124 obserwujących
503 notki
957k odsłon
  3826   0

Wojna cywilizacji - jest, czy jej nie ma?

imageIstota polskości - czynnik pomijany

============================

Mamy ogromną ilość konfliktów, z których w zasadzie każdy może przekształcić się w niszczycielską wojnę, a nawet w wojnę światową - mieliśmy dwie takie wojny byłaby trzecia. Są więc konflikty międzypaństwowe USA-Chiny, także wywoływane przez Rosję, ale też starcia w których uczestniczą siły bezpaństwowe (terroryści) i nasilające się wewnątrz społeczeństw starcia na tle społecznym (protesty Black Lives Matter) i obyczajowym (ofensywa LGBT). Sytuacja jest trudna, przewidywania przyszłości ryzykowne, w zasadzie coraz mniej mamy pewnych podstaw dla budowania państwa i zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zderzenia cywilizacji

W 1993 r. nieżyjący dziś politolog amerykański Samuel Phillips Huntington ogłosił na łamach pisma „Foreign Affairs” art. „Zderzenie cywilizacji?”. W trzy lata później opublikował książkę „Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego”. Przedstawił w niej teorię geopolityczną opisującą zjawisko nazwane przez niego „zderzeniem cywilizacji” (The clash of the civilisations). Autor zauważał, że po zakończeniu tzw. zimnej wojny, kiedy to przyczyną konfliktów były spory ideologiczne, na pierwsze miejsce powróciły spory cywilizacyjne, kulturowe i w tym sporze „Cywilizacja Zachodu” przegrywa.

imageHuntington wskazywał, że główne cechy tej cywilizacji uformowały się w oparciu o filozofię grecką, prawo rzymskie, łacinę i chrześcijaństwo. Charakteryzuje ją rozdział władzy duchowej i doczesnej, rządy prawa, pluralizm społeczny, gremia przedstawicielskie, indywidualizm. Wskazał, że przeciwnikiem w tym obszarze jest szeroko pojęta cywilizacja islamu prezentująca inny zespół wartości, a jej nosiciele wchodzą w rejony zdominowane przez Cywilizację Zachodu i islam zaczyna tam zwyciężać. Amerykański uczony postulował, aby Zachód przeciwstawił się temu podejmując ściślejszą współpracę dwóch najważniejszych ogniw tej cywilizacji –Europy i USA. Priorytetem współczesnej polityki międzynarodowej – mówił Huntington - powinno być ograniczanie i zwalczanie wpływów chińskich i islamskich na arenie międzynarodowej, które są potencjalnym zagrożeniem dla świata zachodu.

Prof. Robert Piotrowski (KUL) stwierdził, że koncepcja przedstawiona przez Huntingtona może być odwzorowaniem porównawczej teorii cywilizacji polskiego historyka i historiozofa Feliksa Karola Konecznego. Według Piotrowskiego Koneczny pod wieloma względami nie tylko dawno wyprzedził współczesnego propagatora teorii "zderzenia cywilizacji", ale poszedł znacznie szerzej niż on, dokonując wnikliwej analizy uniwersum kultur ludzkich. Feliks Koneczny (1862-1949) rzeczywiście zostawił po sobie obfity dorobek badawczy zawierający inspirujące analizy problematyki cywilizacyjnej, ale z racji na głoszone przekonania został przemilczany i zignorowany przez ośrodki decydujące w polityce i nauce.

imageKoneczny sformułował definicję:„Cywilizacja stanowi podmiot Historii, czyli ścisłe zespolenie kultury, praw, moralności, religii wyjątkowy dla danych ludów, ich metoda organizacji życia zbiorowego.” Stwierdził, że jest wiele cywilizacji, a nie istnieje i istnieć nie może jedna cywilizacja ogólnoludzka. Dowodził, że współcześnie mamy siedem cywilizacji (Arabska, Bizantyńska, Bramińska, Chińska, Łacińska, Turańska, Żydowska), przy czym mamy też do czynienia z podziałami i odmianami cywilizacji wyrażanymi przez kultury narodowe.

Koneczny zauważył, że różne cywilizacje proponują wzajemnie sprzeczne rozwiązania, np. albo monogamia, albo poligamia, albo prawo wynikające z moralności, albo moralność podporządkowana prawu. Cywilizacje (zwłaszcza sąsiadujące ze sobą) wzajemnie się zwalczają, czyli następuje owe „zderzenie cywilizacji”, jak to później nazwał Huntington.  Koneczny podkreślał, że w razie równouprawnienia zawsze będzie wygrywała cywilizacja, która stawia ludziom mniejsze wymagania.Podnosił też, że kiedy dochodzi do mieszanki cywilizacyjnej wynikiem bywa upadek danej społeczności.

Należy też wspomnieć, że wg Konecznego cywilizacja nie jest tożsama z religią; można należeć do jednej cywilizacji, wyznając różne religie, jako to było w dawnej Pierwszej Rzeczpospolitej z mnogością religii.

Cywilizacje różnią się

Koneczny uważał, że najwyższe wymagania stawia cywilizacja łacińska, m.in. wymaga ona, aby zasady moralne obowiązywały w polityce. Polacy uformowali się jako naród w cywilizacji łacińskiej, ale w Europie funkcjonują też inne cywilizacje, które imageprzedstawiają odmienne „metody organizacji życia zbiorowego”. Nie ma więc jednej cywilizacji zachodu, jak uważa Huntington, ale na terenie Europy są różne ścierające się między sobą cywilizacje. Odczytując Konecznego dziś w Europie - pomijając na razie wchodzący wraz z imigrantami islam (cywilizacja arabska), który stanie się ważną składową starcia cywilizacyjnego - mamy nie tylko cywilizację łacińską, ale też występującą głownie na terenie Niemiec cywilizacją bizantyńską i dominującą w Rosji cywilizacją turańską, ponadto swoje wpływy w Europie ma też cywilizacja żydowska. Dodatkową komplikację stanowi fakt, że na terenie Niemiec ścierają się ze sobą cywilizacje bizantyńska i łacińska, a na terenie Rosji cywilizacja turańska tworzy mieszankę z cywilizacją bizantyńską. Polacy są narażeni głównie na wpływy bizantynizmu i turanizmu z racji pozostawania przez ponad sto latl pod zaborami pruskim i rosyjskim, a następnie będąc kilkadziesiąt lat pod panowaniem turańskiego rosyjskiego komunizmu.

Lubię to! Skomentuj74 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo