki i Systemów Pomiarowych - kier. Marek Zieliński 2004 nadal, 15 rok
Katedra Informatyki Stosowanej - Rafał Adamczak 2014 nadal, byli Wodzisław Duch 1988- może 2014, 26lata

Wydział Humanistyczny

Radosław Sojak - dziekan
Anita Pacholik-Żuromska - pro
Krzysztof Pietrowicz - pro
Adrian Wójcik - pro

Instytut Filozofii

Krzysztof Abriszewski - dyr.
Michał Wróblewski - z-ca
Piotr Domeracki - z-ca

Zakład Antropologii Filozoficznej - Kier. Jarosław Rolewski
Zakład Estetyki - Kier. Kinga Kaśkiewicz
Zakład Etyki - Kier. Marcin T. Zdrenka
Zakład Filozofii Polityki - Kier. Marek N. Jakubowski
Zakład Filozofii Współczesnej - Kier. Andrzej Szahaj
Zakład Historii Filozofii - Kier. Jolanta Żelazna
Zakład Kognitywistyki  i Epistemologii - Kier. Urszula Żegleń
Zakład Filozofii Nauki - Kier. Ewa Bińczyk

Instytut Socjologii

Tomasz Szlendak - dyr. 2010 nadal, 9rok, byli W. Wincławski 1978-1995, 17lat, R. Borowicz 1995-1997, A. Zybertowiczowi 1997-2006, 9lat
Łukasz Afeltowicz  - z-ca
Krzysztof Wasielewski  - z-ca

Zakład Badań Kultury - kier. Krzysztof Olechnicki 2010 nadal, 9rok, byli J.Mucha 1995-?, Tomasz Szlendak  2004-2010, zmiana ustawy
Zakład Interesów Grupowych - kier. Krzysztof Pietrowicz 2015 nadal, byli Andrzej Zybertowicz 2004-2015, 11lat i zmiana ustawy
Zakład Polityki Społecznej - kier. K.Piątek (prodziekan 2002-2008, zmiana ustaw) 1997 nadal, 22rok
Zakład Socjologii Nauki - kier. Dominik Antonowicz, byli Piotr Hübner
Zakład Socjologii Obszarów Rustykalnych - kier. Wojciech Knieć może 2014 nadal, byli Andrzej Kaleta 1995-2014, 19lat
Zakład Socjologii Edukacji i Młodzieży - kier.Krystyna Szafraniec (może 2008 nadal, 11rok)
Zakład Badania Jakości Życia - kier. Arkadiusz Karwacki 2015 nadal

Katedra Logikii - kier. Andrzej Pietruszczak 2005 nadal, 14rok , byli Czeżowski 1945-1960, 15lat, T. Szczurkiewicz 1960-1966, Leon Gumański 1966-1991, 25lat, Jerzy Perzanowski 1992-2003, 11lat
Zakład Logiki Filozoficznej - kier. Andrzej Pietruszczak 2012 nadal
Zakład Semiotyki Logicznej - kier. Marek Nasieniewski 2012 nadal

Katedra Psychologii - kier. Maria Lewicka
Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej - kier. Maciej Trojan
Zakład Psychologii Klinicznej - kier. Sławomir Czachowski
Zakład Psychologii Poznawczej - kier. Tytus Sosnowski
Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej - kier. Maria Lewicka

Wydział Lekarski

Katarzyna Pawlak-Osińska - dziekan
Michał Szpinda - pro
Alina Woźniak - pro
Marek Koziński - pro

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii - kier. Katarzyna Wawrzyniak
Katedra Biologii i Biochemii Medycznej - kier. Alina Woźniak
Zakład Biochemii Medycznej - kier. Karolina Szewczyk-Golec
Zakład Biologii Medycznej - kier. Celestyna Mila-Kierzenkowska
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska - kier.Piotr Kamiński 2003 nadal, 16rok

Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii - kier. Arkadiusz Jawień
Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej - kier. Marek Jackowski
Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej - kier. Maciej Słupski
Katedra Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej - kier. Henryk Witmanowski
Katedra Chorób Oczu - kier. Grażyna Malukiewicz
Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii - kier. Małgorzata Pawłowska
Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii - kier. Rafał Czajkowski
Katedra Endokrynologii i Diabetologii - kier. Roman Junik
Katedra Farmakologii i Terapii - kier. Michał Wiciński
Zakład Farmakologii i Terapii - kier. Michał Wiciński

Katedra Fizjologii - kier. Małgorzata Tafil-Klawe
Zakład Fizjologii Człowieka - kier. Małgorzata Tafil-Klawe
Zakład Neuroimmunologii - kier. Dariusz Soszyński

Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych - kier. Jacek Kubica
Katedra Medycyny Sądowej - kier. Tomasz Grzybowski
Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej - kier. Tomasz Grzybowski
Zakład Medycyny Sądowej - kier. Elżbieta Bloch-Bogusławska

Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych - kier. Jacek Manitius
Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - kier.Henryk Kaźmierczak 2004 nadal, 15rok, byli Aleksander Radzimiński 1954-?, Jan Szymański
Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi - kier. Katarzyna Pawlak-Osińska

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii - kier. Mariusz Wysocki
Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej - kier. Jan Styczyński

Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej - kier. Marek Grabiec
Zakład Profilaktyki Nowotworów Żeńskich Narządów Płciowych - kier. Marek Szymański

Katedra Psychiatrii - kier. Aleksander Araszkiewicz
Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej - kier. Zbigniew Włodarczyk
Katedra Urologii - kier. Tomasz Drewa
Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek - kier. Marta Pokrywczyńska
Zakład Inżynierii Tkankowej - kier. Anna Bajek

Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych - kier. Zbigniew Bartuzi
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów - kier. Janusz Kowalewski
Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii - kier. Roman Makarewicz
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii - kier. Aneta Krogulska
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej - kier. Michał Szpinda
Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej - kier. Olga Haus 1997 nadal, 22rok
Katedra i Zakład Genetyki Molekularnej Komórki - kier. Rafał Butowt
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii - kier. Alina Grzanka
Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego - kier. Krzysztof Buczkowski
Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej - kier. Dariusz Grzanka 2017 nadal, byli Romana Danielewskiego 1947-1958, Jan Domaniewski 1958-2002, 44lata, Renata Sujkowska 2002-2007,Andrzej Marszałek 2007-2017, 10lat
Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - kier. Zbigniew Serafin
Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego - kier. Anna Szaflarska-Popławska
Zakład Genoterapii - kier. Piotr Kopiński
Zakład Lingwistyki Stosowanej - kier. Janina Wiertlewska
Zakład Podstaw Medycyny Klinicznej - kier. Marek Koziński
Zakład Symulacji Medycznych - kier. Julita Soczywko

Wydział Matematyki i Informatyki

Sławomir Rybicki - dziekan
Krzysztof Frączek - pro
Stanisław Kasjan - pro
Danuta Rozpłoch-Nowakowska  - pro

Katedra Algebry i Geometrii - kier. Andrzej Skowroński
Katedra Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii - kier. Wojciech Kryszewski
Katedra Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych - kier. Mariusz Lemańczyk
Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej - kier. Adam Jakubowski
Zakład Analizy Funkcjonalnej - kier. Oleksandr Gomilko
Zakład Baz Danych - kier. Piotr Wiśniewski
Zakład Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych - kier. Daniel Simson
Zakład Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności - kier.
Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej - kier.
Zakład Metodyki Nauczania Matematyki - kier.
Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych - kier.
Zakład Równań Różniczkowych - kier. Sławomir Rybicki
Zakład Statystyki Matematycznej i Analizy Danych - kier. Aleksander Zaigrajew

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Jerzy Boehlke - dziekan, byli Jerzy Liczkowski 1968-?
Aldona Glińska-Neweś - pro
Maciej Zastempowski - pro
Ryszard Lorenczewski  - pro

Katedra Doskonałości Biznesowej - kier. Robert Karaszewski
Katedra Ekonometrii i Statystyki - kier. Jerzy Witold Wiśniewski
Katedra Ekonomii - kier. Jerzy Boehlke
Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy - kier. Zenon Wiśniewski 2001 nadal, 18rok, byli Janusz Meller 1992-2001, 9lat
Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych - kier. Grażyna Wolska, byli Wojciech Kosiedowski
Katedra Inwestycji i Nieruchomości - kier. Włodzimierz Karaszewski
Katedra Logistyki - kier. Rafał Haffer
Katedra Rachunkowości Finansowej - kier. Sławomir Sojak
Katedra Rachunkowości Zarządczej - kier.  Marlena Ciechan-Kujawa
Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu - kier. Aldona Glińska-Neweś
Katedra Zarządzania Finansami - kier. Leszek Dziawgo
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem - kier. Maciej Zastempowski 2013 nadal, byli Stanisław Sudoł 1968-1999, 31lat, Mirosław Haffer (obok Rafała Haffer, nepotyzm?) 1999-2013, 14lat
Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii - kier. Witold Orzeszko

Wydział Nauk Historycznych

Stanisław Roszak - dziekan 2016 nadal, byli Janusz Małłek 1993-1999, Andrzej Radzimiński 1999-2002, Waldemar Rezmer 2002-2008, zmiana ustawy, Jacek Gzella 2008-2016
Waldemar Chorążyczewski - pro
Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska - pro
Jacek Rakoczy - pro

Instytut Archeologii

Wojciech Chudziak - dyr. 2009 nadal, 10rok, byli Jadwiga Chudzikowa 1984-2005, 21lat, Andrzej Nowakowski 2005-2009
Daniel Makowiecki - z-ca

Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia
Zakład Młodszej Epoki Kamienia - kier.Stanisław Kukawka co najmniej 2003 nadal, 16rok
Zakład Epoki Brązu i Żelaza - kier. Jacek Gackowski, byli Jadwiga Chudzikowa 2003-2005, Mariusz Mielczarek 2005-?
Zakład Archeologii Antycznej - kier. Wojciech Chudziak, byli Mariusz Mielczarek 1995-?
Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza - kier.Wojciech Chudziak co najmniej 2008 nadal, 11rok
Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności - kier. Dariusz Poliński co najmniej 2008 nadal, 11rok, byli Jerzy Olczak 1985-1999, 14lat, Wojciech Chudziak 1999-2008, 9lat i zmiana ustawy
Zakład Archeologii Architektury - kier. Marcin Wiewióra 2009 nadal 10rok, byli Jadwiga Chudzikowa 1983-2009, 26lat
Zakład Archeologii Podwodnej - kier. Andrzej Pydyn, byli Gerard Wilke 1985-1987, Andrzej Kola 1990-2010, 20lat
(były) Zakład Prehistorii - kier.Krystyna Przewoźna Armon 1985-1998, 13lat, Stanisław Kukawka 1998-2003
(byli) Zakład Hist. Uzbrojenia - kier. Andrzej Nowakowski 1991-2009, 18lat

Instytut Historii i Archiwistyki

Waldemar Rozynkowski - dyr.
Krzysztof Kopiński - z-ca
Maciej Krotofil - z-ca

ZAKŁAD ARCHIWISTYKI - kier. Waldemar Chorążyczewski
ZAKŁAD DYDAKTYKI HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - kier. Stanisław Roszak
ZAKŁAD HISTORII EUROPY WSCHODNIEJ - kier. Tomasz Kempa
ZAKŁAD HISTORII GOSPODARCZEJ - kier. Krzysztof Mikulski
ZAKŁAD HISTORII KRAJÓW BAŁTYCKICH - kier. Andrzej Radzimiński
ZAKŁAD HISTORII KRAJÓW NIEMIECKICH - kier. Jacek Wijaczka
ZAKŁAD HISTORII NAUKI - kier. Wiesław Sieradzan
ZAKŁAD HISTORII NOWOŻYTNEJ - kier. Jarosław Dumanowski
ZAKŁAD HISTORII STAROŻYTNEJ - kier. Danuta Musiał
ZAKŁAD HISTORII ŚREDNIOWIECZA - kier. Roman Czaja
ZAKŁAD HISTORII WOJSKOWEJ - kier. Waldemar Rezmer
ZAKŁAD HISTORII XIX WIEKU - kier. Magdalena Niedzielska
ZAKŁAD HISTORII XX WIEKU - kier. Jarosław Kłaczkow
ZAKŁAD METODOLOGII HISTORII I WIEDZY O KULTURZE - kier. Kazimierz Maliszewski
ZAKŁAD NAUK POMOCNICZYCH HISTORII - kier. Jan Wroniszewski
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ I INFORMACJI ARCHIWALNEJ - kier. Wanda Krystyna Roman
ZAKŁAD ŹRÓDŁOZNAWSTWA I EDYTORSTWA - kier. Janusz Tandecki

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Ewa Głowacka - dyr.
Mariusz Jarocki - z-ca

Zakład Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii - kier.
Zakład Książki Dawnej i Współczesnej - kier. Iwona Imańska
Zakład Wiedzy o Prasie - kier. Wanda A. Ciszewska
Zakład Informacji Naukowej - kier. Ewa Głowacka

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej - kier. Anna Nadolska-Styczyńska
Katedra Historii Sztuki i Kultury - kier. Ryszard Mączyński 2006 nadal, 13rok, byli Zygmunta Waźbińskiego 1997-2004, 7lat, Tadeusz J. Żuchowski 2004-2006
Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej - kier. Anna Błażejewska, byli Maria Poksińska
Zakład Historii Sztuki Nowożytnej - kier.  Ryszard Mączyńsk
Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej - kier. Irena Dżurkowa-Kossowska
Zakład Historii Kultury - kier. Albert Boesten-Stengel
Zakład Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji - kier. Jan Wiktor Sienkiewicz

Wydział Nauk o Ziemi

Marek Kejna - dziekan 2016 nadal, byliRajmund Galon (1969–1975), 6lat, Władysław Niewiarowski (1975–1987), 12lat, zmiana ustawy, Zygmunt Churski (1987–1997), 10lat, zmiana ustawy, Jan Falkowski (1997–2002),Leon Andrzejewski (2003–2010), 7lat i zmiana ustawy, Zbigniew Podgórski (2011–2012), Wojciech Wysota 2012-2016
Arkadiusz Krawiec - pro
Marcin Świtoniak - pro

Katedra Geologii i Hydrogeologii - kier. Arkadiusz Krawiec , byli A. Wilczyński 1961-1988, 27lat, Andrzej Sadurski 1993-b.długo
Katedra Geomatyki i Kartografii - kier. Zenon Kozieł 2000-2002 i 2006 nadal, 15rok, kadencje niełączne, byli Andrzej Ciołkosz 2003-2006
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu - kier. Piotr Weckwerth, byli R. Galon 1946-1976, 30lat, W. Niewiarowski 1976-1994, 18lat, Leon Andrzejewski 1994-b.długo
Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu - kier. Michał Jankowski 2014 nadal, byli Aleksy Byczkowski 1958-1963, Zbigniew Prusinkiewicz 1963-1994, 31lat, Renata Bednarek 1994-2014, 20lat
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu - kier. Roman Rudnicki 2011 nadal, byli Michał Jankowski 1969-1980, 11lat, J. Namysłowski 1980-1981, J. Szczepanowski 1981-1988, 7lat, J.Falkowski 1990-2010, 20lat
Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej - kier. W. Marszelewski 2009 nadal, 10rok, byli K. Łomniewski 1957-1969, 12lat, Wł. Mrózek 1969-1981, 12lat, Z.Churski 1981-1996, 15lat, M.Grześ 1996-2009, 13lat
Katedra Meteorologii i Klimatologii - kier.Rajmund Przybylak 2000 nadal, 19rok, byli Rajmund Galon 1958-1969, 11lat, Ludmiła Roszko 1969-1977, 8lat, Gabriel Wójcik 1978-2000, 22lata
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego - kier. Elżbieta Grzelak-Kostulska  może 2013 nadal

Wydział Nauk Pedagogicznych

Piotr Petrykowski - dziekan 2012 nadal,Kazimierz Sośnicki (1945 – 1960), 15lat, Ludwik Bandura (1960 – 1965), 5lat, Feliks Korniszewski (1965 – 1969),Bolesław Pleśniarski 1969 – 1978, 9lat, Stanisław Kawula 1978 – 1983, 5lat, Jerzy Danielewicz 1984 – 1987, Zdzisław Dąbrowski 1987 – 1990, Roman Schulz 1991 – 1995, Aleksander Nalaskowski 1996 – 2012, 16lat i zmiana ustaw
Czesław Kustra - pro
Dorota Siemieniecka - pro
Agnieszka Wałęga - pro

Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji - kier. Bronisław Siemieniecki
Katedra Edukacji Dziecka - kier. Aleksander Nalaskowski 2017 nadal
Katedra Historii Myśli Pedagogicznej - kier. Władysława Szulakiewicz
Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych - kier. Krzysztof Rubacha (kierownik od założenia)
Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji - kier. Czesław Kustra
Katedra Pedagogiki Szkolnej - kier. Hanna Solarczyk-Szwec
Katedra Pracy Socjalnej - kier. Piotr Krakowiak, byli Tomasz Biernat 2012-?
Katedra Psychologii - kier.
Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej - kier.Maria Urlińska 2010 nadal, 9rok, Stanisław Kawula (1976-1983), 7lat, Andrzej Olubiński (1983-1999), 16lat, Aleksander Nalaskowski (1999-2000), Ewa Przybylska (2000-2003), Piotr Petrykowski (2004-2007), Ryszard Borowicz (2007-2010)
Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością - kier. Beata Borowska-Beszta 2017 nadal
Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji - kier. Ditta Baczała
Katedra Teorii Wychowania - kier.Piotr Petrykowski 2015 nadal
Katedra Logopedii - kier. Jacek Błeszyński 2018 nadal

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Zbigniew Karpus - dziekan, byli Roman Bäcker 2009-2016
Bartłomiej Michalak - pro
Beata Stachowiak - pro
Patryk Tomaszewski - pro

Centrum Studiów Europejskich im. J. Monneta - kier. Leszek Kuk
Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego - kier. Michał Klimecki
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - kier. Marek Jeziński
Katedra Europeistyki - kier. Arkadiusz Czwołek
Katedra Europy Wschodniej - kier. Zbigniew Karpus
Katedra Hermeneutyki Polityki - kier. Jacek Bartyzel
Katedra Historii Dyplomacji - kier. Elżbieta Alabrudzińska
Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych - kier. Ralph Schattkowsky
Katedra Konfliktów Politycznych - kier. Wojciech Polak
Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych - kier. Jacek Knopek
Katedra Myśli Politycznej - kier. Grzegorz Radomski
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego - kier. Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Katedra Systemu Politycznego RP - kier. Joanna Marszałek-Kawa
Katedra Teorii Kultury i Religii - kier. Marek Szulakiewicz
Katedra Teorii Polityki - Roman Bäcker

Wydział Prawa i Administracji

Zbigniew Witkowski - dziekan 1999 – 2005 i 2016-2020, 9rok, 3 kadencje niełączne, byli Aleksander Kunicki 1965-1967, Jan Krajewski 1967-1969, Wacław Szyszkowski 1969-1972, Czesław Jackowiak (1972-76), Jan Głuchowski (1976-78), Andrzej Marek 1978-1981, Jan Łopuski (1981-82), Mirosław Nesterowicz (1982-85), Eligiusz Drgas (1986-87), Marian Filar (1987-90), Ryszard Łaszewski 1990-1996, Grzegorz Goździewicz 1996-1999, Andrzej Sokala 2005 – 2012
Bożena Gronowska - pro
Piotr Rączka - pro
Jacek Wantoch-Rekowski - pro

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego - kier. , byli Wiktor Kornatowski 1965-1974, 9lat, Janusz Justyński 1976-2014, 38lat i zmiana ustawy
Katedra Historii Prawa i Ustrojów Państwowych - kier. Zbigniew Naworski 2011 nadal, byli Wojciech Hejnosz 1958-1967, 9lat, Stanisław Salomonowicz 1967-?, Henryk Olszewski ?-1975,Ryszard Łaszewski 1975-2011 z przerwą, 28lat i zmiana ustaw, M. Kallas 1995-2003, 8lat
Katedra Postępowania Karnego - kier. Arkadiusz Lach 2012 nadal, byli Wiesław Daszkiewicz 1961-1979, 18lat, Andrzej Bulsiewicz 1979-2004, 25lat, Andrzej Marek 2004-2011, zmiana ustawy
Zakład Kryminalistyki - kier. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz , byliMariusz Kulicki 1969-2001, 32lata, Andrzej Bulsiewicz 2001-2004, Marian Filar 2004-2009, zmiana ustawy, Józef Wójcikiewicz 2009-2012

Katedra Praw Człowieka - kier. Bożena Gronowska 2013 nadal, byliTadeusz Jasudowicz 1990-2013, 23lata
Zakład Prawa Administracyjnego - kier. Piotr Rączka, byli Wacław Dawidowicz ?-1971, Eugeniusz Ochendowski (dyr. instyt. 1972-1984, 12lat) 1971- do emerytury, Małgorzata Jaśkowska, Ewa Kustra ?-2011, Agnieszka Skóra 2011-2014
Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego - kier. Mirosław Bączyk 1998 nadal, 21rok, byli Stanisław Matysik 1958-1969, 11lat, Zygmunt Nowakowski 1970-1991, 21lat, Leopold Stecki 1992-1998
Zakład Postępowania Cywilnego - kier. Monika Wałachowska, byli Stanisław Matysik 1961-1964, Jan Krajewski 1964-1978, 14lat, Jan Łopuski 1981-1986,Kazimierz Lubiński 1987-2017, 30lat
Zakład Prawa Handlowego - kier. Konrad Zacharzewski, byli Jan Winiarz 1972-1981, 9lat, Andrzej Rembeliński 1982-1987, Zbigniew Kwaśniewski 1990-?
Zakład Prawa Morskiego - kier.

Katedra Prawa Europejskiego - kier. Jan Galster 2004 nadal, 15rok
Katedra Prawa Finansów Publicznych - kier. Bogumił Brzeziński  , byliZbigniew Jaśkiewicz 1961-1970, 9lat, Eligiusz drgas 1970-1991, 21lat, J. Głuchowski 1991-?
Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego - kier. Jacek Wantoch-Rekowski, byli Andrzejowi Borodo 1996-?

Katedra Prawa Karnego - kier. Violetta Konarska-Wrzosek 9rok, byli Jerzy Śliwowski 1956-1969, 13lat, Wiesław Daszkiewicz 1969-1979, 10lat, Andrzej Marek 1979-2010, 31lat
Katedra Prawa Konstytucyjnego - kier. Zbigniew Witkowski 1992-2000 i 2003 nadal, 24rok, niełączne (3x dziekan, 9lat), byli Kazimierz Biskupski 1962-1967, Wacław Szyszkowski 1967-1974, 7lat, Edmund Mizerski 1974-1992, 18lat
Katedra Prawa Międzynarodowego - kier. , byli Tadeusz Wasilewski 2003 nadal, 16rok, byli Janusz Gilas 1973-2003, 30lat,
Katedra Prawa Ochrony Środowiska - kier. Bartosza Rakoczego 2007 nadal, 12rok , byli Ryszard Paczuski 1993-1997
Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego - kier. Henryk Nowicki 2017, byli W. Szwajdler, Marek Kalinowski

Katedra Prawa Pracy - kier. Jan Piątkowski 2017 nadal, byli Czesław Jackowiak ?-1976, Krzysztof Kolasiński 1976-2003, 27lat, Grzegorz Góździewicz 2003-2017, 14lat
Katedra Prawa Rzymskiego i Kanonicznego - kier.  Andrzej Sokala , byli Witold Warkałło 1958-1962,Kazimierz Kolańczyk 1964-1971, 7lat, Władysławowi Bojarskiemu 1972-2000, 28lat, Wiesław Mossakowski 2001-?
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego - kier. Eugeniusz Kowalewski 2012 nadal
Zakład Prawa Medycznego - kier. Małgorzata Świderska 2011 nadal, byli Stanisław Matysik 1958-1969, 11lat, Zygmunt Nowakowski 1970, Leopold Stecki 1971-1992, 21lat, Mirosław Nesterowicz, Eugeniusz Kowalewski

Katedra Teorii Prawa i Państwa - kier. Aleksandra Kustra-Rogatka , byli Kazimierz Biskupski 1958-1961,Kornatowski (ponownie) 1961-1965, Wiesław Lang 1965-1998, 33lata, Lech Morawski 1998-2015, 17lat, Tadeusz Wasilewski 2016-2017

Wydział Sztuk Pięknych

Elżbieta Basiul - dziekan 2012 nadal, byli Piotr Klugowski
Alicja Majewska - pro
Mirosław Wachowiak - pro

INSTYTUT ARTYSTYCZNY

Andrzej Kałucki - dyr., byli Stanisław Borysowski 1970-1975, Zygmunt Kotlarczyk (1975-81), Stefan Kościelecki (1981-84), Romuald Drzewiecki (1984-87), Bogdan Przybyliński ( 1987-89), Janusz Kaczmarski (1989-92), Romuald Drzewiecki (1992-96), Lech Wolski (1996- 2002), Leszek Kiljański (2002-2006), Jędrzej Gołaś (2006-2008), Marek Szary 2008-?
Anna Kola - z-ca

ZAKŁAD GRAFIKI - kier. Marek Zajko 2015 nadal, byli Jerzy Hoppen 1946 – 1961,Edmund Piotrowicz 1962 – 1980, 18lat, Ryszard Krzywka 1980 – 1981, Bogdan Przybyliński 1981 – 1989, 8lat, Józef Słobosz 1989 – 2004, 15lat, Leszek Kiljański od 2004 – 2014, 10lat
ZAKŁAD MALARSTWA - kier. Piotr Klugowski, byli Jan Pręgowski
ZAKŁAD PLASTYKI INTERMEDIALNEJ - kier. Krzysztof Białowicz
ZAKŁAD EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - kier. Marcin Jaworski 2016 nadal, byli Janusz Bogucki 1966-1972,Stefan Kościelecki 1972-1995, 22lata (rok przerwy), Wiesław Smużny 1995-2000, Wiesław Limont 2000-2016, 16lat
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO - kier. Nikodem Pręgowski, byli Witold Michorzewski 2012-2015
ZAKŁAD RYSUNKU - kier. Elżbieta Jabłońska, byli Józef Kotlarczyk 1985-?, Krzysztof Cander ?-1998
ZAKŁAD RZEŹBY- kier. Andrzej Borcz, byli Barbara Bieniulis Strynkiewicz 1975-1982, 7lat, Zofia Dąbrowska 1995-1997, Maciej Szańkowski 1996-?

INSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA


Robert Rogal - dyr. , byli Elżbieta Basiul 2007-2012
Joanna Kucharzewska - z-ca

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI NOWOCZESNEJ - kier. Jerzy Malinowski, byli Jadwiga Puciata-Pawłowska 1969-1973,
ZAKŁAD HISTORII SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ I NOWOŻYTNEJ - kier. Monika Jakubek-Raczkowska 2015 nadal, byli Gwido Chmarzyński (1959-1969), 10lat, Jadwiga Puciata-Pawłowska (1969-1973), Marian Kutzner (1973-1981), 8lat, Jerzy Z. Łoziński (1981-1987), Szczęsny Skibiński (1987-1990), Zygmunt Kruszelnicki (1990-1994), Józef Poklewski (1995-2007), 12lat, Elżbieta Pilecka (2007-2015)
ZAKŁAD KONSERWATORSTWA - kier. Janusz Krawczyk 2002 nadal, 17rok, byli Kazimierz Malinowski może 1961-?, Jerzy Frycz  może 1977-?, Marian Arszyński, Jan Tajchman
ZAKŁAD MUZEALNICTWA - kier. Tomasz F. De Rosset 2006 nadal, 13rok, byli Jerzy Remer 1946-1960,Kazimierz Malinowski 1962-1977, 15lat, Zygmunt Waźbiński 1977-1997, 20lat, Michał Woźniak 1997-2006, 9lat,
ZAKŁAD KONSERWACJI MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ - kier. Jacek Stachera, byli L. Torwirt 1960-?, Jerzy Wolski 1966-1974, 8lat, Zofia Wolniewicz 1975-1979,Maria Roznerska 1979-2001, 22lata, Bogumiła J.Rouba 2001-2014, 13lat i zmiana ustawy
ZAKŁAD KONSERWACJI I RESTAURACJI SZTUKI NOWOCZESNEJ - kier. Dariusz Markowski 2008 nadal, 11rok
ZAKŁAD TECHNOLOGII I TECHNIK MALARSKICH - kier. Jarosław Rogóż, byli Zbigniew Brochwicz 1969-może 1992, 23lata, Józef Flik 1992-co najmniej 1999, co najmniej 7 lat
ZAKŁAD KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO - kier. Michał Träger
ZAKŁAD KONSERWACJI ELEMENTÓW I DETALI ARCHITEKTONICZNYCH - kier. Piotr Niemcewicz
ZAKŁAD KONSERWACJI PAPIERU I SKÓRY - kier. Elżbieta Jabłońska, byliAlicja Strzelczyk może 1965-2002, 37lat

Wydział Teologiczny

Dariusz Kotecki - dziekan 2012 nadal, byli Jerzy Bagrowicz 2000, Jan Perszon
Krzysztof Krzemiński - pro
Piotr Roszak - pro

Katedra Biblistyki - kier. Dariusz Kotecki
Katedra Historii Kościoła i Patrologii - kier. Dariusz Zagórski 2011 nadal
Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej - kier. Jan Perszon
Katedra Teologii Moralnej i Duchowości - kier. Zbigniew Wanat
Katedra Teologii Praktycznej - kier. Krzysztof Konecki
Katedra Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego - kier. Wojciech Cichosz
Zakład Filozofii Chrześcijańskiej - kier. Tomasz Dutkiewicz

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kornelia Kędziora-Kornatowska - dziekan
Alina Borkowska - pro
Jacek Klawe - pro
Maria Kłopocka - pro

Wykop Skomentuj8
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo