Myśli z pierwszego tłoczenia
Muzeum Tortur Intelektualnych -- Ekspozytura na S24
56 obserwujących
1022 notki
842k odsłony
2576 odsłon

Nadal jestem optymistą

Wykop Skomentuj53

16 marca napisałem, że jestem optymistą: https://www.salon24.pl/u/starywrocek/1027869,jestem-optymista

Jak tak patrzę (i czytam) na to co się dzieje w Polsce i tuż za moją granicą (Czechy) to sobie myślę, że mogę być optymistą. Czekają nas trudne chwile ale - per saldo - wynik dla Polski będzie pozytywny. Rzecz jasna, szkoda każdego zachorowania i - nie daj Boże - każdej śmierci


Nie jest łatwo. Jedyne co łatwo to stracić nadzieję. Ale tego robić nie możemy, nawet jeżeli przez miesiące będziemy musieli (jako Polska i Polacy) lizać dotkliwe rany.

Po 12 dniach podtrzymuję ową deklarację. Opieram się na doniesieniach ze świata, Europy a przede wszystkim z tego, jak walka z koronawirusem wygląda w Polsce. Oczywiście, opieram się na tym co jest mi wiadome. Z upływem czasu coraz lepiej widać, że działania rządu zostały podjęte w odpowiedniej chwili. Nie zasypiamy gruszek w popiele i nie tracimy czasu na to, na co łatwo czas stracić. Powiadają: nie czas żałować róż, kiedy płoną lasy. Rząd Morawieckiego ma tę świadomość, opozycja tęskni za niemożliwym - w sumie nie wiadomo za czym. Owszem, nic nie jest doskonałe bo w tych warunkach nie może być. Nic nie jest skończone, bo w tych warunkach nie może być. Nie wszystko się podoba, bo w tych warunkach nie sposób zadowolić wszystkich. Najważniejsze, żeby działać w sposób przemyślany i możliwie skuteczny.

Pan Bóg nas wspomoże a i mieliśmy - jak się wydaje - trochę szczęścia w tym nieszczęściu.

Napisałem powyżej, że rząd podjął działania w odpowiednim momencie. Oczywiście, można się spierać, czy można było zareagować jeszcze wcześniej. Czy można było być lepiej przygotowanym? Owszem, uważam, że można było zareagować wcześniej, można było być lepiej przygotowanym gdyby ..... Gdyby obowiązujące przepisy i regulacje byłyby pozbawione istotnych wad. Bo to przepisy i regulacje zasadniczo determinują zachowanie (postępowanie) administracji rządowej, samorządowej i obywateli - również ich zdolność do przygotowania się na niepożądane zjawiska o kryzysowych konsekwencjach.
Mój optymizm podtrzymywany jest faktem, że Polska walczy z koronawirusem MIMO istniejących przepisów i regulacji.

Tu muszę dodać, że przez kilka ostatnich dni poszerzyłem nieco swoją wiedzę na temat mechanizmów ustanowionych jeszcze przed wybuchem pandemii - przepisów i regulacji odnoszących się do epidemii a ustanowionych na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej. A także europejskiej. Pewne wnioski później, najpierw lista owych dokumentów, które starałem się przestudiować w takim zakresie, w jakim wydały mi się związane z pandemią koronawirusa:


Przepisy unijne

 1. DECYZJA NR 2119/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 września 1998 r. ustanawiająca sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie
 2. ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 851/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
 3. DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE
 4. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/253 z dnia 13 lutego 2017 r. ustanawiająca procedury powiadamiania o zagrożeniach w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania ustanowionego w odniesieniu do poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz procedury wymiany informacji, przeprowadzania konsultacji i koordynacji działań podejmowanych w odpowiedzi na takie zagrożenia zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE

Ustawy polskie

 1. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 2. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 3. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 4. USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Regulacje dotyczące epidemii
 1. Wojewoda Łódzki; Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii na terenie województwa łódzkiego; 4 lutego 2020
 2. Wojewoda Podkarpacki; Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii; 2017
 3. Wojewoda Pomorski; Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii; 2019
 4. Wojewoda Dolnośląski; Zarządzenie nr 540 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie aktualizacji Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii

Regulacje dotyczące zarządzania kryzysowego

Wykop Skomentuj53
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka