wawel24 wawel24
55
BLOG

Świat bONZów

wawel24 wawel24 Polityka Obserwuj notkę 0


Szokująca prawda stojąca za polityką „zrównoważonego rozwoju” ONZ

autor 

nowej serii artykułów Iain Davis i Whitney Webb badają, w jaki sposób polityka „zrównoważonego rozwoju” ONZ nie promuje „zrównoważonego rozwoju”, a zamiast tego ma na celu uwięzienie narodów w nowym, drapieżnym systemie globalnego zarządzania finansami.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZczyli „SDGs”, jest częścią ich programu na rok 2030, który ma na celu stworzenie „wspólnego planu na rzecz pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety, teraz i w przyszłości”.

Jak jednak zauważyli Davis i Webb:

Wiele z tych celów brzmi dobrze w teorii i maluje obraz wyłaniającej się globalnej utopii – takiej jak brak ubóstwa, brak głodu na świecie i zmniejszenie nierówności. Jednak, jak to bywa w wielu przypadkach, rzeczywistość stojąca za większością – jeśli nie wszystkimi – celów zrównoważonego rozwoju to polityka ubrana w  język utopii, która – w praktyce – przyniesie korzyści wyłącznie elicie ekonomicznej i umocni jej władzę. 

Polityka ONZ ujawnia program kontroli: uwięzienie krajów rozwijających się w długach w imię „zrównoważonego rozwoju”, finansjalizacja natury poprzez „spółki zajmujące się aktywami naturalnymi” oraz dalsze zacieranie granic między instytucjami publicznymi i prywatnymi [partnerstwo publiczno – prywatne (PPP)].

Jest to globalna strategia mająca na celu rozszerzenie zasięgu globalnych instytucji finansowych na każdy zakątek gospodarki i społeczeństwa. Polityka będzie kontrolowana przez bankierów i think tanki, które kilkadziesiąt lat temu przeniknęły do ​​ruchu ekologicznego.

===============================================

Źródło: https://www.newbraveworld.org/the-shocking-truth-behind-the-uns-sustainable-development-policies/

wawel24
O mnie wawel24

Huomo-animal divino. Znajomość harmonii nazywa się stałością. Znajomość stałości nazywa się oświeceniem. [...]. Napięcie ducha w sercu nazywa się uporem. [...]Wiedzący nie zna udawania, udowadniający nie wie.  Nagroda Roczna „Poetry&Paratheatre” w Dziedzinie Sztuki ♛2012 - (kategoria: poetycki eksperyment roku 2012) ♛2013 - (kategoria: poezja, esej, tłumaczenie) za rozpętanie dyskusji wokół poezji Emily Dickinson i wkład do teorii tłumaczeń ED na język polski ========================== ❀ TEMATYCZNA LISTA NOTEK ❀ F I L O Z O F I A ✹ AGONIA LOGOSU H I S T O R I A 1.Ludobójstwo. Odsłona pierwsza. Precedens i wzór 2. Hołodomor. Ludobójstwo. Odsłona druga. Nowe metody 3.10.04.2011 P O S T A C I  1. Franz Kafka i hospicjum kultury europejskiej czyli nagi król 2. Platon czytany przez Simone Weil P O E Z J A 1. SZYMBORSKA czyli BIESIADNY SEN MOTYLA 2. Dziękomium strof Strofa (titulogram) 3.Limeryk 4.TRZEJ MĘDRCOWIE a koń każdego w innym kolorze... 5.CO SIĘ DZIEJE  M U Z Y K A 1.D E V I C S 2.DEVICS - druga część muzycznej podróży... 3.HUGO RACE and The True Spirit 4.SALTILLO - to nie z importu lek, SALTILLO - nie nazwa to rośliny 5.HALOU - muzyka jak wytrawny szampan 6.ARVO PÄRT - Muzyka ciszy i pamięci 7. ♪ VICTIMAE PASCHALI LAUDES ♬

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka