catrw catrw
358
BLOG

Dobra robota prawników Trumpa przy wyborze ławy przysięgłych

catrw catrw USA Obserwuj temat Obserwuj notkę 21image


Kilka skromnych uwag...

 Ponad połowa potencjalnych przysięgłych z pierwszej puli to jest 96 osób, które miały zostać wybrane z 200 w poniedziałek została zwolniona.

Wykazano przed sądem, że nie byliby w stanie być uczciwi i bezstronni w ocenie dowodów, które miały zostać przedstawione podczas procesu.

 Prawnicy Trumpa przygotowali swoje pytania i wciągnęli w pułapkę ofsajdową pytań drugą stronę.

Powstała z tego tragifarsa prawnicza...

Przygotowano 42 pytania wieloczęściowe....

Pierwsze pytania mają charakter ogólny i osobisty....

- Nie podając nam swojego adresu, powiedz w jakiej dzielnicy mieszkasz?

- Czym się zajmujesz?

- "Kto jest twoim obecnym pracodawcą?"

- "Jakie jest twoje wykształcenie?"

- Jesteś żonaty?

- "Jeśli masz dorosłe dzieci, co one robią?”

- "Co lubisz robić w wolnym czasie?"

- "Czy należysz do jakichś organizacji lub grup wsparcia?"

- Czy kiedykolwiek zasiadałeś w ławie przysięgłych?

Następna część pytań ma na celu uzyskanie większej ilości informacji o tym, jak i skąd juror zbiera informacje i wiadomości.

"Które z poniższych publikacji drukowanych, programów kablowych i/lub sieciowych lub mediów internetowych, takich jak strony internetowe, blogi lub platformy mediów społecznościowych, odwiedzasz, czytasz lub oglądasz?" – przygotowano kwestionariusz do wypełnienia.

Wśród opcji wyboru dla potencjalnych jurorów są New York Times, Wall Street Journal, New York Post, Huffington Post, CNN, MSNBC, Fox News, Newsmax, Truth Social, Facebook, X, i Tik Tok (sic).

Potencjalnym jurorom zadaje się również pytania otwarte o to, które podcasty oglądają lub słuchają oraz jakie programy radiowe, jeśli w ogóle, korzystają.

Kolejna sekcja pytań ma na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat przeszłego doświadczenia lub wiedzy potencjalnych przysięgłych na temat organów ścigania, systemu sądownictwa karnego lub dziedziny prawa.

Pytania obejmują to, czy potencjalny ławnik, jego krewny lub "bliski przyjaciel" padł ofiarą przestępstwa; jest zatrudniony przez organy ścigania lub jednostkę rządową; zatrudnionych w dziedzinie rachunkowości lub finansów; współdziałała z systemem sądownictwa karnego; lub był oskarżony lub skazany za przestępstwo.

Potencjalni przysięgli są również pytani wprost, czy "mają jakiekolwiek polityczne, moralne, intelektualne lub religijne przekonania lub opinie, które mogą uniemożliwić im przestrzeganie instrukcji sądu dotyczących prawa lub które mogą wpłynąć na ich podejście do tej sprawy". Przechodzące do mechaniki i wymagań zasiadania jako ławnik w procesie, kwestionariusz o wszelkich warunkach zdrowotnych, które "mogą przeszkadzać" potencjalnemu przysięgłemu w przebywaniu w budynku sądu, czy przyjmują jakieś leki, które uniemożliwiłyby im koncentrację podczas obrad i narad oraz czy praktykują religię, która uniemożliwiłaby im zasiadanie jako ławnik w określonych dniach/wieczorach.

Ponownie potencjalni przysięgli stają przed ważnym, prostym pytaniem: "Czy możesz dać nam zapewnienie, że będziesz uczciwy i bezstronny i nie będziesz opierał swojej decyzji w tej sprawie na stronniczości lub uprzedzeniu na korzyść lub niekorzyść osoby, która może pojawić się w tym procesie, ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, płeć, tożsamość lub ekspresję płciową, religię, praktyki religijne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną lub poglądy polityczne?"

Potencjalni jurorzy są również pytani, czy mogą "obiecać, że będą się strzec przed tym, aby stereotypy lub postawy dotyczące jednostek lub grup ludzi, określane jako ukryte uprzedzenia, nie wpływały na ich decyzję?"

Są także bardzo konkretne pytania dotyczące sprawy i jej kluczowych graczy. Potencjalni przysięgli muszą odpowiedzieć na serię pytań dotyczących wiedzy lub doświadczenia z Donaldem Trumpem i jego otoczeniem:


- "Czy ty, krewny lub bliski przyjaciel kiedykolwiek pracowałeś dla jakiejkolwiek firmy lub organizacji, która jest własnością lub jest prowadzona przez Donalda Trumpa lub kogokolwiek z jego rodziny?"

-"Czy ty, krewny lub bliski przyjaciel kiedykolwiek pracowałeś lub byłeś wolontariuszem w kampanii prezydenckiej Trumpa, administracji prezydenckiej Trumpa lub jakimkolwiek innym podmiocie politycznym powiązanym z panem Trumpem?"

- "Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w wiecu lub wydarzeniu związanym z kampanią Donalda Trumpa?"

"Czy zapisałeś/aś się lub kiedykolwiek byłeś zapisany, subskrybowany lub śledziłeś jakikolwiek biuletyn lub listę e-mailową prowadzoną przez lub w imieniu pana Trumpa lub organizacji Trumpa?"

- "Czy obecnie śledzisz Donalda Trumpa na jakimkolwiek portalu społecznościowym, czy robiłeś to w przeszłości?"

- "Czy ty, krewny lub bliski przyjaciel kiedykolwiek pracowałeś lub byłeś wolontariuszem dla jakiejkolwiek grupy lub organizacji anty-Trumpa?"

-"Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w wiecu lub wydarzeniu związanym z kampanią wyborczą jakiejkolwiek grupy lub organizacji anty-Trumpa?"

-"Czy zapisałeś się lub kiedykolwiek byłeś zapisany, subskrybowałeś lub śledziłeś jakikolwiek biuletyn lub listę e-mailową prowadzoną przez lub w imieniu jakiejkolwiek grupy lub organizacji anty-Trumpa?"

-"Czy obecnie śledzisz jakąkolwiek grupę lub organizację anty-Trumpa na jakimkolwiek portalu społecznościowym, czy też robiłeś to w przeszłości?"

-"Czy kiedykolwiek uważałeś się za zwolennika lub należałeś do którejkolwiek z poniższych organizacji:

*ruch QAnon

*Dumni chłopcy

*Dotrzymujący przysięgi

*Trzy percentra

*Chłopcy Boogaloo

*Antifa"

Jest jeszcze więcej pytań:

-"Czy ma pan zdecydowane opinie lub mocne przekonania na temat tego, czy były prezydent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej w sądzie stanowym?"

-"Czy masz jakieś odczucia lub opinie na temat tego, jak pan Trump jest traktowany w tej sprawie?"

-"Czy masz jakieś zdecydowane opinie lub mocno zakorzenione przekonania na temat byłego prezydenta Donalda Trumpa lub faktu, że jest on obecnym kandydatem na prezydenta, co kolidowałoby z twoją zdolnością do bycia uczciwym i bezstronnym ławnikiem?"

-"Czy może nam pan zapewnić, że rozstrzygnie pan tę sprawę wyłącznie na podstawie dowodów, które pan zobaczy i usłyszy na sali sądowej oraz na podstawie prawa, jakie udzieli sędzia?"

Potencjalni jurorzy są również pytani, czy czytali lub słuchali książek i podcastów Michaela Cohena i Marka Pomerantza, w tym "Disloyal: A Memoir", "Revenge", podcast "Mea Culpa" lub "People Vs. Ponadto pula musi odpowiedzieć, czy czytała lub słuchała audiobooków Donalda Trumpa.

Ostatnie pytania dopełniające obszerny kwestionariusz obejmują:

-"Czy ma Pan jakieś zdanie na temat prawnych limitów wpłat na cele polityczne?"

-"Czy możesz obiecać, że odłożysz na bok wszystko, co mogłeś usłyszeć lub przeczytać o tej sprawie i wydasz werdykt wyłącznie w oparciu o dowody przedstawione na tej sali sądowej i prawo podane ci przez sędziego?"

-"Czy może nam pan dać absolutne zapewnienie, że powstrzyma się pan od omawiania tej sprawy z kimkolwiek w jakikolwiek sposób oraz od oglądania, czytania lub słuchania jakichkolwiek relacji z tej sprawy w czasie trwania procesu?"

-"Czy może nas pan zapewnić, że będzie pan postępował zgodnie z instrukcjami sędziego dotyczącymi prawa, w tym instrukcjami dotyczącymi definicji uzasadnionych wątpliwości i domniemania niewinności?"

-"Jeśli pan Trump zdecyduje się nie zeznawać ani nie przedstawiać żadnych dowodów, czy może nam pan zapewnić, że nie będzie pan miał mu tego za złe?"

I wreszcie ostatnie pytanie: "Czy jest jakiś powód, czy to stronniczość, czy coś innego, który uniemożliwiłby ci bycie uczciwym i bezstronnym, jeśli zostaniesz wybrany na ławnika w tej sprawie?"

Oczekuje się, że proces wyboru 18 członków – 12 jurorów i sześciu zastępców – potrwa od jednego do dwóch tygodni. Jeśli poniedziałek był tylko zapowiedzią tego, co ma nadejść, może to być bardziej widowisko, niż się spodziewano, zanim jeden świadek zostanie zaprzysiężony.

…....................................


Płacenie cichych pieniędzy nie jest w USA przestępstwem. W rzeczywistości umowa o cichych pieniądzach, choć obskurna, nie różni się pod względem prawnym od jakiejkolwiek innej umowy między podmiotami prywatnymi. Tak więc wiedza Trumpa o wypłacie Danielsa – jest tu tylko punktem wyjścia i nie wystarcza, by udowodnić cokolwiek przestępczego.

Przestępstwem w stanie Nowy Jork jest fałszowanie dokumentacji biznesowej. Prokurator Generalny twierdzi, że Trump oszukańczo zapisał w swoich wewnętrznych księgach płatności jako "koszty prawne" (zamiast, nie wiem, "pieniądze dla gwiazdy porno").

Jeśli zostanie to udowodnione, jest to tylko wykroczenie, przestępstwo niskiego stopnia, które praktycznie na pewno zakończy się wyrokiem bez kary pozbawienia wolności. Dla porównania, zgodnie z kodeksem nowojorskim, fałszowanie dokumentacji biznesowej ma takie samo oznaczenie techniczne, jak kradzież towarów o wartości mniejszej niż 1000 dolarów.catrw
O mnie catrw

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka