104 obserwujących
439 notek
800k odsłon
671 odsłon

Nie ma dziejów piękniejszych…

Wykop Skomentuj3

Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje,
Lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem,
Że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje
I większej chluby niźli być Polakiem.

(Jan Lechoń)

image
Był czwartek, 6 sierpnia 1914 roku. Z krakowskich Oleandrów ruszyła do boju 1 Kompania Kadrowa. Żołnierze kadrówki, którzy obalili rosyjskie słupy graniczne –– byli pierwszym oddziałem Wojska Polskiego w XX wieku. Pierwszym od powstania styczniowego 1863. Kadrówka była też zalążkiem Legionów Polskich. W 1918 roku Polska odzyskała  niepodległość, legionowy Komendant Józef Piłsudski został Naczelnikiem Państwa. Z szeregów 1 Kompanii Kadrowej wyszło kilkunastu generałów, wielu innych zajmowało w II Rzeczpospolitej ważne stanowiska państwowe.
Marszałek Piłsudski mówiąc o walce o niepodległość podkreślał, że każde pokolenie musi zdać swój egzamin. Ci, którzy walczyli w Legionach i później podczas wojny polsko-bolszewickiej musieli zdawać w roku 1939 i w kolejnych wojennych latach taki egzamin raz jeszcze.

Był piątek, 5 maja 1939 roku. W Warszawie na mównicę w sali obrad sejmu RP wszedł minister spraw zagranicznych Józef Beck. W Europie wzrastało napięcie, Hitler domagał się od Polski ustępstw w kwestii Gdańska i eksterytorialnej autostrady przez polskie Pomorze do Prus Wschodnich. Widoczny był zamiar Niemiec uczynienia z Polski swojego satelity. Polska znalazła się na drodze imageprowadzącej do utraty suwerenności w relacjach z Niemcami.
Posłowie słuchali słów wygłaszanych przez ministra: “My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”.

Konsekwencje tych słów i postawy polskiego rządu były straszne. Hitler napadł na Polskę, przybierając na wspólnika Stalina. Armie niemiecka i sowiecka zalały nasz kraj. Rozpoczęła się II wojna światowa. Wojna, którą Związek Sowiecki wykorzystał dla zrealizowania swoich wrogich Polsce imperialnych celów. Stalin mógł to zrobić, Polska bowiem została zdradzona przez sojuszników: Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

Polityka polskiego rządu w 1939 r. nie uchroniła państwa przed zniszczeniem. Zginęły miliony Polaków, okupanci zdewastowali gospodarkę Polski, zagrabili lub zniszczyli jej dobra kulturalne. Po wojnie władze sowieckie nie tylko pozbawiły Polskę połowy jej przedwojennego terytorium, ale przy pomocy agentury stworzyły zależny od Moskwy twór państwowy – Polskę Ludową. Musiało minąć kilkadziesiąt lat, aby Naród Polski, po zrywie Sierpnia ‘80, mógł odzyskać wolność.

Politycy, historycy i publicyści wielokrotnie się zastanawiali, czy Polska mogła zachować się inaczej i wojny uniknąć. Słowa ministra Becka z maja 1939 r. są przytaczano jako dowód braku rozsądku. Są tacy którzy opowiadają, że gdyby rząd polski zgodził się na rolę wasala III Rzeszy, to wojny, ludobójstwa, Katynia by nie było.

Polityka, jak każda działalność człowieka może być skuteczna i nieskuteczna.

Bywa też zgodna z moralnością i z moralnością sprzeczna. Na ogół świat doświadcza polityki pozbawionej moralności, jednak to nie oznacza, że każda niemoralna polityka jest skuteczna. Zdarza się też nieskuteczna polityka niemoralna. Także wybór tego co jest moralne i uważane jako nieskuteczne, w perspektywie czasu nie jest oczywiste. W działaniach wojennych, wyróżniamy trzy horyzonty: taktyczny – bezpośrednie starcie na polu bitwy, operacyjny – przeprowadzenie kampanii i strategiczny – zrealizowania przez państwo własnej strategii . Znamy pojęcie tzw. pyrrusowego zwycięstwa osiągniętego nadmiernym kosztem, np. z dużymi stratami, nieproporcjonalne do osiągniętych efektów lub efektywnego, lecz z negatywnym dla zwycięzcy następstwem. O skuteczności danego działania nie rozstrzygają wygrane bitwy, a nawet zwycięskie kampanie, ale osiągniecie celu przyjętego w strategii. Biorąc to pod uwagę w 1939 r. Hitler strategicznie przegrał (wybuchła wojna światowa), a Beck wygrał – wojna z Niemcami nie była izolowanym konfliktem polsko-niemieckim. W strategicznym wymiarze zgodna z moralnością polityka Becka, a nie amoralna polityka Hitlera, okazała się w przyszłości skuteczną. 

Minister Beck wspominając moment swego wystąpienia sejmowego zapisał„Przygotowując to przemówienie, myślałem o Komendancie, który nieraz powtarzał: gdy człowiek ma przed sobą kilka dróg, gdy męczy się i waha i nie wie, którą wybrać – niech wybiera drogę honoru, ta zawsze będzie właściwsza.”

Jedną z podstawowych potrzeb życiowych człowieka jest bezpieczeństwo. Pojawienie się zagrożeń odczuwane jest jako wyjątkowa dotkliwość. Ludzie porozumiewali się, łączyli w grupy, które z upływem czasu kształtowały się jako wspólnoty narodowe. Naród dla zapewnienia bezpieczeństwa i minimalizowania zagrożeń tworzył państwo i wojsko. Jednak w życiu chodzi nie tylko o to, aby je bezpiecznie przeżyć. Gdyby do tego ograniczyć naszą egzystencję, to ludzie nie różniliby się od zwierząt. Polski uczony Feliks Koneczny, prekursor badań nad cywilizacjami, zauważył, że “naród jest to społeczność ludów zrzeszonych do celów spoza walki o byt”.[…] “Gdy naród nie ma innego zajęcia jak tylko sama walka o byt, gdy przyświecają mu same tylko cele ekonomiczne, zbliża się do upadku”. Jeśli skonfrontujemy to z rozkładem współczesnych społeczeństw goniących za wygodą i hołdujących nieograniczonej konsumpcji, to spostrzeżenie Konecznego znajduje swoje potwierdzenie.

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura