93 obserwujących
510 notek
330k odsłon
  102   0

O wpis Karpat na Listę UNESCO. Dodatkowe uwagi

image

Renesansowy pałac w Krasiczynie, miejsce obrad XXVIII Międzynarodowej Konferencji Europa Karpat Przemyśl-Krasiczyn 27/ 28 luty 2021. Autor fotografii Andrzej Harassek, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zamek_w_Krasiczynie_-_panoramio_(10).jpgPo opublikowaniu tekstu poświęconego postulatowi wpisania obszaru Karpat na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO na Salon24.pl, oraz 6 postów na ten  temat na Facebook, linki:   


https://www.salon24.pl/u/prognozy2030/1110379,karpaty-pod-egida-unesco-o-wpis-calego-obszaru-karpat-na-liste-swiatowego-dziedzictwa-ludzkosci-unesco


post /1/    https://www.facebook.com/AndMazur/posts/1158950741189229 


post 2/    https://www.facebook.com/AndMazur/posts/1159712504446386 


post 3/   https://www.facebook.com/AndMazur/posts/1163160850768218 


post 4/       https://www.facebook.com/AndMazur/posts/1163208030763500 


post /5/    https://www.facebook.com/AndMazur/posts/1163267944090842 


post /6/    https://www.facebook.com/AndMazur/posts/1163341214083515 


(udostępnienia w grupach zainteresowań na Facebook: JESTEM ZA Turnicki Park Narodowy, Turnicki Park Narodowy, Europa Karpat, i indywidualnych użytkowników ) 


zgłoszono w komentarzach kilka bardzo istotnych wniosków lub postulatów, które warto przytoczyć dla dalszych prac konferencyjnych:  


- uzgodnienie mapy Via Carpathia z mapą Karpat 

- duży rezerwat biosfery jak dla przykładu projekt Mura-Drava-Danure

- obszary wyselekcjonowane w I etapie

- rola NGO.


1.  Horyzont rozważań: aktualny stan planety   


Zacznę jednak od zasygnalizowania pojawienia się bardzo ważnego materiału nt. aktualnej sytuacji świata:  ekologicznej i pandemicznej. Jest nim wystąpienie Sekretarza Generalnego ONZ Antonio  Guterresa na Uniwersytecie Columbia w dniu 2 grudnia 2020, link: 


https://consortiumnews.com/2020/12/02/watch-un-secretary-general-on-the-state-of-the-planet/


Jak widać sytuacja ekologiczna świata jest niekorzystna, w niektórych wskaźnikach mocno niepojąca. Kto czyta od kilku dekad kolejne raporty ONZ począwszy od raportu Sekretarza  Generalnego ONZ U Thanta z 1969 roku i agend ONZ widzi, że ogólnie biosfera słabnie. Przełom 2019 i 2020 dodał do tego osłabienie populacji ludzkiej pandemią 'Sars 2 Covid 19'.  


W tym kontekście postulat chronienia Karpat wpisem na Listę Dziedzictwa UNESCO nie wydaje się idealistyczny czy utopijny, a wręcz odwrotnie realistyczny. Realizacja tego postulatu  dałaby zachowanie witalności obszaru Karpat z korzyścią dla zdrowia populacji.  


Dalej: osłabienie biosfery i populacji Homo Sapiens LL pozwala na aktualizację i przypomnienie słynnego niegdyś powiedzenia ekologów: Efekt Motyla. Istotą jego jest wydobycie faktu, że niewielkie zdarzenie w biosferze w jednym punkcie globu może  wywołać wielkie skutki w innym miejscu, lub w całym ekosystemie Ziemi.  


Wspierając postulat wpisu Karpat na Listę miałem gdzieś w tle,  głębokim tle niewyrażonym w tekście, obraz możliwego Efektu Motyla który mógłby dotknąć ten unikatowy obszar, w sposób nagły lub na przestrzeni niewielu lat.  


I tak jak mało znaczący jak wydawałoby się przypadek zaobserwowany w Wuhan dał początek globalnej pandemii, podobnie może być i tutaj. Nieoczekiwane zmiany w ekosystemie,  zmiany klimatyczne, niespodziewane skutki antropopresji, itp.  

Wpisanie na Listę wzmacniałoby działania ochronne.


2. Poszczególne uwagi w dyskusji


2.1. Via Carpathia a Karpaty-UNESCO


W dyskusji pod notką na Salon24.pl bloger 'Robert.Knapik'pyta - i słusznie - o relację mapy Via Carpathia z mapą "Karpaty na Liście UNESCO". Jest oczywiste, że tym mapom  należy się przyjrzeć i skorelować: 


https://www.salon24.pl/u/prognozy2030/1110379,karpaty-pod-egida-unesco-o-wpis-calego-obszaru-karpat-na-liste-swiatowego-dziedzictwa-ludzkosci-unesco,2#comment-20068825


Uwaga ta jest szczególnie trafna i dobrze adresowana - w programie XXVIII Konferencji Europa Karpat są obydwa tematy. 


2.2. Skoncentrować się na wyselekcjonowanych obiektach


bloger 'lupin1' znawca Karpat mówi, że należy się raczej skoncentrować na ochronie wyselekcjonowanych obszarów: 


https://www.salon24.pl/u/prognozy2030/1110379,karpaty-pod-egida-unesco-o-wpis-calego-obszaru-karpat-na-liste-swiatowego-dziedzictwa-ludzkosci-unesco,2#comment-20069111


2.3. Przykład doświadczeń 5 państw projektu "Mura-Drava-Danube":

Austria, Chorwacja, Węgry, Serbia, Słowenia, ponad 10 lat procedur, od 2009 roku


Użytkownik Facebook pan Stanisław Kucharzyk w grupie "JESTEM ZA Turnicki Park Narodowy" dał przykład inicjatywy 5 państw i wpisu ponad 900 tys. ha na Listę UNESCO.  Doświadczenia te można wykorzystać konsultując postulat wpisania Karpat z państwami  projektu "Mura-Drava-Danube".   


A oto opis projektu, tekst wspólnej deklaracji ministerialnej, mapy, kalendarz. Transgraniczny rezerwat biosfery UNESCO Mura-Drava-Dunaj:  


http://www.amazon-of-europe.com/en/biosphere-reserve/?fbclid=IwAR3rmfr2iA83d45sUQQn4dDAQiSq-JWJD28xeWPj7aO3QV0_OvPGUu9uTtY


2.3.1. Wystąpić z postulatem 'ogromnego rezerwatu biosfery'


Jednocześnie zaproponował wystąpienie z innym postulatem, łatwiejszym do realizacji, cytuję: "Wydaje się, że większe szanse miałaby idea ogromnego rezerwatu biosfery - z uwagi na  mniejsze restrykcje przy nominacji, a i potem w funkcjonowaniu". Wypowiedź jest pod tym postem: 


https://www.facebook.com/groups/172297746694857


2.4. Rola NGO


Teza wydawałoby się banalna, i niby powszechnie znana, ale przy długotrwałej procedurze wystąpienia do UNESCO, możliwych uzgodnieniach państw karpackich, i innych zmiennych -  trwałe i systematyczne zaangażowanie NGO byłoby cenne.  


Dziękując wszystkim za wyrażenie opinii mam nadzieję, że organizatorom konferencji przydadzą się do dalszych prac i studiów eksperckich.     


 

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale