wawel24 wawel24
204
BLOG

Ekologiczno-cyfrowe 15-minutowe obozowe państwa-miasta nieograniczonego postępu

wawel24 wawel24 Polityka Obserwuj notkę 16

WSTĘP

Jakie 4 grupy będą poruszały się bajońsko drogimi elektrykami po opróżnionych z samochodów, z prywatności i z własności 15-minutowych miastach? Będą to 4 rodzaje przestępczości zorganizowanej: 1. powiązana z obecnymi i byłymi służbami specjalnymi wojskowymi 2. powiązana z obecnymi i byłymi służbami specjalnymi cywilnymi 3. "świecka" przestępczość zorganizowana 4. przestępczość zorganizowana przedstawicieli narodu, czyli polityków.

Dominującym modelem architektury władzy w świecie przygotowanym do Wielkiego Resetu jest łatwa do wydedukowania wszechobecna zasada konstrukcji PAŃSTWA OPARTEGO NA ZAHAKOWANIU KAŻDEGO PRZEZ KAŻDEGO. Taka konstrukcja hakowa daje w efekcie marionetkowe, aksamitne reżimy będące idealnym gruntem (interesariuszem) dla wdrażania neofeudalnych planów mafii WEF.

Dlatego w takim państwie żadne afery nie są i NIE BĘDĄ rozliczane po żadnej ze stron. Haki - jak opisałem to w poniższej analizie - używane są tylko do przyspieszania i moderowania ROTACJI WŁADZY (marionetkowej wobec ekstraterytorialnych ośrodków nacisku) w obrębie wciąż tych samych GRUP INTERESU. Ujawnianiem nieprawidłowości, wykroczeń i przestępstw w państwach takiego typu nie kieruje dążenie do sprawiedliwości i zmiana obyczaju, lecz tylko i wyłącznie potrzeby walki partyjnej i potrzeby sondażowe oraz chęć ograniczonej (dobrze utemperowanej) zemsty na konkurencyjnej grupie interesu.

Wiązanie oparte na wzajemnym zahakowaniu dopiero zaczyna być główną wartością europejską. Bezprecedensowe ujawnienie ostatniej afery korupcyjnej z banknotami wynoszonymi w walizkach wskazuje, iż w UE dopiero kształtuje się nowy, pre-resetowy układ sił i kolejność dziobania. W ukształtowanych konstrukcjach wspólnotowych (solidarnościowych) opartych na wzajemnym zahakowaniu do tak gorszących publicznie ujawnień już nie dochodzi, gdyż układy architektoniki władzy "pracują" (jak w każdym budynku) dopasowując do siebie elementy składowe oraz amortyzując napięcia powstające pod wpływem obserwującej opinii publicznej.

Państwa zwane narodowymi wyprzedziły UE w sztuce hakowej architektury władzy. Zajmijmy się więc konstrukcją naszego państwa.

Jest to państwo do cna zakłamane, bo zrodzone przez tchórzliwy i kłamliwy deal OS. Nic dziwnego, że wciąż powracają pomysły budowy pomników Mazowieckiemu i podobnym dealerom. Panuje wzajemny szantaż kartelu kilkunastu koterii. Lud i bystrzejsi dziennikarze nazywają to walką buldogów pod dywanem i uspokojeni godzą się na trwanie tego! A przecież to do głębi patologiczna struktura państwa! Jeśli większość osób decyzyjnych w państwie jest obustronnie zahakowana - to logicznie z tego wynika, że większość decyzyjna w państwie to... przestępcy i do tego mogący być szantażowani przez... innych przestępców. Szanujmy logikę. A to, że często są to drobne wykroczenia, "małe przestępstwa" - To niczego nie zmienia, bo granica między przestępstwem małym a znacznym jest płynna, A WŁADZA I JUŻ OTWARTY DOSTĘP DO LEWYCH I ŁATWYCH DOCHODÓW wynoszonych w walizkach, DOTACJI, PIENIĘDZY BUDŻETOWYCH ETC. - DEPRAWUJE. Wszyscy, co wzięli palec, za drugim rzutem biorą rękę. Jedni brali podczas pandemii, inni biorą podczas wojny. Stany nadzwyczajne tworzą wyjątkową, atrakcyjnie mętną wodę dla naszych wędkarzy z MZ, MF, MON, NIK, TVP  etc. W Polsce nic się nie zmieniło od 7 lat. Zmieniła się tylko na "patriotyczną" LINIA DIZAJNOWA KADZIDEŁ MROCZĄCYCH LUD. Realizacja wytycznych globalnego internacjonalizmu - dzięki zastosowaniu patriotycznych kadzideł - stała się bardziej precyzyjna i przyspieszona.

Oczywiście, w celu dalszego zachowania waloru płatniczego istniejących haków i zgodnie z zasadą PAŃSTWA HAKOWEGO - haków się "nie konsumuje", nie realizuje. Hak sfinalizowany równa się majątek utracony. Hakiem się tylko kilka razy macha przed oczami (jest to jak machanie nożem przed oczami "wspólnika" wśród przestępców) i potem szybko chowa się go do... SEJFU HAKOWEGO. Gdy wszyscy mają już sejfy z hakami - "państwo" zyskuje stabilność i... przewidywalność. JEŚLI  NIE JEST W POSIADANIU SŁUŻB ŻADEN HAK NA CIEBIE, TO NIE MOŻESZ OBJĄĆ ŻADNEGO Z NAJWAŻNIEJSZYCH STANOWISK W PAŃSTWIE HAKOWYM. JESTEŚ NIESTEROWALNY, A WIĘC BEZUŻYTECZNY W KONSTRUKCJI OPARTEJ NA NAJLEPSZYM Z WIĄZAŃ BUDOWLANYCH, WIĄZANIU HAKOWYM I NIE POPIERA CIEBIE... LOBBY INTERNACJONALNE, czyli nadrzędny gmach oparty na konstrukcji hakowej.

JEŚLI SĄ NA CIEBIE HAKI TO MOŻESZ ZOSTAĆ SZEFEM najpotężniejszych instytucji w państwie, np. ABW (exemplum: Pogonowski), NIK (exemplum: Banaś). Ludzie zahakowani potrzebni są na szczycie państwa (por. nieznane taśmy z MM i zeznania o tym, jak organizował słupy na które brano kredyty), by kryć którąś z mniejszych czy większych, lokalnych lub globalnych grup przestępczych sięgających po nasze pieniądze swoimi długimi rękami przez dziury w państwie. Tak było 10, 15, 20 lat temu i tak jest do dzisiaj i długo jeszcze będzie...

Kto po telewizyjnym programie o mafijnym bossie Januszu L. okazuje zdziwienie, że Banasia, albo Pogonowskiego (człowieka Janusza L.) sprawdziły służby i MIMO TO wydały pozytywna opinię umożliwiającą tego typu ludziom objęcie najwyższych stanowisk w państwie - ten niczego nie rozumie...

Oni nie MIMO TO objęli najwyższe funkcje na czele najważniejszych instytucji państwa, lecz WŁAŚNIE DLATEGO JE OBJĘLI, ŻE SŁUŻBY ODKRYŁY ICH POWIĄZANIA ZE ŚWIATEM ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI... Uczy tego zwykła logika oraz pragmatyka państwa hakowego, państwa symbiotycznego z przeróżnymi mafiami.

Dlaczego znaleźliśmy się w tym punkcie, że przestępcze marionetki przestępczych mocodawców okrążają nas ze wszystkich stron? Bo weszliśmy w układy z nimi, bo mniejsze zło, bo cel uświęca środki, bo oddaliśmy pierwszy mały palec, bo okno Overtona, bo taktyka salami... Ze Złym się nie paktuje.


Jeśli główne stanowiska w strukturze państwa zajmują osoby wzajemnie zahakowane, to w takim państwie sprawiedliwość jest anihilowana (hulaj dusza, piekła nie ma!) a państwo jest teoretyczne.  Przedstawiam więc bardziej szczegółowy zarys teorii państwa prawa typu wschodniego (dla uproszczenia będę używał terminu skróconego „państwo prawa”) ;).  


Elementy składowe Państwa Prawa: 


 1. przezor (przestępczość zorganizowana)     

a) cywilizowany (dalej będę używał skrótu „cywilny”) czyli politycy     

b) dziki (grupy mafijne i gangsterskie oraz oligarchowie)     

c) służbowy (służby cywilne i służby wojskowe)

2.najrobi (robotnicy najemni, nazywani też "przesiębiorcami")


 3.proposi (środowiska wytwarzające osłonę propagandową)


       a) mediatorzy (w skrócie „media”)

      b) eksperci

      c) celebryci


4.palestraMechanizmy działania Państwa Prawa:

1.haki

2.wziątki

3.osłona

4.rotacja

 

Fudamentem Państwa Prawa są haki. Wzajemne haki zapewniają stabilność systemu. Jest to rozwiązanie oparte na starożytnym typie wiązań budowlanych. Tworzy ono bardzo spoistą strukturę. Warunkiem sine qua non wejścia do grupy tzw. polityków (przezor cywilny) jest bycie zahakowanym. Warunkiem awansu w obrębie przezoru cywilnego jest posiadanie haków na osobniki wyżej postawione w hierarchii. Haki dzielą się na obyczajowe, teczkowe i karne. Haki w Państwie Prawa pełnią funkcję podobną do złota – są niezniszczalną formą kapitału. Haki bywają też  często środkiem płatniczym w niektórych transakcjach. 

Mając stabilną strukturę musimy wprowadzić czynnik aktywizujący (przyczynę ruchu w układzie). Funkcję tę pełnią wziątki. Wziątki są kumulowane przez poszczególne jednostki w nieruchomościach oraz jako tzw. kapitał szwajcarski (kajmański etc.).  Wyższą formą wziątek są haracze. Haracz cywilny ściągają urzędnicy Partii Rządzącej oraz banki, haracz dziki rządzi się własnymi prawami.

Osłona jest związana z koniecznością utrzymywania PR-u Państwa Prawa na arenie międzynarodowej. Funkcję osłonową (wielokrotnie wyżej nagradzaną niż praca najrobów) pełnią:

- sam przezor cywilny (poprzez tzw. parlamentaryzm i tworzenie prawa)

- dwie „grupy społeczne”: proposi (media, eksperci i celebryci) oraz palestra.  Palestra oprócz funkcji osłonowej realizuje działania dyscyplinujące najrobów.

 

Proposi uspokajają i dezorientują najrobów(dezinformacja i propaganda) oraz mobilizują ich do konsumpcji i produkcji. W przypadkach trudniejszych, działania proposów są uzupełniane przez niektóre gałęzie przemysłu farmaceutycznego oraz elementy terroru państwowego. Środowisko proposów zaliczane jest do ekosystemów pasożytujących na ciałach organizmów wyższych.

 

Przezor cywilny i służbowy pozostają w relacji nadrzędnej względem przezoru dzikiego. Współpraca przezoru cywilnego z przezorem dzikim polega głównie na odpłatnym wyznaczaniu zakresu przedmiotowego oraz obszaru administracyjnego dla działalności odpowiednich grup (tzw. wziątki inicjacyjne). Drugą sferą „współpracy” cywilnych z dzikimi jest zapewnianie „higieny” (pranie), wprowadzanie do legalnego obiegu „brudnych” środków finansowych w zamian za wziątki. Przezor dziki z racji dysponowania większą ilością "wolnych" środków finansowych często udziela przezorowi cywilnemu "pożyczek" na cele statutowe bądź prywatne, przeważnie bezzwrotnych, więc mających charakter wziątek za wprowadzanie oczekiwanych zmian w prawie.

Obszary gospodarcze preferowane przez przezor dziki (oraz często dołączający do niego przezor służbowy)  są następujące – przemysł seksualny, używki, show-biznes, przemysł zbrojeniowy, paliwowy, energetyka i sport. Przemysł seksualny, używki, show-biznes i sport pełnią też dodatkowe funkcje demotywacji, deracjonalizowania i ubezwłasnowalniania najrobów. Funkcje motywacyjno-dyscyplinujące obsługiwane są przez banki. Polityka zagraniczna działa analogicznie do polityki wewnętrznej. Przezor danego państwa nawiązuje kontakty z innym Państwem Prawa typu wschodniego lub z grupami przezoru działającymi na obrzeżach Państw Wyższego Typu. Pojecie „wolny rynek” oznacza, że pozaprzezornym ("nieprzezornym") przesiębiorcom nie wolno przekraczać określonej wysokości obrotu. 

Dobra wypracowane przez najrobów dzielone są przez przezor cywilny. Przezor cywilny różni się od przezoru dzikiego i służbowego podjęciem ryzyka jawnego funkcjonowania na scenie społecznej (scenie podziału zysków). Reprezentanci przezoru cywilnego lubią uchodzić za VIP-y i przechodzić do historii. Wymagają więc ogromnych działań maskujących, osłonowych i marketingowych, które tym samym zapewniają bogaty rynek pracy dla proposów. 

Rotacja przezoru cywilnego realizowana jest poprzez tzw. wybory. Rotacja w obrębie przezoru dzikiego dokonuje się za pomocą broni palnej i innych pozaretorycznych środków perswazji. Rotacja przezoru służbowego posługuje się tzw. skutecznymi środkami. Są one bardzo zróżnicowane, np.często występuje podszywanie się przezoru służbowego pod przezor cywilny poprzez kreowanie tzw. partii i ugrupowań politycznych i lokowanie ich w wyborczym systemie rotacji. 

Najrobi wypracowują dobra, które przezor dzieli pod osłoną proposów i palestry.

Oświata, kultura i nauka kształtują sprawność, użyteczność oraz ergonomiczność przyszłych najrobów. Używki wytwarzają poczucie komfortu psychicznego.

 

Pomimo względnie sprawnego działania Państwa Prawa typu wschodniego, wybrane ośrodki badawczo-naukowe pracują wciąż nad jego udoskonaleniem poprzez sztuczną inteligencję (AI), Internet Rzeczy, ekonomię współdzielenia, kredyt społeczny i zasadę dobrowolnej lub nie - ascezy (“You will own nothing, and you will be happy”).

wawel24
O mnie wawel24

Huomo-animal divino. Znajomość harmonii nazywa się stałością. Znajomość stałości nazywa się oświeceniem. [...]. Napięcie ducha w sercu nazywa się uporem. [...]Wiedzący nie zna udawania, udowadniający nie wie.  Nagroda Roczna „Poetry&Paratheatre” w Dziedzinie Sztuki ♛2012 - (kategoria: poetycki eksperyment roku 2012) ♛2013 - (kategoria: poezja, esej, tłumaczenie) za rozpętanie dyskusji wokół poezji Emily Dickinson i wkład do teorii tłumaczeń ED na język polski ========================== ❀ TEMATYCZNA LISTA NOTEK ❀ F I L O Z O F I A ✹ AGONIA LOGOSU H I S T O R I A 1.Ludobójstwo. Odsłona pierwsza. Precedens i wzór 2. Hołodomor. Ludobójstwo. Odsłona druga. Nowe metody 3.10.04.2011 P O S T A C I  1. Franz Kafka i hospicjum kultury europejskiej czyli nagi król 2. Platon czytany przez Simone Weil P O E Z J A 1. SZYMBORSKA czyli BIESIADNY SEN MOTYLA 2. Dziękomium strof Strofa (titulogram) 3.Limeryk 4.TRZEJ MĘDRCOWIE a koń każdego w innym kolorze... 5.CO SIĘ DZIEJE  M U Z Y K A 1.D E V I C S 2.DEVICS - druga część muzycznej podróży... 3.HUGO RACE and The True Spirit 4.SALTILLO - to nie z importu lek, SALTILLO - nie nazwa to rośliny 5.HALOU - muzyka jak wytrawny szampan 6.ARVO PÄRT - Muzyka ciszy i pamięci 7. ♪ VICTIMAE PASCHALI LAUDES ♬

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka