mniejwięcej brydż
oraz struganie w aDNA
20 obserwujących
273 notki
92k odsłony
  426   0

Najdłuższa podróż opisana w końcu przez archeogenetyków.

Narasimhan 6 IX 2019
Narasimhan 6 IX 2019

    Powracam jeszcze raz do nowego badania Narasimhan i in. 2019 (połączone z nim badanie Shinde i in. streściłem w poprzedniej notce "Wrześniowe badania aDNA"):

" Formacja populacji ludzkich w Azji Południowej i Środkowej " 

============

Cytuję za www.sciencedaily.com , tłumaczy google, podkreślenia moje:

{{    Największe jak dotąd badanie starożytnego ludzkiego DNA, wraz z pierwszym genomem osobnika ze starożytnej cywilizacji doliny Indusu, ujawnia z niespotykanymi szczegółami zmieniające się pochodzenie populacji środkowej i południowoazjatyckiej w czasie.

    Badanie, opublikowane 5 września w Internecie w dwóch artykułach w Science and Cell , odpowiada również na wieloletnie pytania dotyczące pochodzenia rolnictwa i źródeł języków indoeuropejskich w Azji Południowej i Środkowej. 

    Genetycy, archeolodzy i antropologowie z Ameryki Północnej, Europy, Azji Środkowej i Azji Południowej analizowali genomy 524 nigdy wcześniej nie badanych starożytnych osobników. Prace zwiększyły ogólnoświatową liczbę opublikowanych starożytnych genomów o około 25 procent.....

"Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów tego badania jest sposób, w jaki łączy on genetykę z archeologią i językoznawstwem” - powiedział Ron Pinhasi z Uniwersytetu Wiedeńskiego, współautor publikacji Science...

To proste wyjaśnienie starożytnych ruchów ludzi dla zagadkowych skądinąd wspólnych cech językowych tych dwóch gałęzi indoeuropejskich, które dziś są oddzielone ogromnymi odległościami geograficznymi”, powiedział Reich...

Badanie to wypełniło dużą część układanki rozprzestrzeniania się Indoeuropejczyków” - powiedział współautor Nick Patterson }}

Jeżeli jeszcze Wam mało opinii na temat tego badania, to proszę uprzejmie: harvard.edu/news

=============

=============

Ale wróćmy do samego badania i wynikających z niego wniosków.


Pierwej jednak trochę, nie mających już sensu hipotez,  historii niebyłych, w graficznym skrócie:

A/ Języki PIE (praindoeuropejskie) nie pochodzą!! z Anatolii. Ta hipoteza nie została potwierdzona  badaniami aDNA:

image


B/ poniższa wersja zdarzeń, a opisana przez D.Reicha jako "Opowieść o dwóch subkontynentach" również traci rację bytu, bo migracji do Indii nie da się powiązać bezpośrednio!!! poprzez aDNA z kulturą Yamnaya, :

image


Poniżej przedstawiam obowiązującą na chwilę obecną (Narasimhan) w wersji ogólnej:


image


Jak widać ( również z opisów ) na wstępnym schemacie migracji, nastąpiła ogromna zmiana narracji , w porównaniu w poprzednimi możliwościami rozwoju sytuacji:

a/przepływ przodków Yamnaya - wszystkie strzałki są przybliżone,

b/ lokalizacja początkowej formacji pochodzenia Yamnaya jest niepewna. 

Co jest istotne w poszukiwaniu PraSłowian w tym badaniu? - w zasadzie zawarłem odpowiedź w poprzedniej notce, ale zamieszczony tam schemat migracji, z opisem EastPole'a (linkował go w dyskusji na eurogens) wkleję jeszcze raz.


Oto szczegółowa wersja migracji, jak miała miejsce, z uwzględnieniem jej podstawowego sensu (opis na czerwono - EastPole).


image

Prowadzi ze stepów/lasostepów Wschodniej Europy do ... (3) czyli Europy Środkowej i CWC, czyli Kultury Ceramiki Sznurowej, następnie zawraca i mija  Ural (tu odbija na południe boczna gałąź), by wewnętrznym azjatyckim korytarzem górskim, przez przełęcz Khyber dostać się na subkontynent indyjski (str. nr: 8 pdf). Chciałbym podkreślić pkt. (3), czyli przemianę językową jaka rozprzestrzenia się ze Sznurowcami (KCS) a jej wynikiem są języki Bałtów i Słowian oraz indoirańskie! 


Oczywiście haplogrupa, którą prezentują w przeważającej mierze obecnie bramini oraz ludzie historycznej kultury Swat (z badania), to R1a-Z93,  jest ona synowska względem R1a-M417 (Z-645),  którą to zaś głównie prezentują Sznurowcy.  

Mam nadzieję, że postawi to  KSC w epicentrum zainteresowania uczonych, co do możliwości pochodzenia języków PIE w Europie.

Należy również zauważyć, że badanie ucieka od mitycznego języka PIE, którym nikt i nigdy nie mówił (to sztuczny twór, skonstruowany przez naukowców), a kieruje się w stronę języków realnie wypowiadanych i ludów faktycznie żyjących. 

    Tym samym podejrzenia, wynikające z badań genetyki populacyjnej (współczesne DNA) zostały potwierdzone przez aDNA, czyli pochodzącym z wykopalisk archeologicznych. A rozsądne hipotezy historyczne i lingwistyczne uzyskały niebanalne, bo pochodzące od posługującą się nowoczesnymi technologiami biologią molekularną, potwierdzenie.

Moim zadaniem,  zaczyna powoli dobiegać do mety najdłuższa, bo trwająca prawie 200 lat, intelektualna podróż, jaką rozpoczęła nauka w XIX wieku, a  "kropkę nad i", kończąc ją, stawia fizyka kwantowa.  

cytaty z badania (DeepL tłum.)

"Our observation of the spread of Central_Steppe_MLBA ancestry into South Asia in the first half of the second millennium BCE provides this evidence, which is particularly notable because it provides a plausible genetic explanation for the linguistic similarities between the Balto-Slavic and Indo-Iranian subfamilies of Indo-European languages, which despite their vast geographic separation share the “satem” innovation and “ruki” sound laws"

Nasza obserwacja rozprzestrzeniania się pochodzenia Central_Steppe_MLBA w Azji Południowej w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia p.n.e. dostarcza tego dowodu, który jest szczególnie godny uwagi, ponieważ dostarcza wiarygodnego genetycznego wyjaśnienia dla podobieństw językowych między Balto-słowiańskimi i i irańsko-indyjskimi subrodzinami języków indoeuropejskich, które pomimo ich rozległej geograficznej separacji dzielą innowacyjność "satem" i "ruki" prawa akustyczne.

" A distinctive ancestry profile stretching from Eastern Europe to Kazakhstan in the Bronze Age. We add >100 samples from the previously described Western_Steppe_MLBA genetic cluster, including individuals associated with the Corded Ware, Srubnaya, Petrovka, and Sintashta archaeological complexes, and characterized by a mixture of about two-thirds ancestry related to Yamnaya Steppe pastoralists (from the Caucasus Cline) and European farmers (from the European Cline), suggesting that this population formed at the geographic interface of these two groups In Eastern Europe. "

 Charakterystyczny profil rodowodowy rozciągający się od Europy Wschodniej po Kazachstan w epoce brązu. Dodajemy >100 próbek z opisanego wcześniej klastra genetycznego Western_Steppe_MLBA, w tym osoby związane z kompleksami archeologicznymi Corded Ware, Srubnaya, Petrovka i Sintashta i charakteryzujące się mieszaniną około dwóch trzecich pochodzenia związanego z pasterzy Yamnaya Steppe (z klina kaukaskiego) i rolników europejskich (z klina europejskiego), sugerując, że populacja ta powstała na geograficznym styku tych dwóch grup w Europie Wschodniej.


zobacz też:

Prasłowianie: John T. Koch przedstawia!


  ps. M. już wiesz, co mi wsysło czas )) pzdr

Lubię to! Skomentuj7 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura