To i owo
Przez poznanie do poznania...
26 obserwujących
746 notek
379k odsłon
272 odsłony

Dlaczego SCOTUS nie pochylił się nad petycjami sztabu Trumpa – rozważanie teoretyczne

Wykop Skomentuj10

Dlaczego SCOTUS nie pochylił się nad petycjami sztabu Trumpa – rozważanie teoretyczne

Wiosną 2019 roku Sąd Najwyższy USA, w składzie już dwóch nominowanych przez Trumpa sędziów, obaliła jeden z kilkudziesięcioletnich precedensów Sądu -” W sprawie Nevada przeciwko Hall, wydanej w 1979 r.”. 

SCOTUS orzekł, że jeden stan nie może ubiegać się o immunitet suwerenny przed sądami innego stanu.

Większość Sądu Najwyższego w 2019 r., (według opinii autorstwa sędziego Clarence'a Thomasa) stwierdziła, że ​​Hall błędnie odczytał zapis historyczny i że jego reguła przetrwała jako wyjątek. Dla sędziego Stephena Breyera, który był w mniejszości, to uzasadnienie nie wystarczyło

Sędzia może ulec pokusie, by wykorzystać każdą okazję do unieważnienia spraw, która jego zdaniem została rozstrzygnięta w sposób błędny” – Breyner.

 „Prawo może zachować niezbędną stabilność tylko wtedy, gdy Trybunał oprze się tej pokusie”.

 Zakończył złowieszczą uwagą: „Dzisiejsza decyzja może tylko skłonić do zastanowienia się, które sprawy sąd uchyli w następnej kolejności”.

Wielokrotnie Trybunał wybierał do rozpoznania sprawy, w której jasno stawiano pytanie, czy uchylić wcześniejszą decyzję, a następnie postanowił tego nie robić. Na przykład w 2019 roku Kisor v.Wilkie podtrzymał (aczkolwiek z dopracowaniem) orzeczenie Auera - doktrynę, która nakazuje sądom odstąpienie od interpretacji własnych przepisów przez agencję. Podobnie w sprawie Gamble przeciwko Stanom Zjednoczonym z 2019 r. W przytłaczającej większości potwierdzono wyjątek od podwójnego zagrożenia, który pozwala rządom stanowym i federalnym na ściganie osoby za to samo przestępstwo. Wreszcie, w ubiegłym roku, June Medical Services v. Russo podtrzymała czteroletnie orzeczenie Trybunału w sprawie Whole Woman's Health przeciwko Hellerstedt. Rzeczywiście, według standardów historycznych, Trybunał Robertsa był wyjątkowo niechętny do uchylania wcześniejszych decyzji. Sądy Warren i Burger unieważniły średnio cztery precedensy Sądu Najwyższego w każdej kadencji. Nawet biorąc pod uwagę niektóre z bardziej kłopotliwych stwierdzeń jako unieważnienia - w tym oświadczenia, że ​​„sąd historii” uchylił decyzję Korematsu przeciwko Stanom Zjednoczonym z 1944 r. oraz że orzeczenie Ward przeciwko Race Horse z 1896 r. zostało „metodycznie odrzucone” - Trybunał Robertsa uchylił średnio nieco ponad jedną decyzję na kadencję. Niedawno pojawiły się oznaki rosnącej gotowości Trybunału do obalenia precedensu. Odkąd sędzia Gorsuch dołączył do Trybunału w 2017 r., średnia wynosi do trzech unieważnień na kadencję.

Mianowanie Gorsucha, wraz z nominacjami sędziów Brett Kavanaugh i Amy Coney Barrett, zmieniło i będzie nadal zmieniać intelektualny skład Trybunału. Niedawne uchylenia dały sędziom okazję do rozważenia natury i autorytetu precedensu sądowego. Z wielką korzyścią dla narodu, kilku sędziów w konserwatywnej większości otwarcie opisało warunki, na jakich mogliby głosować za unieważnieniem precedensu. Publicznie opracowując kryteria unieważniania wcześniejszych decyzji, sędziowie ci zapewnili rządzonym sposób na pociągnięcie ich do odpowiedzialności przed neutralnym zestawem zasad. Dostarczają również cennych wskazówek, w jakim kierunku zmierza nowa większość Trybunału i jakie wewnętrzne podziały mogą ją charakteryzować.

 Co ważniejsze, ich dyskusje wyjaśniają rolę i granice władzy sądowniczej w amerykańskim systemie konstytucyjnym.

Sąd Najwyższy ma akt uznaniowy... Innymi słowy, Trybunał wybiera pytania, które chce usłyszeć. Zasady Sądu Najwyższego stanowią, że nakaz certiorari może zostać wydany, gdy sądy niższej instancji podzieliły się w sprawie lub jeśli odwołanie dotyczy „ważnej kwestii prawa federalnego”.

Z reguły sądy niższej instancji nie dzielą się na kwestie federalne, na które Sąd Najwyższy wyraźnie odpowiedział, więc petycje dotyczące podziału obwodów rzadko poddają się unieważnieniu precedensu Sądu Najwyższego. Te oparte na „ważnej kwestii prawa federalnego” bardziej sprzyjają umożliwieniu sędziom obalenia precedensu.

 Trybunał nie może wydawać opinii doradczych.

 Trybunał jest zwykle ograniczony do kwestii, które są stronami obecnego sporu. Jeżeli strony nie zwrócą się do Sądu o ponowne rozpatrzenie precedensu, sprawa nie została przedstawiona. Sędziowie, działając jako całość, mogą podnosić kwestie nie podnoszone przez strony i prosić o spotkanie amicus, ale te przypadki są wyjątkami potwierdzającymi regułę.

Skutkiem wszystkich tych reguł instytucjonalnych jest to, że większość zasad ogłoszonych przez Sąd Najwyższy staje się prawem utrwalonym. Jak podkreślił sędzia Barrett, nie są one rozstrzygane przez żadne abstrakcyjne kryteria patrzenia decyzyjnego określone w jakimś „ precedensie”, ale przez rzeczywistość interakcji narodu amerykańskiego z sądami w procesach, które zdecydowali się wnieść, wybrać prezentację i sędziów, których pomagają wybrać. Jako przykład można rozważyć sprawy dotyczące przetargów prawnych, które często są przedstawiane jako rodzaj testu pierwotnej wiary. Ponieważ Konstytucja mówi tylko o uprawnieniu Kongresu do „bicia” pieniędzy, niektóre dowody sugerują, że Konstytucja nie przyznała Kongresowi uprawnień do drukowania papierowych pieniędzy. Ale jest niewyobrażalne, że Sąd Najwyższy, półtora wieku po zajęciu się tą kwestią, uznałby pieniądz papierowy za niekonstytucyjny. Gdyby sprawy dotyczące przetargów sądowych kiedykolwiek ponownie trafiły do ​​Trybunału, Sąd Najwyższy skorzystałby ze swojej swobody w procesie certiorari, aby uniknąć zawracania sobie głowy.

 Zasady instytucjonalne Trybunału służą wyodrębnieniu tych precedensów, które „złączyły się w legalność” i są obecnie poza zasięgiem prawnego osądu. Trybunał określa przestrzeń dla  kunsztu sądowego...

 Rzemiosło sądowe w dużej mierze polega na pracy od uchwalonych tekstów prawnych po długotrwałe kanony interpretacyjne - więc nie jest przesadą wyobrażenie sobie nakazowego modelu zmiany doktrynalnej.

Zakładam, że SCOTUS zajmie się kilkoma problemami, które zostały ujawnione przy tych wyborach. Każdy obywatel musi mieć takie same warunki dotyczące uczestnictwa w wyborach.


https://www.salon24.pl/u/r8w8b8j8/1100571,sztab-wyborczy-trumpa-sklada-pierwsza-petycje-do-scotus-w-sprawie-wyborow

https://www.salon24.pl/u/r8w8b8j8/1102304,sztab-trumpa-sklada-druga-petycje-do-scotusa-w-sprawie-wyborow

https://www.salon24.pl/u/r8w8b8j8/1097646,pozew-wyborczy-w-sadzie-najwyzszym-usa


Ale należy pamiętać, że prawo nie działa wstecz….....

Wykop Skomentuj10
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka