inskrypcje
W poszukiwaniu woli mocy...
6 obserwujących
191 notek
23k odsłony
42 odsłony

(141) Czy ma sens marzenie o skuteczniejszej pomocy społecznej?

Wykop Skomentuj

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie (na miarę jej potencjału instytucjonalnego, a ten jest tym mniejszy, im gmina ma mniejsze dochodu na mieszkańca) osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. (art. 2 ust. 1 uops)(planuje się zmianę celu pomocy społecznej). 

Komentujący treść propozycji korekty systemu pomocy społecznej pt. Ogólnopolska sieć oparcia socjanego Dociekliwy2 twierdzi, że:

1. Problem pomocy społecznej jest domeną SAMORZĄDU i nic tego nie zmieni. Nie będzie żadnej centralnej sieci - trzeba to przyjąć do wiadomości / nie chcę rozwijać tematu - tak było, jest i będzie /. Należy zauważyć, iż obecny system budowany przez samorząd terytorialny nie traktuje osoby, rodziny wymagającej wsparcia jak przedmiot swojego oddziaływania na tzw. klienta pomocy społecznej. Jest to system nieracjonalny, gdyż nie postrzega, a tym samym nie traktuje osoby i rodziny wymagającej wsparcia jak partnera w rozwiązywaniu problemów społecznych wymagających działań pomocy społecznej.

2. Jedyną domeną centrali są renty socjalne i ostatnio 500+ dla niesamodzielnych. Nie idzie o to, by administracja rządowa stała się głównym graczem w obszarze pomocy społecznej. Postulując, a może raczej proponując utworzenie ogólnopolskiej sieci oparcia socjalnego chciałbym dać szansę wszystkim zainteresowanym udziału we wspólnym, sieciowym rozwiązywaniu problemów społecznych wymagających działań pomocy społecznej. Gminne ogniwo sieci mogłoby być forum wymiany opinii i propozycji skuteczniejszego osiąganiu nie tylko obecnego celu pomocy społecznej. Mogłoby być miejscem opracowywania i planowania wdrażania propozycji substytucyjnych, w stosunku do naturalnych ogniw oparcia socjalnego dla osób i rodzin, które bez takiego wsparcia giną i to nie tylko z naszego pola widzenia.     

3. Pandemia praktycznie NIC NIE ZMIENI w gospodarce. ekonomii i postawach społeczeństwa. I tu nie zgadzam się z tą tezą, bowiem przypuszczam, że wielu z nas ostrzej widzieć będzie nie tylko swój i innych koniec, ale podda analizie i ocenia dotychczasowy styl życia, w którym nie ma zainteresowania losem osób najsłabszych. Tak na marginesie... Nikt nie jest wolny od śmierci, a także nikt nie może być pewnym, że nie będzie kiedyś osobą, która bez wsparcia instytucji pomocy społecznej sczeźnie. 

4. Uważam iż w Polsce nie ma biedy strukturalnej (jest niedołężność, niesamodzielność i "bieda" z wyboru.). Dociekliwy2 nie chce dostrzec, że pośród nas żyją osoby pozbawione dochodu umożliwiającego im utrzymanie się na powierzchni życia. Jest tych osób prawdopodobnie ok. 2 milionów i nie musi to być szczytowe osiągnięcie obecnej władzy.  

5. Ojciec Rydzyk nie posiada imperium i nie korzysta z dotacji "dla biednych". Budżet państwa jest jeden. Jeśli z tego budżetu dotowane są "dzieła" ojca Rydzyka to nie staje grosza nie projektowanie i udzielanie skutecznego wsparcia socjalnego tym, którzy go wymagają.  

6. Wspierany jest Caritas Polska i hospicja. To charakterystyczne dla wielu osób stwierdzenia. Nie są wspierane osoby i rodziny wymagające wsparcia, a wspierany jest "Caritas Polska" i hospicja.  

7. Wszystkie instytucje i fundacje przeznaczają część pieniędzy na swoją administrację ( adwokaci i prywatne fundacja 30 do 50%, samorządowe - kilkanaście procent).  

Tak więc działając w realiach - można coś tworzyć / w fikcji - tylko marzyć lub narzekać. Szkoda, że Dociekliwy2 nie ma potrzeby marzenia... Mnie się marzy skuteczniejsza pomoc społeczna osiągająca nie tylko w/wym. cel, ale także inne cele przybliżające wykluczone rzesze Polaków do bezpieczeństwa socjalnego. Marzenie o skuteczniejszej pomocy społecznej wyrasta z przekonania, że przyszłość nie musi być taką, jaką nam malują osoby (i ich sztaby) walczące o władzę... Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo