skamander skamander
271
BLOG

Dlaczego pan Kaczyński nic nie mówi o prywatyzacji majątku Skarbu Państwa za rządu AWS?

skamander skamander Rząd Obserwuj temat Obserwuj notkę 21

Jedną z największych prywatyzacji polskiego majątku dokonano za rządów AWS-u, która składała się z różnych ugrupowań prawicowych i w tym uczestniczyło też PC braci Kaczyńskich. Inicjatorem powstania tego ugrupowania był NSZZ „Solidarność”, który zawarł porozumienie z ugrupowaniami i stowarzyszeniami o charakterze prawicowym oraz antykomunistycznym. Zwycięstwo w wyborach do Sejmu pozwoliło utworzyć koalicyjny rząd Jerzego Buzka z Leszkiem Balcerowiczem (UW)(!) jako wicepremierem i ministrem finansów. I wówczas pan Balcerowicz nikomu nie przeszkadzał! A pani Alicja Grześkowiak z Porozumienia Centrum została Marszałkiem Senatu. I właśnie taka Akcja Wyborcza „Solidarność” dokonała jedną z największych w Polsce po roku 1989 prywatyzację narodowego majątku. Największe zainteresowanie kapitału zagranicznego prywatyzacją polskich przedsiębiorstw wystąpiło w latach 1999–2001 czyli w czasie rządów AWS! W 1997 r. działało 415 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o wartości nominalnej akcji 26.494.319.033 zł. Z liczby tej 39, o wartości akcyjnej 110.684.200 zł, było w stanie likwidacji. Natomiast spółek z częściowym udziałem Skarbu Państwa istniało 1.347, o wartości udziałów państwa wynoszącej 8.983.367.950, w tym 33 spółki o wartości 74.567.470 zł znajdowały się w stanie likwidacji. Wszystkie spółki z całkowitym i częściowym udziałem Skarbu Państwa, podlegały nadzorowi Ministra Skarbu Państwa. Do organów zarządzających tych spółek partie polityczne desygnowały swoich delegatów, co nadzwyczaj sprzyjało ich prywatyzacji. Pierwsze prywatyzacje odbywały się po cichu, niejawnie, począwszy od 1988 r., i obejmowały głównie nomenklaturę partyjno-rządowo-esbecką. Ta prywatyzacja nie podlegała ewidencji, choć objęła ona majątek wartości 200 mln zł. Tę jawną rozpoczęto w 1990 r. Istniało wtedy 8.453 zarejestrowanych przedsiębiorstw państwowych, z czego w okresie 1990-2000 “sprywatyzowano” 5.216, co stanowi 62% stanu wyjściowego. W 2002 r. działalność gospodarczą prowadziło 1.386 państwowych zakładów, z których w roku 2006 pozostało czynnych tylko 551, zlikwidowano 94, a 188 znajdowało się w stanie upadłości. Czyli to wówczas nastąpiła wielka wyprzedaż majątku Skarbu Państwa i w tym uczestniczyły wszystkie siły polityczne w Polsce . Dlatego mówienie dzisiaj przez pisowców, by pan Tusk pokazał, gdzie są pieniądze z prywatyzacji, to może warto by było zapytać dlaczego za rządów AWS sprywatyzowano tysiące przedsiębiorstw? UWAGA! za 50 mld złotych? I zrobił to rząd, który powstał na bazie NSZZ „Solidarność”. Można ludziom wciskać pisowską propagandę, ale prawdy nie da się ukryć i niech pan Kaczyński najpierw uderzy się we własną pierś zanim zacznie innych oskarżać o to, co kiedyś robiła jego partia PC.

skamander
O mnie skamander

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka