Tatarka Tatarka
248
BLOG

Wysoki Sądzie, proszę mnie pouczyć

Tatarka Tatarka Społeczeństwo Obserwuj notkę 18

Wysoki Sądzie proszę mnie pouczyć...

Cytat:  "TSUE orzekł, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest organem mającym status niezawisłego i bezstronnego sądu w rozumieniu prawa Unii".

@ ja - Zdurniałam. Proszę mnie oświecić, czy były legalne wybory z dn.15 października 2023, a zatwierdzone przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego?

Czy obecny rząd /Koalicja z 15 grudnia 2023/ ma prawo występować przed TSUE?

Czy jesteśmy legalnym państwem, czy już grajdołem-landem?

Sprawa nr 2

Wysoki Sądzie, jeszcze ten dylemat miesza mi rozum:

@ Prof. Marek Safjan, były sędzia TSUE i były prezes TK: „Sprawa jest oczywista. Orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w sprawie Wąsika i Kamińskiego nie ma żadnych skutków prawnych, ponieważ istnieje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z grudnia 2023 roku, które mówi, że ta Izba to nie jest sąd uprawniona do orzekania.”

@ Ja - A „Prawo łaski” prezydenta nie ma mocy? Czyli nie mamy prezydenta?

A przepis Konstytucji RP :

W Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ułaskawień dotyczy przepis art. 139, który stanowi, że prawo łaski stosuje Prezydent RP wobec osób skazanych przez sądy powszechne, z wyłączeniem osób skazanych przez Trybunał Stanu, co oznacza, że prawo łaski dotyczy przestępstw i wykroczeń.

@ Prof. Marek Safjan, były sędzia TSUE i były prezes TK : „Powtarzam: jest to alfabet prawa europejskiego, z którego wynika, że orzeczenia TSUE są powszechnie wiążące. W związku z tym orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN w tej sprawie nie ma znaczenia prawnego.”

@ Ja – Boże mój, w jakim kraju ja żyję? Czy Polska jest już poza Unią?Tatarka
O mnie Tatarka

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo