theft
Każdy dzień życia przybliża nas do Dnia Najważniejszego........
0 obserwujących
112 notek
9413 odsłon
  42   0

Słowo stało się ciałem !

Siódmy Dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego   B-1  J 1,1-18
Słowo stało się ciałem !

Witajcie moje drogie dzieci ! Dzisiejsza Ewnagelia jest jedną z ważniejszych w opowieści o naszym Zbawcy Jezusie Chrystusie.
Kościół Katolicki nadał tej Ewangelii tytuł „ Słowo stało się ciałem „ I rzeczywiście tak brzmią słowa Boze zapisane przez Sw.Jana w jego Ewangelii
J 1,14
„A Słowo stało się ciałem „

Spróbuję przedstawić swoje rozumienie tej Ewangelii. Ale oczywiscie nie jestem teologiem,ani osobą duchowną więc będzie to tylko opowieść prostego człowieka ,który opiera się tylko na wiedzy uzyskanej dzieki internetowi.
Powyższy fragment Ewangelii był analizowany przez tysiące lub nawet dużo więcej osób.

Wielu z nich popiera tezę stosowaną w Islamie,że Pismo Święte należy analizować tylko i wyłącznie w oryginalnym języku,w którym zostało napisane.
Dlaczego ?
Ponieważ każde tłumaczenie dowolnego tekstu wprowadza do niego wiele róznych zmian .Dotyczy to szczególnie faktu,iż słowo jednego języka posiada wiele odpowiedników w słowach innego języka i powstaje problem – którego słowa należy uzyc w tłumaczeniu danego tekstu ???

W orginalnym tekście Słowa Bożego wyraz „słowo” występował kao wyraz „logos”
No właśnie...... Co w języku greckim,w którym napisano tę Ewangelie znaczł wyraz LOGOS ?
Interpretacje słowa logos są róznorodne.

Logos jest terminem oznaczającym wewnętrzną racjonalność i uporządkowanie czegoś: świata, duszy ludzkiej, wypowiedzi, argumentu.
W wczesnochrześcijańskich koncepcjach logos to : twórcza siła boska.
Jest to dosyć oczywiste po przeczytaniu fragmentu Ewangelii
J 1,3
„Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało „

Dlatego myślę,że SŁOWO to właśnie twórcza siła Boska dzięki ,której powstało wszystko co powstało.Myslę,że powinnismy używać wyrazu LOGOS istniejącego w oryginale Ewangelii,a nie wyrazu SŁOWO,które jest tylko tłumaczeniem niekoniecznie odzwierciedlającym moc i siłę tego wyrazu.
Siłę,która stworzyła WSZYSTKO CO ISTNIEJE.

Przeczytajmy teraz pierwszy wers tej Ewangelii
J 1,1
„Na początku było Słowo „
A teraz przeczytajmy pierwszy wers Pisma Świętego
Rdz 1,1
„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.”

Czy zauwazyłyście moje drogie dzieci,że w obydwu fragmentach użyto tego samego sformułowania – NA POCZĄTKU !!!
Doskonale wiemy ,że nasz Bóg o Imieniu Jahwe jest Bogiem Wiecznym.Nie ma początku i końca. W żadnym miejscu Pisma Świetego nie jest napisane,że na początku był Bóg Jahwe.
To dosyć oczywiste i zrozumiałe. Skoro Pan Bóg jest Bogiem wiecznym to nie może mieć początku.On zawsze był i zawsze będzie.
Natomiast niebo i ziemia zostały stworzone NA POCZĄTKU !!!
I Logos również było NA POCZĄTKU  !!!
Tak ! Nie jestem teologiem.Filozofem.Naukowcem. Jestem prostym człowiekiem mieszkającym na wsi. Ale jeśli w dwóch miejscach Pisma Świetego napisane jest ,że to cos było NA POCZĄTKU,to zgodnie z zasadami logicznego myslenia to coś NIE JEST WIECZNE !
Coś co było DOPIERO na początku nie istniało wraz z Bogiem Jahwe od zawsze. Powtórzmy to jeszcze raz – NIE JEST WIECZNE.
Zostało stworzone przez Pana Boga. To oczywiste. Bo skoro nie jest wieczne to musiało powstac dopiero w pewnym momencie istnienia Pana Boga ! Czyli powstało na początku.
I mogło zostać stworzone tylko i wyłącznie przez Pana Boga bo nikogo więcej wtedy na świecie nie było.

Więc LOGOS,które stało się ciałem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa nie było WIECZNE bo powstało ono dopiero NA POCZĄTKU !!!
Czy w takim razie twierdzenie ,że LOGOS jest Bogiem może być uprawnione ?
LOGOS jest twórczą siłą boską.........
I zaistniało dopiero w momencie gdy Bóg Jahwe postanowił stworzyć nasz wszechświat.

Potwierdza to między innymi Ps 33,6
„Przez słowo Pana powstały niebiosa „

Przeczytajmy teraz jak brzmi oryginalny tekst początku Ewnagelii Św.Jana w języku greckim

Kai    - I
ho – rodzajnik
logos – słowo
en – było
prosu- u
TON – RODZAJNIK
theon  - Boga
kai  - i
BRAK RODZAJNIKA !
theos – bogiem
en  -  było
ho -rodzajnik
logos  - słowo

Słowo poprzedzone rodzajnikiem piszemy dużą literą,a bez rodzajnika z małej.
To podstawowa zasada gramatyki greckiej. Nie możemy napisać ,że Św.Jan się pomylił i uzył niewłaściwego rodzajnika ,lub zapomniał go użyć. Bo to byłoby bluźnierstwem przeciwko Pismu Świętemu.
Bo przeceiż Wszystko co zawarte jest w Pismie Świetym jest Słowem Bożym.
A bóg jest nieomylny !

Grek nigdy nie powie o Bogu theos, lecz zawsze ho theos.
Jeśli natomiast używa rzeczownika bez rodzajnika, to przybiera on znaczenie zbliżone do przymiotnika, określające charakter lub przymioty osoby.
A więc Jan nie pisze, że Słowo było ho theos, gdyż oznaczałoby to, że Słowo było identyczne z Bogiem.
Natomiast pisząc, że Słowo było theos – bez rodzajnika określonego – stwierdza w rezultacie, że Słowo było, jakbyśmy powiedzieli, tego samego charakteru i tej samej jakości, co Bóg.

Powtórzmy raz jeszcze, że pisząc a Bogiem było Słowo Jan nie chce powiedzieć, że Jezus był identyczny z Bogiem, lecz że był doskonale zgodny w myśleniu, w sercu, w istocie tak, że w Jezusie doskonale widzimy, jaki jest Bóg.


W punkcie 258 Katechizm Kościoła Katolickiego powołuje się na bardzo ciekawy
 fragment 1 Kor 8,6
„dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec,
od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy,
oraz jeden Pan, Jezus Chrystus,
przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”

Ten fragment potwierdza Ewangelia Św. Jana  J 1,3
„Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało”
Oraz List do Kolosan  Kol 1,15-16
„On jest obrazem Boga niewidzialnego -
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone „

Jezus jest Pierworodnym !!! To są słowa Pisma Świetego. Absolutnie niepodważalne.
Więc jeżeli Jezus jest Pierowordnym to oczywiste,że nie jest WIECZNYM !.
Bo przeciez powstał z LOGOS ,które też właśnie zostało stworzone NA POCZĄTKU.

Czy Osoba,która powstała dopiero NA POCZĄTKU i nie istniała wraz z Bogiem OD ZAWSZE może być BOGIEM ???

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo